Напоследък често ми се налага да казвам "ТОВА НЕ Е ЛЮБОВ"

Кога ми се налага ли? Пишат ми хора, които разказват колко много обичат половинките си, но те не са съвършени, те ги нараняват, те постоянно ги игнорират, те постоянно правят нещо, което накратко човека отсреща не желае, а в същото време те изпитвали силна любов към тях и по тази причина искат да ги променят.

Всеки път предизвиква това голяма усмивка в мен, защото бъркат емоционалната привързаност поради вътрешно подтискане, рана, карма с любов.

Затова логично възниква въпроса: Какво е любовта?

Колко хора са търсили отговор на този въпрос, но сякаш е недоказуема теорема, защото отговора е някак си отвъд този свят. През години Ширинан постоянно ми повтаряше с любов ще изцелиш всички рани в себе си. С любов ще осветиш вътрешния мрак. Когато обединиш мъдростта си с любовта, тогава пред теб повече граници няма да съществуват.

И понеже натрупах много стаж във всичко това мога да ви кажа от моя гледна точка какво е Любовта, защото ако не я използвах, тогава не би било възможно изцеля която и да е рана вътре в себе си.

В едно от видеата свързани с фундаменталните истини на Източника ви описах любовта, като свързващото звено между всичко съществуващо. Тя е нещото, което прави възможно единството между всичко съществуващо.

Напоследък във видеата често ви намеквам, че всичко, с което се борим ние отслабваме или дори можем временно да прекъснем връзката с нещо.

Замислете се наистина какво е любовта. Не е ли чистото безусловно приемане на творението такова какво е с пълно трансцедентално разбиране на всичко съществуващо и най-важното уважавайки го, ценейки го такова каквото е без да се стремите под каквато и да е причина да го промените. Всяка идея за контрол, осъждане и промяна ви изкарва от любовта. Всичко това е роля на мъжката енергия, която когато е в съзвучие с любовта във вас прави еволюцията възможна.

Всъщност тук се корени тайната на всеки един чудотворец, за което след време ще ви говоря повече, когато му дойде времето, а именно умението да задържиш в единство две разнородни енергийи като любовта и контрола (мъжката и женската енергия), която всяка сама по себе си може да ви отведе до желаната от вас цел, но двете заедно, когато ги задържите в съзнанието си в покой от тяхната разнородност и едновременно с това преведени в сдържане се заражда безгранична сила, която ви превръща в чудотворци. Тук е важно да се разбере природата на двете сили и как всяка една от тях желае да поведе живота в различна посока, а вие съзнателно ги задържате и обединявате в една обща посока. От тази сдържаност помежду им се ражда новото към което човечеството се е устремило.

И нека се върнем на темата за Любовта! Как може един човек да твърди, че изпитва силна любов към друг човек като в същото време желае с цялата си същност да го промени и моделира по образ и подобие на желанията на своето его, така че да го нагоди на своите вътрешни рани.

Най-силно любовта в мен изпитвам всеки път, когато съм потопен в потока на енергията на моята душа и гледам на живота и творението като цяло през очите на целия изминал мои опит, който душата ми е придобивала не само на Земята, а и в други измерения.

Този поглед ми помага да видя взаимовръзката между всичко и да разбера как привидни несъвършенства взаимно се балансират, а една от основните роли на любовта е да подържа единството между всичко, а това е възможно единствено когато е в баланс. Любовта, която усещам в тези моменти е толкова силна, че цялото ми тяло я усеща като енергиен заметръс.

Замислете се колко пъти сте изпитвали силна любов, когато на достъпен език съм ви описвал истината и всеки път, когато тя е достигала до вас ви е помагала да приемете дадена травма в живота си с която дълго време сте се борили. Момента, в който сте я приемали е било момента, в който сте допуснали любовта в нея и така изцелението е било стартирано.

Любовта е дълбока почит, уважение, признание, възхвала насочена към всичко до което се докосвате, осъзнавайки че всичко това е част от вас. Тук вече може да отворим голяма скоба как се е зародила борбата и защо сме излели от любовта, като сме започнали да искаме да контролираме, управляваме и променяме живота, но тези отговори вече трябва да ги имате, защото не веднъж съм ги коментирал във видеата. Вярвам, че постепенно парченцата в пъзела в съзнанието ви се подреждат, за да ви позволят да видите по-високата картина, която описва ЛЮБОВТА в истинския и облик.

Да живееш в потока на любовта, означава да позволиш на всичко в живота да съществува. Когато това се случи всичко, което егото ти е искало да промени ще се промени от самосебе си без да се налага ти да го контролираш. Кратък пример: Представи си, че в първия си живот на Земята си придобивал опитност в дадена сфера от живота, да но тогава тя те е наранила поради неразбиране и по тази причина ти си се опитал да я контролираш чрез промяна, подтискане или друга замаскирана илюзорна проява под плаща на това, че правиш нещо добро. Така ти си отслабил връзката с тази част от себе си и по тази причина е било нужно това нещо да продължи да те преследва всеки живот, за да може да подържа баланса в теб. Всичко от което си се откъснал в себе си е нужно да го получаваш от външния свят и така ставаш зависим от него.

Тук е разковничето, когато приемете всичко, с което се борите вие го освобождавате да заеме своето кътче в сърцето си и то заработва за вас отвътре без да се налага да го преживяване като патерица постоянно вън от вас, а когато вие сте разширили съзнанието си то е основа над която сте изградили много, много нови творчески проявления. Не е нужно бетона в основата на къщата ви да присъства във всяка тухла на вашия дом. Когато пуснете това, с което се борите то заема своето място в съзнанието си и прави място на новото, което съответства на сегашната ви енергетика да се прояви в живота ви. Всичко това е възможно единствено и само чрез любовта.

Днес Ширинан ми напомни, колко важна е любовта по пътя на сърцето и реших с няколко думи да облека Аз как виждам любовта през своите очи. Налагаше ми се, толкова много пъти да я използвам, за да стигна до мястото на което се намирам с днешна дата и бих казал, че любовта е отвъд земните стандарти за любов. Тя не се влияе от емоции, чувства, желания, предпочитания, а е свързващ елемент между всичко съществуващо, независимо колко разнородни могат да бъдат енергиите на миротвореца и убиеца, любовта приема и двете енергии и ги обединява в едно. Любовта е отвъд всякакво осъждане, предпочитание и всякакви други рамки. Тя е способна да види отвъд ограниченията на дуалността и да осъзнае, че всяка разнородна енергия има допълваща я, благодарение на които баланса и съвършенството е способно да съществува в творението.

Ето защо Любовта казва Да, на всичко, защото без това голямо ДА, единството не би могло да съществува.

Тази статия е част от „Проект съзнание БЕЗ ГРАНИЦИ“. Услугата е насочена към хора, които желаят да навлязат по-надълбоко в процесите на вътрешно просветление и изцеление, пробуждайки се за своята истинска многоизмерна същност, която носи безграничен потенциал в себе си. За повече информация: https://shirinan.com/proekt-suznanie-bez-granici

ШИРИНАН
2021г.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови