Всичко се случва в точното време и място

Този откъс от книгата ще напомни, че всичко се случва в точното време и точното място. Когато се намирате в труден момент и ви е трудно да си обясните какво се случва, помнете, че с вас има многоброен екип от души, които ви подпомагат през целия процес. Понякога не всичко зависи от нас и е нужно да изчакаме те да си свършат работата, за да продължим напред. Спомням си един ден, докато се разхождах в гората, как едно дърво привлече погледа ми и си поставих дясната ръка върху него. Тогава го помолих да сподели с мен своята мъдрост. В този момент получих вдъхновение, което ми помогна да разбера, че в природата всичко е подвластно на цикли. Няма как да очакваме едно засято семе в почвата да порасте, ако непрестанно го поливаме. В този случай засятото семе по-скоро би изгнило, отколкото да порасте, защото постоянното наличие на вода няма да му позволи да диша.

Човечеството притежава огромен творчески потенциал

Този откъс от книгата ще напомни какъв голям творчески потенциал притежават хората. Време е да си спомним, че светът, в който живеем и реалността, която ни заобикаля, не са подвластни на случайността, а на нашия собствен творчески импулс. Преди много време, когато слязохме за първи път на Земята, във все още ефирни тела, за да опознаем своите творения, толкова много ни хареса, че силно пожелахме да сътворим по-плътни тела със сетива, които са в състояние да преживеят в дълбочина материалния свят. Вдъхновени и устремени, ние постигнахме целта си, но заплатихме висока цена - цената да забравим своята истинска същност. Започнахме да възприемаме своите творения, като единствена реалност и забравихме за безграничните възможности, които всеки един от нас притежава. Забравихме, че ние сътворихме целия заобикалящ свят и започнахме да сме подвластни на неговите правила, забравяйки, че ние самите го сътворихме. От пастири се превърнахме в агнета, които не смеят да напуснат ограниченията на собствената си кошара, която ние самите изградихме.

Огромна е необходимостта от вътрешно пречистване

Този откъс от книгата ще покаже колко е важно да се пречистим вътрешно. Няма как да проявим на сто процента своя Божествен потенциал, ако продължаваме да носим негативните отпечатъци на нашето минало, което продължаваме да пренасяме и в настоящето. Затова е необходимо всеки един да се запита дали иска да се възползва от златната възможност да направи голям скок в своето развитие, защото условията на преход, в който се намираме, го предразполага или ще избере по-лесния път и ще се понесе по енергийния поток на колективното съзнание. Ако изберете втория път, ви съветвам да се огледате и да видите какво е съзнанието на масата от хората. Запитайте се, искате ли и вие да сте част от тях или сте готови да навлезете в себе си, за да изкорените всичко старо и ненужно, така, че Божията любов и светлина да се проявят през вас с пълна сила и мощ.

Нашето светло бъдеще

Този откъс от книгата ще обрисува светлото бъдеще, което ни очаква. Представете си един свят, в който всички хора по Земята са освободени от всички рани, страхове, ограничения, очаквания и живеят заедно в един съвършен и хармоничен свят, който дава възможност на всеки човек да демонстрира най-доброто, което е способно , Всички заедно, обединени в едно, взаимно си служат и подпомагат. Всеки един от нас служи на цялото, а целият от своя страна служи на всеки един от нас. Представете си свят, в който всички ваши нужди са задоволени и разполагате с неограничен потенциал на енергия и възможности, с които да проявявате и развивате своето богатство, което Бог е вложил във вас още в самото създаване.

Страница 4 от 4