Очакванията, които имаме за прехода

В момента тече пренареждане на планетите, което е трудно да бъде обяснено просто с няколко думи. Трудно е и човек да си го представи - как биха могли толкова огромни космически звездни обекти да бъдат пренаредени и какъв същност е смисълът на това, те да бъдат пренаредени. Във Вселената битуват закони, които за хората са все още непонятни. На определен период от време и при определи сили, които действат във вселената, се случва такова космическо пренареждане. Всяко едно космическо пренареждане води до промяна на всички нива и тези промени се отразяват на всеки един човек по различен начин. Знаете, че тук долу на земята сте свързани с всички звездни обекти, които познавате и че те, в зависимост от местоположението, в което се намират, оказват положително или отрицателно влияние.

Това, което се случва в момента, е това, че земята се готви за скок - както го наричат долу на земята. Всъщност това е откликът на земята за всичките промени, които се случват на космическо ниво. Тя се нагажда към това, което всъщност се променя, а това неминуемо ще оказва влияние на всичко живо. Така се подреждат планетите към земята, че енергиите, които пристигат и енергията, която се излъчва, ще става все по-голяма, но за да умеят хората да издържат на тези високи вибрации им е нужно да бъдат подготвени за тях. Това, за което се говори на земята, за края на света, за възнасяне, за какво ли още не..., всъщност представлява един нов етап на развитие на земята, при която хората, живеейки на нея, ще трябва да се научат да живеят с по-високите вибрации, които от своя страна ще отключат способности, които са били отдавна закърнели, които примерно първите хора на земята са имали. Но за да го отключат, им е нужно да бъдат енергийно чисти, балансирани, защото всеки един блокаж, всичко това, което носят те със себе си, всъщност ще им създава дискомфорт.

Датите, за които толкова много се говори и така наричаните портални дати, са периоди, в които към земята ще се излъчва по-силна енергия, която е вид проба, защото не би могло нещата да се случат изведнъж тук и сега веднага. Има нужда това, което се случва, да бъде тествано и изпробвано. На датите, които предстоят, ще има изпращане към земята на много силна енергия, която за тези, които са подготвени за нея, ще бъде като дар, но за всички останали тя ще въздейства отрицателно. Така наречените портални дати, които вие следите числово, са всъщност до момента това, което се случва и че в определени дни се изпраща такива енергии, за да могат хората да свикват с тях и да ги използват. Тези, които знаят за тях, тези които се подготвят за тях започват да се учат да работят с новата енергия и как да живеят с нея. Всъщност това е една от основните цели на порталните дати, а тези последни дати, за които сега се говори - за 12 и 21 декември – да, наистина през тези дати енергиите на земята ще бъде много по-силни от всики до момента портални дати, които са използвани като вид тест за земята и за хората по нея, но е нужно енергията този път да бъде по-силна. С всеки изминал път енергията се засилва така, че нещата да бъдат извършени плавно, защото ако не биват извършени плавно цялата земя би била обречена на разруха.

Тези две портални дати ще са добри за тези, които са направили всичко необходимо, за да изчистят себе си и енергийните си центрове. Те ще им дадат тласък да се свържат със своя Висш Аз и да отключат определени способности, ще се научат да използват енергията по възможно най-добрия начин. Това възнасяне за което се говори, е всъщност една илюзия, която хората са си създали. Те очакват да се случи нещо извън пределите на земята, но то ще се случи на земята. Много от тези хора ще изпаднат в заблуждение, дори след като минат тези дати. Те ще изпаднат в състояние, в което няма да се чувстват никак добре, защото собствените им очаквания и това, което са смятали, че ще се случи, ще ги вкара в състояние, в което ще им е чудно - как да постъпят от тук на татък и да осъзнаят какво всъщност се е случило.

По-силно енергията ще се усети на 21 декември. На физическо ниво, хората биха го усетили по различен начин. Колкото различни хора има по земята - толкова различни варианти има, защото всеки един сам по себе си носи различни неща. Трудно би могло да се опише точно как всеки човек би възприел енергията, която ще бъде насочена към земята. На някои може тя да им достави много положителни емоции, да се чувстват добре, щастливи. Зависи от емоционалното състояние, в което се намират в дадения момент, защото енергията има способността да засилва тези чувства. Ако те са в лошо емоционално състояние, енергията, която се излива, ще има способността да изостри още повече тези състояния. Хората, които имат здравословни проблеми в този момент, могат да почувстват изоставане на тези проблеми. Ще има бум на хората, които имат психически проблеми, защото те ще бъдат изострени. Ще има бум на хората със здравословни проблеми, защото голяма част от хората на земята не са подготвени за толкова високи енергии, а тези, които са работили добре и до момента са постигнали добри резултати, енергията, която ще бъде изпратена, ще бъде дар за тях. Тя ще им помогне допълнително в развитието им и ще ги подготви за следващите събития, които предстоят. Това, което хората очакват на 12 и 21 не е нищо повече от едно тестване, един вид тест, защото от тук нататък предстоят все по-често насочвания на енергия към земята, а тя ще се засилва с всеки един път. Ще се извършва плавно, но ще се засилва. Тази енергия цели да подпомогне хората - да се освободят от това, което носят със себе си като товар и да постигнат това, към което се стреми душата им.

