Огромната сила на нашето съзнание

В този откъс от книгата ще напомним, че съзнанието на всеки един човек притежава огромна сила. Всеки път, когато си представим някакъв образ в съзнанието ни, по този начин ние го проектираме на енергийно ниво. Този образ притежава електромагнитно поле и колкото по-ярък е образът в съзнанието ни, толкова по-силно е електромагнитното поле, с което то привлича и сформира огромното изобилие от енергийно заредени частици, които обгръщат цялата Вселена. Те са навсякъде около нас и образно казано, са като море от непроявена във видимия свят енергия, в която плуваме. Това е строителният материал, с който проявяваме любовта на Бог във видимия материален свят.

Цялата материална Вселена съществува благодарение на съзнанието. Както хората, така и всичко живо, притежава съзнание на микро ниво, а именно атомът, който е изграден от енергийно заредени частици. Съзнанието е едно, а колкото повече вървим към макро ниво, толкова по-голямо и обширно става съзнанието. Във Вселената съществува единно съзнание, което управлява всички процеси в нея. Нищо не е плод на случайността, а на съзнателни форми изградени от Божествени същества. Тук вече идва ролята на всички енергийни същности в процеса на сътворение на Вселената.

Откъс от книгата:МОЯТ ПЪТ КЪМ ДУХОВНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ - Автор: Ширинан“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments