Книга 1: ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ (Част от поредицата да погледнеш на живота от високо)

  ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ – Въведение

  Където и да отидем по целия свят, с изключение на някои малки индиански селища, парите оказват съществено влияние в живота на хората. Всъщност, ако за една нощ всички пари на света се изпарят, ще се образува голям хаос, който за дълго време ще разклати сериозно живота на хората. До такава степен хората сме се обвързали с парите, че би било много трудно да живеем без тях на този етап от развитието ни. Замислете се колко малко са нещата в живота, които не зависят от пари. Каквото и да предприемем, имаме нужда от тяхната подкрепа.

  Ако живееш в голям град и си без пари дори можеш и да умреш, защото в бетонните градове е много трудно безплатно да си направиш подслон за спане, да се стоплиш, както и да намериш чиста храна и вода. Почти всичко, до което се докосваме в нашето ежедневие, е свързано с пари. Дори на църква да отидеш са ти нужни пари, за да запалиш свещ. Парите ни носят както радост, така и тъга. Защо се получава така, е една от основните теми заложени в първа глава на книгата.

  Всичко в живота има своята цена, която рано или късно плащаме

  Нека сега обобщим целия направен анализ обхващащ периода преди и след съществуването на паричните средства. Едно от общите неща е това, че независимо в кой период се намираш, винаги, за да получиш нещо, е нужно да дадеш друго в замяна. Ако всички хора черпеха безплатен ресурс само от едно място, без да се налага да дават нищо в замяна, тогава хората не биха имали стимул да се развиват. Във вселената съществува закон за вземането и даването, който определя необходимостта от това, да се запази балансът между взел и дал. Именно затова, от както свят светува, човечеството търси ефективен начин за запазване на баланса между хората, природата и вселената.

  Нужно е човек да осъзнае, че на този свят няма нищо безплатно. Привидно това може да изглежда така, но получиш ли нещо рано или късно ще се разплатиш за него. Много хора в настоящия си живот се разплащат за отминали свои животи, когато не са успели да се разплатят и да запазят баланса между взел и дал. В повечето случаи хората не осъзнават защо им се случва всичко това, но знайте, че зад всяко събитие в живота стои история, която го е предначертала. Така е устроена вселената и който разбира нейния механизъм се възползва, като се стреми да заживее в хармония с нея, който не разбира природните и вселенски закони продължава да си задава въпроса защо ми се случва всичко това. Чрез помощта на този закон енергията е в непрекъснато движение, което подпомага нейното насищане, дообогатяване и развитие в нови още по-съвършени форми.

  С помощта на парите можем да направим света по-добро място за живеене

  В днешно време разполагаме с всички необходими ресурси, за да спрем замърсяването и да помогнем на природата да се прочисти от всички токсични следи оставени от човечеството. Обикновено един човешки живот не е достатъчен, за да се усетят драстични промени в климатичните условия, които се видоизменят вследствие на нашите замърсявания. Навярно това е една от причините, хората, които основно работят върху замърсяването на земята, да не мислят за нея, защото те самите не са засегнати. Най-много замърсяваме природата като използваме преработен нефт, руда и въглища за производство на гориво и енергия. Всичко това е напълно излишно при положение, че човечеството вече разполага с нужните знания и умения за това, как може да черпи енергия по напълно безвреден начин от земята и вселената.

  Може би вече няма човек на земята, който да не знае, че съществуват многобройни екологично чисти източници на енергия, които не замърсяват по никакъв начин природата. Енергията се генерира с помощта на вятъра, слънцето, водата и дори геомагнитното поле на земята. Способни сме с тяхна помощ да произведем много повече енергия, отколкото ни е необходима на практика и при това, почти без пари. Отдавна съществуват технологиите, които са необходими на човечеството за производството на енергия, без да се налага да използваме преработен петрол, руда и въглища, които замърсяват изключително много цялото земно кълбо и освен това са много скъпи. По този начин нарушаваме естествения ритъм на природата с всички замърсявания, с които я обсипваме. Болезнено е да си го признаем, но със своите действия ние сме причината много биологични видове да са загубени, а други да са пред сериозна заплаха за тяхното оцеляване.

  Добрият човек с пари може да помага мащабно

  Добрите хора са водени от порива на своето сърце, следвайки го като пътеводител. Те често мечтаят как помагат на хората около тях, а когато срещнат човек изпаднал в нужда, те са готови да му помогнат с всичко, което могат. Така е устроен добрият човек, да помага и да работи за общото благо на цялото човечество, докато при така наречените недобронамерени хора, при тях водещи са егоизмът и желанието за власт и надмощие над останалите. Те се стремят да привлекат колкото се може повече пари към себе си, понякога с цената на всичко, за да има повече за тях, без да се замислят за останалите. Добрите хора на подсъзнателно ниво знаят, че всички сме свързани в едно колективно съзнание. Когато помагат, го правят така, сякаш помагат на себе си. Същото е както с нашите тела, където всички клетки и органи работят с една обща мисия. Когато дори един орган спре да функционира правилно, това дава отражение на цялото тяло и на всяка клетка от него.

  Парите на енергийно ниво са замърсени

  Сега финансовата енергия тече предимно с отрицателен знак, защото много хора вярват в това, че парите са нещо лошо и вредят на хората. Също така има много злонамерени хора, които не използват разумно и с любов финансовия поток, злоупотребяват с него и по този начин пускат в обръщения финансовата енергия с отрицателен знак. Колкото повече парите се използват недобронамерено, толкова по-отрицателен става енергийния поток на парите. Това е така, защото хората имат свободния избор да управляват енергията по начин, който те сметнат за добре. Всеки човек притежава божествения потенциал да контролира и направлява енергийния поток, но как ще го използва и в какво ще го вложи, зависи изцяло и единствено от него. Затова сме тук на земята, за да се учим да използваме все по-разумно изобилието от енергия в което сме потопени. Така все по-добри творци ще ставаме и ще дообогатяваме не само себе си, а и цялата вселена, защото ние сме част от нея, както и тя е част от нас.

  Сега реката от финансова енергия тече предимно с отрицателен знак и тези, които изкарват парите си с нечестен труд, привличат по-лесно финансовата енергия към себе си. Колкото повече стават добронамерените хора, които използват знанието за привличане на финансова енергия в живота си, толкова по-скоро заедно ще обърнем движението на реката в положителна посока. Тогава добронамерените същности ще могат да привличат с лекота финансовата енергия в живота си, а тези, които се опитват с нечестен труд да се облагодетелстват, ще срещат редица трудности по своя път. Всичко може да се промени, но това зависи от действията на всички нас.

  Да бъдеш беден или богат е въпрос на личен избор

  Поглеждайки към богатите хора често бедните възкликват: “Човек с късмет!”, но това не е точно така. Дали ще бъде човек беден или богат не е въпрос на късмет, а е въпрос на личен избор, който всеки един от нас прави, защото не късметът прави човека богат, а начинът, по който той се отнася към парите и как той използва финансовата енергия в своя живот. Дори когато хората печелят награди от лотарийни игри, преди това на енергийно ниво тези хора, съзнателно или не, са привлекли спечелената сума пари към себе си. Трудно е да се разбере нещо, което само с очи не може да се види. Но това не означава, че не съществуват хора с развито вътрешно зрение, които усещат не само енергията на парите, но и всички останали енергийни потоци, с които сме в непрекъснато взаимодействие. Все още голяма част от населението на земята не е отключило тази своя способност, която е заложена в нас още по рождение. В книгата “ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ” съм обяснил какво замъглява вътрешното зрение и как да се освободим от всички стопери и блокажи, които ни пречат да разгърнем своя пълен потенциал на възможности заложен вътре в нас.

  Разказах ви всичко това, за да ви подпомогна да разберете, че парите, както всичко останало, са проявление на енергията на вселената. Съзнавам, че не е лесно да се разбере, че всичко е енергия и според това, как ние използваме тази енергия, се определя и какъв ще бъде нашият собствен живот. Липсата на знание води до объркване в много хора, поражда скептицизъм и недоверие, затова ще се опитам с прости думи да разкажа една история за всички хора, на които им е трудно да повярват, че всичко е изградено от енергия и е нещо много повече от това, което виждаме с очите си. Всъщност историята е по действителен случай, базирана на много открития, които нашите учени са направили, докато са изследвали вселената. Вглеждайки се в пътя, който вселената е преминала в своето развитие, може да ни помогне да достигнем до много отговори, провокирайки ни да разберем много неща, които преди това ни е било трудно да осъзнаем.

  За печеленето на пари чрез лотарийни игри

  Това е система, измислена от хората, за печелене на привидно лесни пари, но всеки който е играл, знае, че това всъщност не е точно така. Закупувайки си съответното билетче или плащайки определена такса за участие в игра, бихме могли да спечелим пари. По този начин ние даваме заявка на вселената, че сме готови да получим по-голяма сума пари в живота ни. Самият акт на участие в игра, от която можем да спечелим пари, има способността на енергийно ниво да привлече пари в живота ни, защото по този начин с нашите действия показваме на вселената желанието ни да привлечем към себе си по-голяма сума пари. Игрите също така са и добро изпитание за постоянството и желанието да постигнем определена цел, тествайки нашата вяра за печалба, защото в този вид игри вероятността да спечелиш не е голяма. Това, което всъщност се случва на енергийно ниво, е много по-голямо и важно, отколкото сумата, която сме заплатили за лотариен билет.

  Когато направим дори една малка стъпка, с цел привличане на пари в нашия живот, ние излъчваме енергия към вселената, която ще се върне към нас със силата на бумеранг. С колкото повече енергия любов е подплатено това наше желание, толкова по-голям ще е крайният резултат. В лотарийните игри съществува и риск от пристрастяване, крайната цел да се превърне във фикс идея, резултатът да се постигне на всяка цена, а това има спиращ притока пари ефект. Затова е добре да знаете, че когато участвате в подобни игри, е важно да го правите с вярата, че ще спечелите, дори да е само с участието на едно талонче. Когато отидете до тото пункта да попълните фиш, не е нужно да попълвате четирите квадранта. Преди да напишете числата (ако не участвате с ваши любими числа) за миг насочете вниманието си в областта на сърцето, вижте крайния резултат, представете си как печелите джакпота и след това попълнете фиша с първите числа, които изплуват в съзнанието ви. Дори и да не спечелите, самият акт на попълване е свещен и ще окаже влияние върху вашето бъдещо финансово състояние. Вярата, че ще спечелите, която излъчвате, винаги, когато участвате в лотарийна игра, има голяма сила, която като магнит ще привлече финансовата енергия във вашия живот.

  Привличане на пари чрез даване на бакшиш

  На всеки му се е случвало да седне в някое заведение и когато дойде време за плащане на сметката да си зададе въпроса: “Да оставя или да не оставя бакшиш на сервитьора, който ме обслужи?”. Даването на бакшиш е един от инструментите, чрез които можем да привлечем финансова енергия в живота ни. Когато плащаме за услуга или предмет повече, отколкото са ни поискали, тогава със своето действие ние излъчваме чувството на изобилие към вселената. За привличане на финансова енергия в живота е много важно да се разбере, че всичко, което излъчваме като енергия, се връща към нас с пълна сила умножено многократно. Важно е да се помни, че каквото излъчваме, такова ще се връща към нас. Затова е много важно да внимавате каква енергия излъчвате към вселената със своите мисли и действие, защото по този начин вие градите своята бъдеща реалност. Ако искате да промените своята реалност към по-добро, тогава самите вие я изградете със знанието как да мултиплицирате финансовата енергия в живота си.

  Когато решите да оставите бакшиш, просто го направете. Оставете го с лекота и без притеснение, че парите ви ще свършат. Винаги, когато давате пари, ги давайте с нагласата, че това е само капка в морето от финансова енергия, с която разполагате, без страх, че давайки това ще ви направи по-бедни. Напротив, винаги когато давате пари, независимо дали това е за бакшиш или за нещо друго, ги давайте с вярата, че те ще се върнат умножени многократно към вас. Колкото по-силна е вашата вяра, толкова по-лесно те ще си проправят път отново към вас.

  Пазарувай и забогатявай

  Живеем в свят с високо развита пазарна икономика, която се гради на покупко-продажби. Пазаруването е част от нашия живот, без който градовете е невъзможно да съществуват. Чрез материалните придобивки като: храна, дрехи, уреди, сувенири и др., ние правим живота си по-лесен и комфортен. След като пазаруването се явява такава голяма част от живота на хората, това го превръща в един чудесен инструмент за привличане на финансова енергия. Това е така, защото се дава възможност на хората да споделят своето богатство в замяна на материални блага, като използват знанието за това, че начинът, по който даваме финансова енергия, е и начинът, по който я получаваме. В тази ситуация особеното е, че когато купуваме дадена дреха или предмет, ние освен, че купуваме стоката, си купуваме и начин на живот.

  Нека разгледаме следния пример: излезли сте на пазар да си купите ново зимно яке и заставате пред два магазина. В единия от тях се предлага евтина нискокачествена стока, а в другия се предлага по-скъпа и висококачествена стока. Разбира се, не винаги парите определят качеството на една стока, но между тях съществува определена зависимост. Нека в конкретния случай по-скъпата стока бъде и по-висококачествена, с уговорката, че не винаги в живота по-скъпото е и по-хубаво. Знайте, че още с избора, който правите, в кой магазин да влезете, вие давате ясен сигнал на вселената за това, от какво се нуждаете. Най-честата причина да посещаваме магазини, пълни с нискокачествена стока, е именно заради възможността да си купим стока на по-ниска цена. Знайте, че всяко ваше действие дава отклик във вселената и когато купите по-нискокачествена стока вие си купувате и такъв стандарт на живот.

  Как да използваме парите на енергийно ниво?

  Парите са жив организъм и е много важно да се научим да се отнасяме с тях като с равни същности, които взаимно се подпомагат по пътя на еволюционно развитие. Да, те са създадени да ни служат, но докато ние се учим да си служим с тях, те също търпят своето развитие. Колкото по-силна връзка изграждаме с финансовата енергия по своя път на развитие, толкова по-лесно тя е в състояние да ни подпомага винаги, когато имаме нужда от нея. Дори когато използваме пари за развлечение, ние продължаваме да се учим да си служим все по-пълноценно с финансовия поток и по този начин да засилваме връзката си с него.

  Навярно сте чували израза, че успехите на учениците са успехи и на учителя. Това е така, защото учителят е първопричината за успеха на ученика. На енергийно ниво те са свързани чрез енергията, която учителят е предал на ученика под формата на знания и умения. С парите е същото. Когато ние използваме финансовата енергия в живота, на материално ниво ние даваме пари за услуга, а крайният резултат зависи от това, за какво сме използвали парите.

  Страница 1 от 4

  Абонирай се

  Запишете се да получавате актуална информация относно семинари, събития и други инициативи...

  Последвай ме във