През оставащите дни за хората е нужно да разберат, че не е важно да отидат на точно определено място. Не е важно да очакват да се случи нещо извън тях, а да очакват промяната вътре в тях и независимо от това, къде се намират, енергията, която се изпраща към земята, ще достигне до всеки един човек. Тя ще се отрази на всеки един по своя уникален начин и за всеки е нужно да се научи да използва тази енергия осъзнато, а не да слага ограничения и да мисли, че ще се почувства по-добре на дадено място. Не, това не е така. Ако ти си осъзнат за това което се случва, наясно си с това, което предстои, може да се намираш на всяко едно място по земята. Енергията, която се изпраща, ще достигне до всички. Няма място, до което тя няма да достигне. За хората е нужно да разберат, че не трябва да се вглеждат навън, а навътре в себе си и там да наблюдават промените, че възнасянето не е това, което те си представят а възнасянето всъщност е дълбоката връзка с теб самия. Това всъщност е възнасянето - да осъществиш онази връзка, да я подновиш, защото връзката с душата е загубена.

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, която може да използвате през тези дни и винаги когато искате да мултиплицирате на енергията:

Нека всеки един си представи, че застава в поза, в която се чувства удобно, независимо дали е седнал в поза лотос или е прав - няма значение, просто нека си се представи така, както му е нужно. Нека се озове на място, което харесва - било то в парка, на морето, в планината, някъде където му е хубаво, дори да е в дума си, независимо къде е. И когато се озове на това място нека започне да се свързва с всичко около него. Ако е в парка - нека си представи, че се свързва с тревата, с дърветата, с птиците, които летят, с цветята. Ако има други хора около него, да се свърже с хората около него, с животните. Нека усети всяко едно нещо около себе си. И всеки път, когато се свързва с всяко едно нещо, нека вижда от себе си как излизат лъчи, които го свързват с дървото, със земята, с небето, със слънцето, с птичките, с хората и нека си представи, че всяко едно нещо, освен че е свързано със самия него, то се свързва със следващото и така, докато не обхване всичко в мислите си, в пределите на цялата земя. Нека си представи, че свървайки се с всичко около себе си, което в момента вижда, той се свързва с всичко по цялата земя, с всеки един човек, с всичко живо, което съществува по тази земя. След като види земята в сърцето си - свързано с всичко живо, нека благодари на всеки един, на всичко живо, на земята, на въздуха, на водата, на слънцето. Нека се усети част от всичко, част от цялото и едновременно цялото и изпрати любовта си към всичко това.

Ако успее да го направи, той наистина ще успее да се свърже със земята и със слънцето, с всичко живо около него и любовта, която ще изпрати, тя ще се върне умножена многократно към него, защото вие всъщност сте свързани с всичко около вас - колкото и да ви е трудно да си го представите. И ако успеете да го визуализирате, да го видите в съзнанеито си, как вие сте част от цялото и носите това цяло вътре в себе си, в сърцето си с толкова много любов, това наистина ще ви даде много голям заряд разбирайки, че всички сте едно цяло.

Порталните дати са следствие на планетарни и математически конфигурации, които дават възможност към Земята да се излъчи по-голямо количество енергия. Такива така наречени "портални дати" за в бъдеще ще има много и всяка следваща ще бъде по-силна от предходната по излъчена енергия към земята имаща за цел да подпомогне планетата земя и всичко живо по нея.

 

"Shirinan"

05.12.2012г.

Коментари  

#4 Ширинан 12-11-2013 14:52
Цитит от Светозар Кончарски:
Ширинан , имаш ли достъп до информацията кога ще са предстоящите дни със по-силни енергии, на слънцестоенето и равноденствията ли са или не


Здравей, това е информация, която не смятам, че е толкова важна защото повече може да навреди от колкото да помогне. Защото когато хората насочат вниманието си към точно определени дати, сякаш пропускат всички останали. Този месец е пълен пълен с много силни слънчеви изригвания. Използвайте, добронамерено и целенасочено енергията, с която ни дарява Вселената.
#3 Светозар Кончарски 11-11-2013 01:25
Ширинан , имаш ли достъп до информацията кога ще са предстоящите дни със по-силни енергии, на слънцестоенето и равноденствията ли са или не
#2 Zornica Pravdeva 06-11-2013 17:15
Ще ви бъда благодарна, ако споделите с мен впечатления от книгата "Обичайте Бог" на Румяна Господинова.
#1 Zornica Pravdeva 06-11-2013 17:09
Тези силни вибрации ще предизвикат всъщност отварянето на разума. Всеки ще види как е живял преди и какво е последвало. Някои няма да издържат, защото това ще е наистина като силна мисъл в нас. И всичко това го прави Създателя, Бога в нас, но ние не сме богове. Много "хляб" имаме да ядем за да постигнем това ниво . Да се научим да обичаме Бог във всеки човек. Тогава ще ни е по-лесно. Благодаря.

You have no rights to post comments