Молитва/намерение за по-светло бъдеще

В този откъс от книгата споделям с вас молитва, която е вид намерение за изграждане на светло бъдеще. „Аз съм съвършен проводник на Божията любов, сила и мъдрост и като главен архитект на моя земен живот, аз възнамерявам още с отварянето на очите ми, сутрин рано, любовта, силата и мъдростта на Бог да потекат през мен с пълна сила и мощ, вливайки се в живота и делата ми, по възможно най-добрия начин. Нека енергията на Бог, която извира от мен, потича към всичко живо, с което моето аурично поле контактува и нека бъдат в непрестанен енергиен обмен, като по този начин аз допринасям за тяхното развитие и усъвършенстване, а те от своя страна ме захранват със своята сила, мъдрост и любов, и така взаимно се подпомагаме по пътя на еволюция. Независимо къде се намирам и какво правя, любовта на Бог се влива във всичко, до което моето аурично поле се докосва. Така те взаимно се сливат в едно цяло, за да обменят своя опит и енергия. Всичко това се случва автоматично и с лекота.

Докато съм в непрестанен енергиен обмен със заобикалящата ме среда, насищайки я с енергията на Бог и тя, от своя страна, споделяйки енергията на Бог, пречупена през своята призма-опит, нека енергията попива във всяка една моя клетка, фибра, енергийни центрове и депа, като по този начин ме обгръща на всички нива и тела, така, че да ме освободи от всичко старо и ненужно, и в същото време да посее семената на новото, което ми е нужно да проявя в живота, за да изпълня успешно всички мисии, с които съм слязъл тук на Земята. Господи, нека Твоят Божествен импулс се проявява през всеки един от нас в съвършен синхрон, така, че да заживеем като едно цяло и един без друг животът ни да ни се струва немислим, защото ние сме едно цяло и осъзнаваме своята част от него.

Благодаря Ти, Господи, че в този съвършен механизъм Ти ме закриляш от всякакви земни и енергийни злини и се грижиш за мен като за свое любимо дете, така, че да ми е подсигурено всичко, от което имам нужда, за да творя, да се развивам и да имам всички необходими условия, за да разгърна целия потенциал, който нося в себе си, за да бъда полезен както на себе си, така и на цялото, от което произлизам и на което принадлежа. Благодаря Ти, Господи, за всичко! Ти си светъл лъч, който аз улавям, завихрям и мултиплицирам в ярко слънце, което огрява всичко, до което се докосне и по този начин разпространявам нашата взаимна Сила, Мъдрост и Любов, влагайки ги в нашите творения, тук и сега, и завинаги във вечността! Така да бъде! Амин.“

Откъс от книгата:МОЯТ ПЪТ КЪМ ДУХОВНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ - Автор: Ширинан“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments