Телата ни носят в себе си огромен потенциал

Този откъс от книгата показва, че физическите ни тела притежават огромен потенциал. В отговор на един от въпросите ми Ширинан ми обясни, че физическото тяло носи в себе си много механизми, които сега са в латентно състояние поради времето и условията, в които живеем. За да са активни те се нуждаят от повече енергия и от по-различен начин на живот спрямо обичайния за съвременния човек. Обясни ми, че това, през което преминавам, помага на тялото да се трансформира и постепенно да започне да активира тези спящи механизми, за да може постепенно, когато приключи цялостния процес на трансформация, да бъде отново съвършено, както Бог го е създал, защото сега нашите тела са несъвършени, поради много причини. Нямам представа колко дълго време ще отнеме тази трансформация при мен. Само времето и събитийността могат да отговорят на този въпрос. В крайна сметка всичко зависи от мен самия и от това, как подпомагам тялото си в тези процеси.

Истината е многоизмерна

В този откъс от книгата напомням, че истината има много измерения. Когато преживях моето просветление осъзнах, че истината е била навсякъде около мен, през целия ми живот, но сякаш не съм имал сетивата да я доловя и разбера. Тя постоянно се е опитвала да навлезе в живота ми, но все се е отблъсквала от стените, с които съм се бил обградил. Ние все търсим мистичното, загадъчното и ако нещо изглежда просто, то ни кара да си мислим, че има нещо повече и продължаваме да търсим. И знаете ли, това е точно така, но ние продължаваме да търсим друго знание вместо да се потопим в истината, до която сме достигнали. Думите, които описват истината, са като балоните. Думите описват най-външната видима в материалния свят повърхност на балона, а сърцевината, там, където е кодирано най-важното и ценното, можем да почувстваме единствено със сърцето си.

Хората носят в себе си характеристиките на Бог

Всеки един човек е Божествено творение и носи в себе си характеристиките на Бог. Всяка една душа произлиза от Бог и носи в себе си неговата искра на сътворението, която ни прави сътворци на цялото, защото още от самото раждане на нашите души ние започваме да творим и никога не спираме да го правим. Огледайте се, вижте заобикалящия ви свят. Той е отражение както на вашето собствено съзнание, така и на колективното съзнание.

Телата ни притежават съзнание

Телата ни притежават съзнание и е нужно да се отнасяме с тях като с равни. Всяка клетка в нашето тяло има съзнание. Клетките на един орган са обединени в колективно съзнание, което изпълнява функциите на органа и е свързано с многобройните съзнания на всички клетки. Когато една или няколко клетки бъдат похитени от вируси, те започват да оказват влияние на съзнателните модели и функции на клетката. Това неминуемо оказва влияние върху целия орган и всяка клетка, която го изгражда. Всички органи, които сформират нашите клетки, са обединени в единно тяло, което също обединява съзнанията на всички клетки в едно колективно съзнание.

Всички ние творим заобикалящия ни свят

Този откъс от книгата напомня за пореден път, че хората създават събитийността в живота си. Всички сме взаимно свързани и непрестанно си оказваме влияние един на друг. Ние не сме творци само когато рисуваме, пишем, или медитираме. Правим го във всеки един миг от нашия живот, независимо дали творим осъзнато или не. В повечето случаи хората творят неосъзнато. Това е златна възможност за злото да се възползва от нашия творчески потенциал. Чрез телевизия, филми, музика и всяка друга форма на разпространение на информация, злонамерените същности насочват вниманието на хората към негативни форми на съзнание, които целят да захранят и сътворят във видимия материален свят.

Всички сме свързани помежду си

Този откъс от книгата напомня, че всички живи същности са свързани помежду си. Нужно е да разберете, че ние всички сме свързани и си оказваме влияние един на друг. Когато много хора вярват, че са уязвими за много болести, тогава колективното съзнание оказва влияние на всички. За да повярвате истински със сърцето си, че сте неуязвим за заболявания, е нужно да преодолеете тази всеобща вълна на вярвания, която е кодирана в колективното съзнание. Ние сме част от него и то неминуемо ни оказва влияние.

Злото ще си отиде когато хората изцелят сърцата си

Този откъс от книгата ще напомни, колко е важно хората да изцелят сърцата си, за да държат злото далеч от себе си. Дори злото на Земята съществува, защото ние самите сме създали съзнателна колективна форма, с която сме го привлекли и сме му създали нужните условия, за да се прояви чрез нас. Нашите енергийни същности сами по себе си са добронамерени, но в даден етап от развитието ни нещо се е случило, което е задействало процес на сътворяване, в което сме привлекли злонамерени същности към Земята, които до ден днешен изпълняват нашите желания, като участват в нашите творения, които ние самите сме създали с нашите вярвания и убеждения. Вярата произлиза от нашето сърце, а убежденията са отражение на нашия отминал опит. Когато хората отново се устремят към Бог и заживеят в Неговата светлина и любов, тогава и злото ще си отиде само, защото вече няма да има съзнателна форма, която да го задържа на Земята.

Огромната сила на нашето съзнание

В този откъс от книгата ще напомним, че съзнанието на всеки един човек притежава огромна сила. Всеки път, когато си представим някакъв образ в съзнанието ни, по този начин ние го проектираме на енергийно ниво. Този образ притежава електромагнитно поле и колкото по-ярък е образът в съзнанието ни, толкова по-силно е електромагнитното поле, с което то привлича и сформира огромното изобилие от енергийно заредени частици, които обгръщат цялата Вселена. Те са навсякъде около нас и образно казано, са като море от непроявена във видимия свят енергия, в която плуваме. Това е строителният материал, с който проявяваме любовта на Бог във видимия материален свят.

Защо е сътворено егото

В този откъс от книгата ще говорим за ролята на егото в сътворението. Замислете се само за миг, какво е Бог? Бог е любов, а любовта дава, закриля, грижи се и задоволява нуждите на нуждаещите се. Спомнете си за някой човек, който изразява силно любовта на Бог и вижте как той е всеотдаен и пренебрегва своите нужди, за да може да помогне на другите. Любовта сама по себе си е в основата на всяко творение, но не тя е сътворила материалните форми във Вселената, защото тя е във вечно движение и не се задържа на едно място. За да се сформира голямо количество енергия на едно място е било нужно нещо да я привлече и задържи на едно място, по подобен начин на един магнит изваден от чувал с метални стружки. Той ще привлече към себе си толкова метални стружки, колкото е неговият собствен магнетизъм.

Балансът между любовта и егото е равен на творчество

Този откъс от книгата ще покаже как можем да се вдъхновим да творим с лекота когато към любовта добавим щипка его. В човек са заложени двата най-важни инструмента на творене: Божествената искрица (любовта на Бог) и егото (творческия импулс на сътворение), двете сили, които когато работят обединени в едно и са в съвършен баланс, тогава ние сме способни да творим. Когато съществува дисбаланс, тогава или рушим (когато сме подвластни на егото, което не се вслушва в мъдростта на изминалия опит на душата) или сме в застой (когато сме се отдали изцяло и единствено на духовното). Нито едната крайност не е полезна, защото посвещаването изцяло на духовното или изцяло на егоистичните подбуди не са в състояние да доведат до сътворение във видимия материален свят.

Могат ли да съществуват заедно любовта и егото?

В този откъс от книгата ще говорим за любовта и егото. Колкото повече проглеждах и виждах заобикалящия ме свят с новия поглед, който вече бях придобил, толкова повече осъзнавах, че масата от хората са загубили баланса между егото и любовта и са станали жертва на своето его, позволявайки то да е основният импулс, който да ги ръководи в живота.