Уроците на които ни учи егото

Този откъс от книгата ще напомни, че егото ни учи на важни уроци. Когато се ражда душата на Земята, тя идва с неограничения потенциал да твори. Основните инструменти на творене са мислите, визуализациите, емоциите, чувствата, действията, които произлизат от нашите вярвания и вътрешни убеждения. Всички тези инструменти изграждат форми в нашето съзнание. Всъщност, съзнанието е нашата основна площадка, на която ние творим и изграждаме визията за нашия собствен живот. Всички наши убеждения и вярвания, които изразяваме чрез по-горе обяснените инструменти, ние посяваме и изграждаме в нашето съзнание. Колкото по-дълго задържаме образите върху тях, с толкова повече енергия ги насищаме и засилваме техния магнетизъм, а колкото по-силен е техният магнетизъм, толкова по-лесно се проявяват в живота ни. Независимо колко силен е магнетизмът на нашите съзнателни форми, те винаги, рано или късно, се проявяват в живота ни, дори и неволна мисъл, която самостоятелно е изпратена в пространството. Разликата се състои в това, че колкото повече захранваме с енергия формите в съзнанието ни, изградени с изброените инструменти по-горе, толкова по-скоро те се проявяват в ежедневието ни.

Зараждане и влияние на егото в живота ни

Този откъс от книгата ще покаже по какъв начин егото контролира живота на хората. Докато бях вглъбен и разсъждавах над егото и се молих на Бог да просветли ума, сърцето, душата, тялото и съзнанието ми, за да мога да съборя всички стени, които ни разделят и да мога да усетя истината с цялата си същност, тогава потече мисловна картина, която описа живота на две деца, които се разхождат с майка им и баща им в гората. По лошо стечение на събитийността едно от децата се загубва в гората и се отделя от своите родители. Така пътят на двете деца поема в корено различни посоки. Едното дете израства в любяща среда на своите родители, където те се грижат за него, задоволяват всичките му потребности, закрилят го от бедите на живота, а другото дете тепърва започва да се сблъсква с жестоката действителност на условията в гората.

Да погледнеш на живота от високо е безценно

Този откъс от книгата ще ни напомни, колко е важно да гледаме от високо на живота. Край мен мина баща с малко момиченце, което бе много любопитно. Заслушах се в него. То първо попита баща си колко градуса е температурата на водата. След отговора на баща му то попита как са я измерили. И така го обсипваше въпрос след въпрос. Задаваше му въпроси, може ли да направи това, или онова. Замислих се над моя живот. Запитах се, кога по моя път повярвах достатъчно в себе си, че забравих да се допитвам до Бог за всичко? В този момент аз се учих от малкото момиченце, което ми напомни колко е важно всичко, което правя в живота си, да е съгласувано с Бог, защото Той знае кое е добре за мен и кое не.

Влиянието, което хората си оказват помежду си

Този откъс от книгата ще напомни, че хората непрестанно си оказват енергийно влияние един на друг. Колкото повече се замислях над новото знание, толкова повече осъзнавах на какъв принцип съществува цялото творение, дори успях да усетя връзката между търсещите помощ и тези, които им я оказват. Когато някой човек, независимо кой е той от всички милиарди души по земята, има нужда от помощ, която само ние може да му окажем, но все още не сме развили това умение, което носим в себе си, тогава се задейства магията на магнетизма. Нуждаещият се от помощ ще започне ден след ден да се моли на Бог да му помогне, като по този начин ще излъчва всеки път своята енергия с призив за помощ. И тук се случва поредната магия, с която Бог за пореден път ме впечатли, колко е гениален. Цялата тази енергия, която нуждаещият се излъчва, ще ни достигне, защото ние самите сме частица от Бог, ще ни вдъхнови и подпомогне да развием това свое вътрешно качество, което носим като потенциал в себе си, с което можем да помогнем на нуждаещия се. Когато развием и проявим своето ново умение пътищата ни с нуждаещия се от помощ ще се пресекат. Тогава ще сме в състояние да му дадем това, за което той самият се е молил. Магията се състои в това, че той със своите молитви и енергия ни е тласнал да израснем в своето развитие, за да можем да му помогнем в неговото собствено развитие.

Паралелни реалности

Паралелна реалност: Цялата Вселена е многомерна и е изградена от паралелни реалности. Всяка паралелна реалност е пълна с живот, на всички нива на сътворение. Ние, хората, сме потопени в едни от най-плътните нива, затова сетивата на човешкото ни тяло са пригодени да усещат и възприемат най-плътните нива на съществуване. Но за нашата душа граници не съществуват. Когато човек напредне в процеса на възстановяване на връзката със своята душа, тогава той е в състояние да пътува и да се докосва до останалите измерения, които ни заобикалят.

Паралелните реалности са черновата на материалния живот

Този откъс от книгата ще покаже как паралелните реалности участват в живота ни. Кулминацията в моето осъзнаване за паралелните реалности настъпи в момента, когато осъзнах, че във всеки изминал миг от нашия живот ние сме потопени във вихър от безкрайни възможности и ние самите избираме какво да сътворим (проявим) във видимия материален свят, благодарение на нашия енергиен потенциал. Колкото по-голямо количество енергия сме в състояние да привлечем, завихрим и пропуснем през себе си, с толкова по-голяма лекота ще сътворяваме всяка една паралелна реалност, за която сърцата ни копнеят. Знайте, че всяка паралелна реалност съществува като възможност, която може да бъде проявена във видимия материален свят. Успеем ли да повярваме в нея, да я задържим като образ в съзнанието ни, тогава ние осъществяваме енергийна връзка с нея и по този начин започваме да я захранваме с енергията ни. Образно казано, в този миг правим същото, каквото прави един художник, който изпълва с палитра от цветове своята скица, докато не се превърне във видима картина изпълнена с пъстри цветове. По същия начин ние привличаме или по-правилното е сътворяваме реалността, в която живеем.

Очаква ни светло бъдеще

Този откъс от книгата ще ни напомни, че идва светло бъдеще. Не веднъж съм усещал как в бъдеще новите условия за живот колко благодатни ще са за тези, които успеят да извървят пътя на вътрешно прочистване, за да могат да бъдат чисти проводници на Божията любов, сила и мъдрост. Колкото повече времето минава и процесите на промяна във Вселената напредват, толкова повече това ще се отразява възходящо на Земята и всичко живо по нея.

Пътят на егоизма

Този откъс от книгата ще обрисува влиянието на егоизма в живота ни. Сега хората живеят за себе си. Егоизмът е разделил хората на 7 милиарда отделни Вселени, които съществуват отделно една от друга и често, поради липсата на единно съгласуване на тяхното съществуване, се сблъскват помежду си. Примерите за това са безброй. Огледайте се и вижте колко много конфликти съществуват между хората.

Животът постоянно ни тества дали заслужаваме това, което искаме

Този откъс от книгата ни напомня, че живота непрестанно ни тества дали заслужаваме да получим помощ в постигането на целите ни. Представете си човек, който мечтае за огромно дърво, което ражда изобилие от ябълки. Това е неговата мечта, за която често мисли и в това няма нищо лошо, защото по този начин я захранва с енергия и подпомага нейното материализиране в настоящия момент. Но докато творим е много важно да не забравяме, че Вселената (по-висш разум) винаги ни тества дали сме готови да получим това, което искаме за себе си, за да не навредим с него както на себе си, така и на някой друг, ако получим това, което искаме преди да сме се научили да си служим с него. Представете си за момент какво би се случило с вас и с хората около вас, ако бъдете овластени със силата, за която мечтаете, преди да сте се освободили от всички свои страхове и очаквания. Когато бъдете по-силни енергийно вие може много по-бързо да сътворите във видимия материален свят своите страхове с помощта на по-големия енергиен заряд, с който разполагате и така да се озовете в собствения си кошмар.

Благодарствен списък за по-светло бъдеще

В този откъс от книгата споделям с вас списък с благодарности за нещата, които си струва да благодарим всеки ден. Огромна сила се корени в умението да се благодари, но тази сила се проявява в пълната си сила едва тогава, когато благодарността я чувстваме в сърцето си и я излъчваме от него.

Молитва/намерение за по-светло бъдеще

В този откъс от книгата споделям с вас молитва, която е вид намерение за изграждане на светло бъдеще. „Аз съм съвършен проводник на Божията любов, сила и мъдрост и като главен архитект на моя земен живот, аз възнамерявам още с отварянето на очите ми, сутрин рано, любовта, силата и мъдростта на Бог да потекат през мен с пълна сила и мощ, вливайки се в живота и делата ми, по възможно най-добрия начин. Нека енергията на Бог, която извира от мен, потича към всичко живо, с което моето аурично поле контактува и нека бъдат в непрестанен енергиен обмен, като по този начин аз допринасям за тяхното развитие и усъвършенстване, а те от своя страна ме захранват със своята сила, мъдрост и любов, и така взаимно се подпомагаме по пътя на еволюция. Независимо къде се намирам и какво правя, любовта на Бог се влива във всичко, до което моето аурично поле се докосва. Така те взаимно се сливат в едно цяло, за да обменят своя опит и енергия. Всичко това се случва автоматично и с лекота.