Влияние на парите върху хората

Според официални източници, основавайки се на археологически разкопки, се предполага, че първите пари под формата на монети са създадени през средата на шести век преди новата ера. Кога точно се е случило това, не е от такова голямо значение. Важното е да разграничим двата периода - преди да се появят парите и след тяхната поява в живота на хората като разменно средство. Нека разгледаме обстойно и двата периода, анализирайки предимствата и недостатъците, които да ни подпомогнат по-лесно да оценим ролята на парите в нашето ежедневие.

Периодът, в който парите като разменно средство все още не са съществували, е време, в което търговията се е осъществявала предимно на бартерен принцип, разменяйки стока за стока или стока за услуга. За миг нека се пренесем в миналото, когато нашите предци са обработвали сами своите земи и всичко, което са изкарвали, с много труд, е било тяхното богатство. Когато са искали да се снабдят с друга стока са използвали своята произведена стока за разменна монета. Бартерът е бил широко разпространен и това е бил начинът, чрез който са можели да се снабдят с всичко останало, от което са имали нужда. Но замислете се, колко ефективна е бартерната търговия?

Представете си следната ситуация: един производител на кафе желае да се снабди с жито, но производителят на жито няма нужда от кафе или той вече има големи количества от него и няма потребност от този продукт. Не винаги това, което ние можем да дадем, отсрещната страна има нужда от него, именно тук се корени най-големият недостатък на бартерната търговия. 

Поради неудобствата на бартерната търговия по онова време търговията не е била широко разпространена, както е в днешно време. Хората са живеели на групи, които заедно са изкарвали своята прехрана. Трудът на хората е бил насочен предимно към обработване на земи, лов и риболов. Това са били основните три източника на храна, чрез които са се изхранвали тогавашните хора. Времето на хората основно е преминавало в набавяне на храна и развиването на занаятчийски умения. От сегашна гледна точка да посветиш цялото си време в това, да набавиш всичко необходимо, за да изхраниш семейството си, изглежда като робски труд, но по онова време ценностната система е била различна от сегашната. Хората са умеели да се радват и на малките неща. Забавлявали са се, докато са изкарвали прехраната си и най-важното, живели са в хармония с природата. Уважението им към природата е било много голямо. Не са допускали по какъвто и да е било начин да й навредят, защото така биха нарушили нейния естествен ритъм, който ако бъде нарушен, би застрашил тяхното изхранване.

Нека се вгледаме в предимствата на периода преди появата на парите като разменно средство. Едно от най-големите предимства е това, че хората са се научавали да живеят с ритъма на природата бъдейки в хармония с нея. Изхранвали са се предимно с нейните дарове в суров и естествен вид, като така са приемали пълноценно тяхната енергия, без да бъде разрушаван химическия състав на храната чрез термично обработване, което е един от най-големите бичове на съвременния свят. Сега храната се обработва и овкусява по всевъзможни начини.

Нашите предци са спазвали законите на природата и са се учили как да ползват нейните дарове, за да се изхранват от тях. Друго важно предимство се корени в умението им да се обединяват, подтикнати от нуждата да изхранят своите семейства, за да са в състояние да продължат да съществувато, когато са били единни са успявали по-лесно да подсигуряват храната и топъл подслон през студените зимни дни. Били са по-сплотени помежду си, защото са имали нужда един от друг, за да преминават успешно през всички предизвикателства, с които животът ги е сблъсквал.

Като недостатък може да изтъкнем това, че предците ни са били зависими от природата, защото при неблагоприятни години и продължителна суша те не са успявали да набавят достатъчно количество храна. Понякога им е било много трудно да оцелеят без достатъчно питейна вода и храна. Често се е случвало да умират хора, поради липсата на храна и питейна вода. Като друг основен недостатък е това, че времето на хората е преминавало предимно в набавянето на храна и питейна вода, без да им е оставало много свободно време, за да се развиват в духовно и материално направление. Сякаш година след година едно и също нещо се е повтаряло, без да се случват кой знае какви промени в живота им.

Войните по онова време са се водили предимно за плодородните земи, които са изхранвали населението. Там, където е имало плодородни земи, близо до водоизточник, са ставали причина да се водят битки за тях. Липсвало е сигурност по онова време, защото хората са били зависими от климатичните промени и от недобронамерените хора, които са се борили за власт и надмощие, да завладяват колкото се може повече земи.

Още много предимства и недостатъци могат да се изтъкнат за времето преди появата на парите, но до тях може и сами да достигнете, ако се замислите върху това, какъв би бил животът на хората без парите като разменно средство. Искам да обърна внимание върху това, че още преди тяхната поява са се водили много войни за надмощие и сила породени от алчност и желание за власт. Това означава, че не парите, а алчността на хората е причината за всички войни, който са се провели в нашето близко и далечно минало. Независимо дали за злато, пари, земя, власт или каквото и да е друго нещо, докато съществуват злонамерени същности, които целят да притежават и управляват всичко, светът ще е в беда. Повече по темата може да прочетете в книгата “ЖИВОТ НА СВЕТЛО” - в нея съм разгърнал на широко темата за доброто и злото, вечната “битка” помежду им и как да се предпазите от него.

Нека сега разгледаме как се отразява на хората появата на първите пари, които според официални източници се е случило в средата на шести век преди новата ера. Появата на първите пари се предполага, че се поражда в следствие от необходимостта да се развие търговията. С напредване на занаятчийските умения хората постепенно са ги внедрили в селското стопанство, лова и риболова, и така са успявали да обработват все по-големи територии земя, произвеждайки по-големи обеми продукция.

Уменията на хората постепенно са се развивали, творейки нови придобивки, чрез които са правили живота си по-лесен за живеене. Новите открития са позволявали на населението от различни региони да се докоснат до по-голямо разнообразие от даровете на майката земя. Така те са опознавали все повече вкусовите и хранителни качества на новите хранителни продукти. Колкото повече се е увеличавал асортиментът (разнообразието), с който хората са боравили по онова време, толкова повече се е увеличавала и необходимостта от развитието на търговията.

Освен използването на бартерната търговия като парично разменно средство, преди появата на първите пари, са били използвани различни ценни метали като злато, сребро, сол, кристали и много други предмети и стоки, които хората тогава са ценяли високо. В зависимост от това, в кой регион от земята са живеели хората, са се ценили различни стоки, като най-ценните от тях са били използвани за парична разменна монета, знаейки, че те са ценни и винаги за тях ще се намери пазар. Но не всички стоки по цялото земно кълбо са се ценили по един и същ начин, не всички са можели да бъдат използвани като разменно средство. Това предизвикало необходимостта от появата на разменно средство, което да е ценено по цялото земно кълбо, улеснявайки търговията. Така са се появили и първите пари под формата на златни и сребърни монети с примеси по тях.

След появата на парите като разменно средство, се дава силен тласък в развитието на търговията по целия свят. Стимулира се производството на по-голяма продукция във всички сфери на живота. Произвеждат се нови стоки и услуги, които хората търгуват за пари и с получените средства са се снабдявали с други стоки и услуги. Така постепенно се е подобрявал начинът и стилът на живот, ставайки все по-удобен и приятен за всички, които имат възможността да се докоснат до новостите, които като многобройни гъби изниквали с всяка изминала година.

И така до ден днешен, в който светът е погълнат от индустриалната революция. Всеки ден се създават нови технологии и услуги, които постепенно променят живота на хората. Ден след ден, погълнати от бързите темпове на развитие, хората постепенно се отдалечават все повече от природата, променяйки своите навици и ежедневие, които все по-малко прилича на ежедневието, което хората са имали преди появата на парите. Нека не прибързваме с извода, че парите са причина за сегашното отдалечаване от природата и продължим с анализа, разглеждайки предимствата и недостатъците в живота на хората след появата на парите.

Предимствата са толкова много, че не е възможно да се коментират всички, затова ще разгледаме едни от основните, които оказват най-силно влияние върху живота ни. Безспорно може да кажем, че техническият прогрес се дължи до голяма степен благодарение на парите. Да, всички открития и нововъведения са измислени от хората, но парите са съдействали това да се случи. Благодарение на финансовия поток може да се организират познатите досега системи, в които хората се обучават, предавайки от поколение на поколение знанията, събирани и надграждани с времето. В днешно време, с помощта на парите, учените могат да посветят живота си на това, да експериментират и да правят нови открития, които да са в помощ на всички хора. В миналото това е било немислимо. За тях най-важното е било препитанието, което сега за хората е някак си на заден план.

След появата на парите търговията се развива лавинообразно. Парите действат като стимул на хората да правят нови открития, защото иновациите се ценят високо и помагат на създателите им да привлекат по-голям паричен поток към себе си. Така човечеството се развива в нови направления, разгръщайки все повече своя потенциал. В днешно време целият финансов ресурс е така обвързан с цялото ни съществуване, че той е неразделна част от нас. Дори е трудно да си представим колко много са допринесли парите за човечеството със способността си да стимулират и да обединяват усилията на хората в общи каузи.

До голяма степен парите оказват силно въздействие върху нашето духовно и материално развитие. Няма как човек да се развива духовно, ако преди това не изгради материална стабилност в живота си, защото без храна, вода, дрехи, подслон и топлина в студените зимни дни, човек не би имал сили и стимул да се развива в духовно направление. До голяма степен парите са спомогнали в живота на хората да се осигури спокойствие и сигурност, намалявайки до голяма степен убийствата, войните и поробванията.

В отрицателен аспект парите са станали причина много беди да ни сполетят. Преди тяхната поява основно се е воювало за плодородна земя, докато сега войните са водят предимно за повече ресурси и пари. Научно-техническият и индустриален прогрес на хората се случва за сметка на природата. Сякаш хората са загубили високото уважение, което са имали към нея и с всеки изминал ден се отдалечават все повече и повече от нея. Градовете се превръщат в бетонни площадки, с минимална растителност. Природата постепенно се унищожава. Въздухът, земята и водата с всеки изминал ден стават все по-мръсни. Хората са загубили единството помежду си и сякаш с всеки изминал ден все по-отдалечени един от друг стават, живеейки всеки в свой собствен свят.

За съжаление пътят, по-който е поело човечеството, е в състояние да погуби всичко живо. С всеки изминал ден земята става все по-токсична, естественият ритъм на природата се нарушава и тя все по-трудно успява да се прочисти от всички наши замърсявания. Ако сами не променим тази тенденция, земята ще ни помогне да го направим, но може би не така, както на нас би ни се искало. Не забравяйте, че земята е жив организъм, също като нас. Нашите прадеди са го знаели и са се учили в хармония с нея да живеят.

Когато се разболеем, тялото преминава през очистителни състояния, които понякога са много тежки. По този начин то цели да се освободи от всички токсини, с които сме го задръстили и по този начин сме нарушили неговия естествен ритъм, така постепенно сме го докарали до болестно състояние. Същото е и със земята, ако хората скоро не променят своето отношение към нея и не спрат да я замърсяват и разрушават, тогава тя сама ще премине през очистителни процеси, които ще предизвикат много земетресения и катаклизми по цялото земно кълбо, и най-вече там, където има най-голяма нужда от прочистване. Вярвам, че любовта към земята отново ще се възстанови и хората няма да позволят това да се случи.

Видно е от гореизложеното, че парите са оставили дълбока следа в нашето ежедневие, както в положителен така и в отрицателен аспект. Това е така защото с помощта на финансовия ресурс можем както да си вредим, така и да си помагаме в зависимост от начина, по който го използваме. От нас самите зависи дали ще успеем да отсеем негативите от позитивите и да използваме помощта на парите по начин, който ще е в полза на цялото земно кълбо и всички живи същества по него.

ПРОДЪЛЖАВА С: Какво всъщност представляват парите?

Откъс от книгата "ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ - Част от поредицата да погледнеш на живота от високо"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments