Моят път към духовно просветление - ВЪВЕДЕНИЕ

Пътят на просветление, по който все повече хора поемат, е вечен, защото вътрешният стремеж на душите ни да се развиват, е толкова силен, че те не се спират пред нищо от възможността да опознаят безкрайния творчески потенциал на любовта, във всички сфери и измерения на живота. В тази книга аз ви разказвам за моят път и личен опит, който придобих по него.

Живеем в многоизмерен свят

Този откъс от книгата ще покаже, че живеем в многоизмерен свят. Един ден, докато бях сам вкъщи, чух много ясно гласове на много хора, които говореха на неразбираем за мен език, дори беше език, който никога през живота си не бях чувал и не можех да сравня с някой земен език. След като помолих духовния свят за повече информация, разбрах, че в този момент съм получил информация от друго измерение, което се намира в същото пространство, в което е построен блокът, в който живея. Друга интересна случка беше как една сутрин, след като си отворих очите, на земята беше пълно с живот. Като мравки щъкаха наляво надясно безброй малки човечета с хуманоидна форма. Бях много учуден от видяното, но след време разбрах, че и това е било поглед към друго измерение, което съществува успоредно заедно с нашето.

Навлизане на злонамерени същности в живота на хората

Този откъс от книгата ще покаже как злонамерени същности оказват влияние в живота на хората. Колкото по-често си позволяваме да бъдем негативни, толкова по-често привличаме негативни същности към себе си, а те се възползват от всеки удобен момент, за да пуснат корени в нас. Образно казано, колкото по-често сме негативни, толкова по-често те са около нас и образно казано, пускат пипалата си в нас до момент, в който загубим контрол над себе си и вече ни е трудно да бъдем положително настроени. Сякаш мракът ни обзема и нашето нормално състояние се превръща във вечен песимизъм, в страх и негативизъм. Каквото и да се случва в живота ни, ние все го приемаме от негативната страна. Каквото и да видим, първо забелязваме негативите и след това позитивите страни, а понякога изобщо не ги виждаме, дори да са право пред нас. Започваме да обсъждаме хората, да търсим техните кусури и т.н. Много примери може да се дадат за това, по какъв начин негативната енергия намира проявление в материалния свят. Накратко казано каквото е отвътре, такова е и отвън. Ако позволим мракът да навлезе в нас, тогава и животът ни ще бъде мрачен, изпълнен с куп злощастни събития.

Признаци за разпознаване на злонамерени същности

Този откъс от книгата ще ви научи да разпознавате кога пред вас седи човек подвластен на злонамерена същност. Най-лесно ще започнете да разпознавате влиянието на злото около вас, когато напреднете в своето вътрешно изчистване и хармонизиране. По този начин ще засилите своите вътрешни сетива, които произлизат от нашите души. Или с други думи казано, това са нашите духовни сетива. До тогава ще ви споделя няколко прости признака, които да наблюдавате.

Вечната битка между доброто и злото

В този откъс от книгата ще говорим за вечната битка между добро и зло. На Земята предстоят големи промени и един от основните двигатели на тези промени ще е ескалирането между доброто и злото. То е видимо и сега, обърнете внимание, как всички хора, които се пробуждат за любовта и светлината на Бог вътре в тях и около тях, им става все по-трудно да съжителстват сред хора, които са подвластни на мрака. Чувал съм много хора да твърдят, че това е нормално и всеки носи доброто и злото в себе си, че в това нямало нищо лошо, стига човек да балансира доброто и злото в себе си.

Злото в своята сърцевина е изтъкано от любов

Този откъс от книгата ще покаже как злото също носи любов в себе си. Това, че не виждаме енергийните същности около нас не означава, че не можем да се научим да разпознаваме къде злото човърка слабостите на хората. Да не можем да обвиняваме за всичко злото, защото ако ние не носим рани в себе си, тогава няма сила, която може да ни провокира да извършим каквато и да е злина защото тя е в противоречие с нашата природа. Това, което ни прави уязвими са енергийните товари и модели, които носим в себе си. Когато една недобронамерена същност манипулира някой човек от видимия материален свят, това се дължи на неговите слабости. Затова е много важно да се погрижим за нашата вътрешна чистота, защото в противен случай сме уязвими, а в близките години злото на Земята ще се прояви с невиждани размери от много хилядолетия насам.

Злонамерените същности се стремят да обгърнат светлината в мъгла

Този откъс от книгата ще покаже как злонамерените същности целят да замъглят светлината. Когато стигнете края на книгата ще имате вече много по-обширен поглед за това, как злото ни влияе, но нека сега за миг се огледаме в своето ежедневие. Спомнете си като деца как в училище винаги е имало деца, които несъзнателно са смачквали самочувствието на останалите и са ги наранявали както физически, така и психически. Нали не вярвате, че една светла душа е в състояние да причини болка на когото и да е? Тези деца са били манипулирани от недобронамерени същности, които са успели да ги достигат поради пукнатините в тяхното семейство.

Масова манипулация чрез популярни ченълинги

Този откъс от книгата ще покаже как хората са манипулирани чрез много известни ченълинги. Живях известно време с това убеждение, докато един ден се събудих и осъзнах, че всички красиви думи в ченълингите са един мираж, който ме караше да седя на едно място и да чакам нещо да се случи, което постоянно се отлагаше във времето. Определено ме заболя, защото паднах от високо. Не малко време се носих из облаците от красивите думи описани в многобройните ченълинги, които прочетох. Да, в тях имаше много истини за предстоящите промени. Няма как да привлечеш вниманието на някого, ако не му кажеш истината, но те бяха пълни и с много заблуди, които насочваха вниманието ни към това, че ще получим помощ вън от нас, от нашите приятели извънземните, че те ще ни заведат на това светло и любящо място, което описваха.

Моят процес на вътрешно пречистване

Този откъс от книгата ще обрисува процеса на вътрешно пречистване. В новия период, в който навлязох, започнах да отделям голяма част от ежедневието ми, за да насочвам енергия в посока освобождение от всичко старо и ненужно, което носих като товари в себе си. Този период продължи около четири години от моя живот и от тук нататък ще го наричам „период на дълбоко вътрешно пречистване“. Започнах да живея за идеята да се освободя от всичко старо и ненужно, час по-скоро. В началото, а и до самия край, нямах представа колко време ще ми е нужно, за да постигна целта си. Знаех само, че всичко е в моите ръце и ако положа нужните усилия, ще получа всичко необходимо по пътя, от което имах нужда, за да се справя успешно.

Моят процес на писане

Този откъс от книгата ще обрисува процеса на писане на моите книги. След като усъвършенствах умението да се вслушвам в тихото гласче на моето сърце, започнах и да пиша. Така постепенно се родиха една след друга книгите, които пишех, с цел да систематизирам и обобщя всичко, което научавах по моя път, с вас, моите читатели. Процесът на писане беше много интересен за мен, защото често сядах с мисълта да напиша едно, а когато заставах пред компютъра сърцето ми шептеше нещо съвсем различно. Не знам как да ви го обясня така, че да ви е по-лесно да си го представите. Замислете се, как се чувствате всеки път, когато си припомните някой спомен. Обливат ви куп информация и емоции за конкретния спомен. По същия начин информацията достигаше до мен. Не чувах глас, който някой ми шепти какво да напиша. Информацията сякаш изплуваше от мен, аз само я записвах. Често докато пишех и споделях опита си, това което пишех, провокираше да изплува още нещо, което беше ново дори за мен.

Трансформация на физическото тяло

В този откъс от книгата ще говорим за трансформация на физическото тяло. Колкото повече навлизах в процесите на енергийно и клетъчно пречистване, толкова повече промени започнах да забелязвам да се случват с физическото ми тяло. Докато работих със себе си на енергийно ниво, аз освобождавах блокажи и товари, които са ме ограничавали да пропускам през себе си по-голямо количество енергия. Колкото по-усърдно работих за тяхното освобождение, толкова повече промени започнаха да се случват с физическото ми тяло.

Страница 1 от 4