Да погледнеш на живота отвисоко

Вечната битка в дуалността винаги е била и ще бъде между двете крайности, които се проявяват във всички сфери на живота. Тези сблъсъци са неизбежни, защото истинското разделение е невъзможно, то е една илюзия, която се разсейва или подхранва в различните периоди жизнен цикъл на дуалността. Когато илюзията се разсейва, тогава истината събира в съзнанието двете крайности и ги обединява в едно, но между двете крайности се завихря огромна сила, която не е лесно да бъде удържана в измерението на дуалноста. Тази сила е в състояние на покой единствено в най-висшия свят на съществуване за който с думи не може да бъде описан, може да бъде казано само, че е отвъд времето, пространството, материята, измерения и всяко едно друго ограничение. Ако се задълбочите по темата ще почувствате, че всяко творение може да съществува благодарение на ограничения, който са ограничили и впрегнали енергията в определена посока. По този начин са сътворени 12-те измерения и всичко съществуващо в тях.

Както една къща не може да има втори етаж без преди това да бъде построен първия, върху който да се изгради втория, така и материалния свят не може да съществува без основите на дуалността, върху които са изградени всички материални форми. Не е лесно да съществуваш в най-плътния свят, където ограниченията са най-големи и в същото време в сърцето си да носиш безграничност, която търси проявление вън от теб. Безграничност, която е нужно да преодолее всички ограничения, които сте допуснали да съществуват във вашето съзнание. В този свят битката на двете крайности е вечна и ключът, който ще ви помогне да отворите вратата, която ви извежда отвъд илюзията подхранваща дуалността се нарича приемане, което изисква огромна сила от вас, защото е нужно да задържите в съзнанието си и двете крайности без да позволите на която и да е от тях да надделява над другата. Това може да се постигне единствено когато поставите знак на равенство помежду им. Как може да го постигнете ли? Като осъзнаете, че и двете са страните на едно и също нещо. Нужно е да се научите когато виждате едната крайност едновременно с това да виждате и другата, защото едната винаги сътворява другата. Рушиш ли, тогава ще градиш, вземаш ли, тогава ще даваш и обратното, ако ти е дадено ще даваш. Няма как да съществува само едното в дуален свят, против неговите закони е.

Нека пренесем дуалността към двата основни импулса, които ръководят човека. Единият импулс идва от егото и черпи сила от настоящия опит и наследствена енергийна обремененост, която ни свързва с нашите предци. Вторият основен импулс произлиза от нашата Душа, която носи огромен опит със себе си, който често остава недоловим за ограничените възприятия на човешкия ум. Душата е посланик на по-висшите светове (духа) в плътния материален свят. Когато човек е в плен на дуалността, тогава в различните периоди от своя живот е в непрестанно движение от едната към другата крайност. Когато средата го предразполага се свързва с душата и чрез нея изразява духа. Когато средата подкрепя илюзията, тогава страховете, страстите и желанията дават сила на егото да измести душата, като по този начин взема пълен контрол над земния ум.

По този начин човешкия ум постоянно е споделян от двата основни импулса на егото и душата, които си поделят земното съзнание на човека. По този начин ние никога не сме пълноценни, защото когато душата вземе превес, тогава енергията на дуалността в нашето съзнание измества егото и по този начин душата ни окрилява и вдъхновява, но в същото време сме лишени от всички инструменти на егото, с които имаме възможност да творим и изразим импулсите на душата в плътния материален свят. В същото време, когато егото вземе превес, то е ограничено от своите собствени илюзии, страхове и ограничения, които носи в съзнанието си. Единственият начин да разгърнете своя Божествен потенциал в материалния свят е, като позволите на егото и душата да се издигнат в осъзнатата част на вашето съзнание и да са в мир и покой помежду си. Това може да се случи, когато егото спре да се страхува от неизвестното, което душата разгръща пред него и в същото време душата приеме несъвършенствата, илюзиите и страховете, с които егото се е обгърнало. Когато това се случи, душата ще изцели егото, а егото ще даде възможност на душата да изрази безграничния потенциал на духа. Не е лек този път, но веднъж извървян ще осмисли всяка крачка по вашия път, за която ще сте дълбоко благодарни за възможността да я извървите. О, да всяка крачка, която ви е превърнала в това, което сте. Всичко, за което някога сте страдали и съжалявали ще се превърне в благословия, за която със сълзи на очи ще благодарите, защото ще прогледнете отвъд дуалността и ще сте в състояние да видите как всяка трудност е била семенцето на вашия бъдещ успех, който старателно сте посели в света на дуалността.

Дълбоко в себе си, носите сила от която вашето его се бои, защото тя е толкова голяма, че е в състояние да разруши всички илюзии, страхове и ограничения, които подържат егото живо. Тази сила постепенно ще се надига в осъзнатите пластове на вашето съзнание и ще намира външно проявление, което ще преобразява както вас самите, така и света около вас.

Тази статия е част от „Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ“. Услугата е насочена към хора, които желаят да навлязат по-надълбоко в процесите на вътрешно просветление и изцеление, пробуждайки се за своята истинска многоизмерна същност, която носи безграничен потенциал в себе си. За повече информация: https://shirinan.com/proekt-suznanie-bez-granici

ШИРИНАН
27.08.2019г.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови