Заедно можем да направим Света по-добро място за живеене!

Моят път към духовно просветление - ВЪВЕДЕНИЕ

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 67

Пътят на просветление, по който все повече хора поемат, е вечен, защото вътрешният стремеж на душите ни да се развиват, е толкова силен, че те не се спират пред нищо от възможността да опознаят безкрайния творчески потенциал на любовта, във всички сфери и измерения на живота. В тази книга аз ви разказвам за моят път и личен опит, който придобих по него.

Пътищата, които водят до светлината и любовта на Бог, са толкова много, колкото сме на брой самите ние, защото всеки един има свой индивидуален път, който е нужно да извърви, за да достигне до извора на светлина и любов вътре в себе си. Няма два напълно еднакви пътя, които да се препокриват, но има много сходни участъци от пътищата ни, по които взаимно можем да се подпомагаме, за да ги извървим по-умело. Моята цел е да споделя своя опит с вас, който натрупах, за да помогна на всички души, които вървят по сходен на моя път. Призовавам за разбиране и смирение всички останали души, на които им е отредено да вървят по коренно различен път от моя, който рано или късно също ще ги отведе до Бог вътре в тях. Ние всички сме различни и понякога гледаме света от коренно различни ъгли. Но любовта между хората ни е показвала не веднъж, че можем да се обичаме, дори да сме на различни мнения.

Живеем в многоизмерен свят

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 67

Този откъс от книгата ще покаже, че живеем в многоизмерен свят. Един ден, докато бях сам вкъщи, чух много ясно гласове на много хора, които говореха на неразбираем за мен език, дори беше език, който никога през живота си не бях чувал и не можех да сравня с някой земен език. След като помолих духовния свят за повече информация, разбрах, че в този момент съм получил информация от друго измерение, което се намира в същото пространство, в което е построен блокът, в който живея. Друга интересна случка беше как една сутрин, след като си отворих очите, на земята беше пълно с живот. Като мравки щъкаха наляво надясно безброй малки човечета с хуманоидна форма. Бях много учуден от видяното, но след време разбрах, че и това е било поглед към друго измерение, което съществува успоредно заедно с нашето.

Разказвам ви всичко това, за да разберете, че тук на Земята не сме сами и колкото и отдалечени един от друг да изглежда, че са нашите измерения, те са силно свързани и си взаимодействат помежду си. По този начин много души от другите измерения ни помагат в нашето развитие, като ни вдъхновяват, закрилят и ни помагат да достигнем до нови прозрения, но има и такива същности, които не са добронамерени и целят да се възползват от нашата енергия. Бях изумен, когато разбрах каква огромна роля оказват тези същности в живота ни. Беше ми показано многократно как тези недобронамерени енергийни същности се възползват от нашите товари и слабости, като умишлено насочват енергия към тях, с цел да ги обострят и по този начин да ни уязвят и направят лесни за манипулиране. Това е така, защото когато се поддаваме на слабостите си, ние излъчваме болка, страх, възмущение и много други емоции и чувства, които провокират излъчването на негативна енергия, която отслабва светлината в нас. Намалее ли светлината в нас, това е признак, че се отдалечаваме от Бог, а колкото по-далеч от Него сме, толкова по-уязвими и лесно манипулирани сме.

Навлизане на злонамерени същности в живота на хората

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 67

Този откъс от книгата ще покаже как злонамерени същности оказват влияние в живота на хората. Колкото по-често си позволяваме да бъдем негативни, толкова по-често привличаме негативни същности към себе си, а те се възползват от всеки удобен момент, за да пуснат корени в нас. Образно казано, колкото по-често сме негативни, толкова по-често те са около нас и образно казано, пускат пипалата си в нас до момент, в който загубим контрол над себе си и вече ни е трудно да бъдем положително настроени. Сякаш мракът ни обзема и нашето нормално състояние се превръща във вечен песимизъм, в страх и негативизъм. Каквото и да се случва в живота ни, ние все го приемаме от негативната страна. Каквото и да видим, първо забелязваме негативите и след това позитивите страни, а понякога изобщо не ги виждаме, дори да са право пред нас. Започваме да обсъждаме хората, да търсим техните кусури и т.н. Много примери може да се дадат за това, по какъв начин негативната енергия намира проявление в материалния свят. Накратко казано каквото е отвътре, такова е и отвън. Ако позволим мракът да навлезе в нас, тогава и животът ни ще бъде мрачен, изпълнен с куп злощастни събития.

Имах възможността да видя как се случва всичко това и да разбера, че тези хора се наричат “обладани”. Това е така, когато едно зла същност се вкорени в човек толкова силно, че в по-голяма част от времето измества душата му и взема контрол над съзнанието му, като по този начин контролира неговите чувства, емоции и действия. Започнах масово да забелязвам в ежедневието ми как срещам такива хора и най-лошото е, че те не го осъзнаваха. Сякаш някой друг дирижираше живота им, но те не си даваха сметка за това. Образно казано, може да се каже, че всички негативни действия от тяхна страна не бяха продиктувани от техните души, а от негативните същности, които им влияеха в този момент.

Признаци за разпознаване на злонамерени същности

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 35

Този откъс от книгата ще ви научи да разпознавате кога пред вас седи човек подвластен на злонамерена същност. Най-лесно ще започнете да разпознавате влиянието на злото около вас, когато напреднете в своето вътрешно изчистване и хармонизиране. По този начин ще засилите своите вътрешни сетива, които произлизат от нашите души. Или с други думи казано, това са нашите духовни сетива. До тогава ще ви споделя няколко прости признака, които да наблюдавате.

Ако следите магнитните бури и слънчевите изригвания, знайте, че те на тях не им влияят, защото са загубили връзката с Бог и не усещат енергията му. Всъщност, ако те можеха да си служат с енергията на източниците от енергия, които са навсякъде около нас в изобилие, тогава те не биха полагали толкова труд, за да завихряме ние тази енергия за тях. Това, което те правят, е че използват нашата връзка с Бог, за да завихрим и насочим енергията с негативен заряд в желаната от тях посока.

Вечната битка между доброто и злото

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 54

В този откъс от книгата ще говорим за вечната битка между добро и зло. На Земята предстоят големи промени и един от основните двигатели на тези промени ще е ескалирането между доброто и злото. То е видимо и сега, обърнете внимание, как всички хора, които се пробуждат за любовта и светлината на Бог вътре в тях и около тях, им става все по-трудно да съжителстват сред хора, които са подвластни на мрака. Чувал съм много хора да твърдят, че това е нормално и всеки носи доброто и злото в себе си, че в това нямало нищо лошо, стига човек да балансира доброто и злото в себе си.

Това твърдение може да бъде казано само от човек, който не е развил своето вътрешно зрение, не вижда и не усеща заобикалящия го свят с духовните си сетива. Също така, тези хора, които твърдят това, не са имали щастието да се докоснат до духовния свят, да разговарят със своята душа, със своя духовен екип, с техните души другари или на земен език, приятели, с които са най-силно свързани. Душата сама по себе си е добронамерена и не носи злото в себе си. Мракът е външна енергия, насадена вън от нас. Тя не е в нас, тя не е част от нашата природа. Моля се и пожелавам на всеки един, който вярва в обратното, Бог да му помогне да усети и почувства своята истинска същност, дори само за няколко мига и тогава ще разбере, че казвам истината.

Злото в своята сърцевина е изтъкано от любов

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 65

Този откъс от книгата ще покаже как злото също носи любов в себе си. Това, че не виждаме енергийните същности около нас не означава, че не можем да се научим да разпознаваме къде злото човърка слабостите на хората. Да не можем да обвиняваме за всичко злото, защото ако ние не носим рани в себе си, тогава няма сила, която може да ни провокира да извършим каквато и да е злина защото тя е в противоречие с нашата природа. Това, което ни прави уязвими са енергийните товари и модели, които носим в себе си. Когато една недобронамерена същност манипулира някой човек от видимия материален свят, това се дължи на неговите слабости. Затова е много важно да се погрижим за нашата вътрешна чистота, защото в противен случай сме уязвими, а в близките години злото на Земята ще се прояви с невиждани размери от много хилядолетия насам.

Не искам да всявам страх в когото и да е, а да се разбере, че време все още има за лична подготовка, но времето минава и сблъсъка между доброто и злото предстои. Този сблъсък ще задвижи всички процеси на глобална промяна, които ще разклатят както живота на хората, така и цялата планета. След като премине този период и светлината отново вземе превес над мрака, тогава тези недобронамерени същности ще напуснат нашия свят, защото тук вече няма да има условия, в които те да съществуват. Докато има слепи хора злото ще пирува с тяхната енергия, но когато вече ги няма, тогава недобронамерените същности не биха могли да виреят в свят без източник на енергия. Нека си го признаем, ние сме техният източник на енергия. Без нас те не биха могли да съществуват. Прочетете книгата „ЖИВОТ НА СВЕТЛО“. Там се постарах да обясня как се е зародило злото и по какъв начин ни въздейства.

Злонамерените същности се стремят да обгърнат светлината в мъгла

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 31

Този откъс от книгата ще покаже как злонамерените същности целят да замъглят светлината. Когато стигнете края на книгата ще имате вече много по-обширен поглед за това, как злото ни влияе, но нека сега за миг се огледаме в своето ежедневие. Спомнете си като деца как в училище винаги е имало деца, които несъзнателно са смачквали самочувствието на останалите и са ги наранявали както физически, така и психически. Нали не вярвате, че една светла душа е в състояние да причини болка на когото и да е? Тези деца са били манипулирани от недобронамерени същности, които са успели да ги достигат поради пукнатините в тяхното семейство.

Спомнете си как повечето пъти, когато сте били окрилени от някоя идея, която сте чувствали със сърцето си значима и важна за вас, как в същото време се появява някой, който осъзнато или не, започва да ви разубеждава или да всява страх и съмнения, които постепенно подкопават вашата вяра във вашето вътрешно усещане. Върнете се назад в миналото и вижте как всички, които са били новатори и са дошли на Земята да споделят ново знание с хората, което е целяло да подобри живота им, да го направи по-независим, в същото време как мнозина са ги обграждали с негативизъм и са изграждали негативни съзнателни форми, които постепенно са разрушавали новата съзнателна форма, която е търсила проявление във видимия материален свят. С прости думи казано, новаторите винаги са срещали страховете и неразбирането на масата от населението. Запитайте се, кой е провокирал тези страхове в тях и с каква цел?

Масова манипулация чрез популярни ченълинги

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 37

Този откъс от книгата ще покаже как хората са манипулирани чрез много известни ченълинги. Живях известно време с това убеждение, докато един ден се събудих и осъзнах, че всички красиви думи в ченълингите са един мираж, който ме караше да седя на едно място и да чакам нещо да се случи, което постоянно се отлагаше във времето. Определено ме заболя, защото паднах от високо. Не малко време се носих из облаците от красивите думи описани в многобройните ченълинги, които прочетох. Да, в тях имаше много истини за предстоящите промени. Няма как да привлечеш вниманието на някого, ако не му кажеш истината, но те бяха пълни и с много заблуди, които насочваха вниманието ни към това, че ще получим помощ вън от нас, от нашите приятели извънземните, че те ще ни заведат на това светло и любящо място, което описваха.

През последните три години бях научил едно, че всичко е в моите ръце и колкото и да беше голяма подкрепата на духовния свят към мен в тези моменти, нищо не се случваше, ако аз бездействам. Помощта и енергията потичаше към мен като следствие от моите действия. Нямам спомен нещо в живота ми до този момент да се е случило наготово, аз само да седя и да се наслаждавам.

Моят процес на вътрешно пречистване

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 54

Този откъс от книгата ще обрисува процеса на вътрешно пречистване. В новия период, в който навлязох, започнах да отделям голяма част от ежедневието ми, за да насочвам енергия в посока освобождение от всичко старо и ненужно, което носих като товари в себе си. Този период продължи около четири години от моя живот и от тук нататък ще го наричам „период на дълбоко вътрешно пречистване“. Започнах да живея за идеята да се освободя от всичко старо и ненужно, час по-скоро. В началото, а и до самия край, нямах представа колко време ще ми е нужно, за да постигна целта си. Знаех само, че всичко е в моите ръце и ако положа нужните усилия, ще получа всичко необходимо по пътя, от което имах нужда, за да се справя успешно.

Колкото повече енергия насочвах към себе си (физическото и енергийните тела), толкова повече товари изплуваха и толкова по-бързо се освобождавах от тях. Колкото по-надълбоко дълбаех в себе си, до толкова по-големи товари достигах, които се нуждаеха от повече енергия, време и внимание. Тогава забелязах колко много ми влияят магнитните бури и енергийните излъчвания. След прочистването на енергийните центрове бях станал по-сензитивен и винаги, когато имаше магнитна буря или слънчево изригване, го усещах или като прилив на енергия, когато бях в период на захранване с енергия или като силен дискомфорт, когато бях в период на прегаряне на изплувалите товари на повърхността.

Моят процес на писане

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 217

Този откъс от книгата ще обрисува процеса на писане на моите книги. След като усъвършенствах умението да се вслушвам в тихото гласче на моето сърце, започнах и да пиша. Така постепенно се родиха една след друга книгите, които пишех, с цел да систематизирам и обобщя всичко, което научавах по моя път, с вас, моите читатели. Процесът на писане беше много интересен за мен, защото често сядах с мисълта да напиша едно, а когато заставах пред компютъра сърцето ми шептеше нещо съвсем различно. Не знам как да ви го обясня така, че да ви е по-лесно да си го представите. Замислете се, как се чувствате всеки път, когато си припомните някой спомен. Обливат ви куп информация и емоции за конкретния спомен. По същия начин информацията достигаше до мен. Не чувах глас, който някой ми шепти какво да напиша. Информацията сякаш изплуваше от мен, аз само я записвах. Често докато пишех и споделях опита си, това което пишех, провокираше да изплува още нещо, което беше ново дори за мен.

Истината е, че докато пишех книгите, аз също се учих от тях, защото самото писане провокираше знанието да изплува от мен. Неслучайно постоянно мъдреците ни повтарят, че всичко, от което имаме нужда, е вътре в нас. Нужно е само да си спомним. Започнах да осъзнавам тези думи, докато ги преживявах. Колкото повече напредвах със своето изчистване, толкова по-лесно ми ставаше да се вслушвам в своя вътрешен глас. Сякаш в мен имаше огромна банка от знание и опит, която душата ми е трупала в своите минали превъплъщения и на мен ми ставаше все по-лесно да достигам до тях.

Трансформация на физическото тяло

 • Категория: Книга 6
 • Посещения: 725

В този откъс от книгата ще говорим за трансформация на физическото тяло. Колкото повече навлизах в процесите на енергийно и клетъчно пречистване, толкова повече промени започнах да забелязвам да се случват с физическото ми тяло. Докато работих със себе си на енергийно ниво, аз освобождавах блокажи и товари, които са ме ограничавали да пропускам през себе си по-голямо количество енергия. Колкото по-усърдно работих за тяхното освобождение, толкова повече промени започнаха да се случват с физическото ми тяло.

Забелязах, че в различните етапи от моя живот то преминаваше през процес на вътрешна трансформация. Знаех го, защото Бог ме е благословил в този живот да имам възможността да общувам с останалата част от мен, която е в духовния свят и има много по-обширен поглед спрямо мен, който съм тук, на Земята, потопен във воала на материалния свят. Процесите на трансформация най-често бяха свързани със силен физически дискомфорт и най-вече с висока температура, която не е съпътствана със симптоми на хрема или друг дискомфорт, който да подскаже, че тялото ми е настинало.