Заедно можем да направим Света по-добро място за живеене!

История на парите

  • Категория: Книга 1
  • Посещения: 8298

Според официални източници, основавайки се на археологически разкопки, се предполага, че първите пари под формата на монети са създадени през средата на шести век преди новата ера. Кога точно се е случило това, не е от такова голямо значение. Важното е да разграничим двата периода - преди да се появят парите и след тяхната поява в живота на хората като разменно средство. Нека разгледаме обстойно и двата периода, анализирайки предимствата и недостатъците, които да ни подпомогнат по-лесно да оценим ролята на парите в нашето ежедневие.

Периодът, в който парите като разменно средство все още не са съществували, е време, в което търговията се е осъществявала предимно на бартерен принцип, разменяйки стока за стока или стока за услуга. За миг нека се пренесем в миналото, когато нашите предци са обработвали сами своите земи и всичко, което са изкарвали, с много труд, е било тяхното богатство. Когато са искали да се снабдят с друга стока са използвали своята произведена стока за разменна монета. Бартерът е бил широко разпространен и това е бил начинът, чрез който са можели да се снабдят с всичко останало, от което са имали нужда. Но замислете се, колко ефективна е бартерната търговия?

Представете си следната ситуация: един производител на кафе желае да се снабди с жито, но производителят на жито няма нужда от кафе или той вече има големи количества от него и няма потребност от този продукт. Не винаги това, което ние можем да дадем, отсрещната страна има нужда от него, именно тук се корени най-големият недостатък на бартерната търговия. 

Поради неудобствата на бартерната търговия по онова време търговията не е била широко разпространена, както е в днешно време. Хората са живеели на групи, които заедно са изкарвали своята прехрана. Трудът на хората е бил насочен предимно към обработване на земи, лов и риболов. Това са били основните три източника на храна, чрез които са се изхранвали тогавашните хора. Времето на хората основно е преминавало в набавяне на храна и развиването на занаятчийски умения. От сегашна гледна точка да посветиш цялото си време в това, да набавиш всичко необходимо, за да изхраниш семейството си, изглежда като робски труд, но по онова време ценностната система е била различна от сегашната. Хората са умеели да се радват и на малките неща. Забавлявали са се, докато са изкарвали прехраната си и най-важното, живели са в хармония с природата. Уважението им към природата е било много голямо. Не са допускали по какъвто и да е било начин да й навредят, защото така биха нарушили нейния естествен ритъм, който ако бъде нарушен, би застрашил тяхното изхранване.

Нека се вгледаме в предимствата на периода преди появата на парите като разменно средство. Едно от най-големите предимства е това, че хората са се научавали да живеят с ритъма на природата бъдейки в хармония с нея. Изхранвали са се предимно с нейните дарове в суров и естествен вид, като така са приемали пълноценно тяхната енергия, без да бъде разрушаван химическия състав на храната чрез термично обработване, което е един от най-големите бичове на съвременния свят. Сега храната се обработва и овкусява по всевъзможни начини.

Нашите предци са спазвали законите на природата и са се учили как да ползват нейните дарове, за да се изхранват от тях. Друго важно предимство се корени в умението им да се обединяват, подтикнати от нуждата да изхранят своите семейства, за да са в състояние да продължат да съществувато, когато са били единни са успявали по-лесно да подсигуряват храната и топъл подслон през студените зимни дни. Били са по-сплотени помежду си, защото са имали нужда един от друг, за да преминават успешно през всички предизвикателства, с които животът ги е сблъсквал.

Като недостатък може да изтъкнем това, че предците ни са били зависими от природата, защото при неблагоприятни години и продължителна суша те не са успявали да набавят достатъчно количество храна. Понякога им е било много трудно да оцелеят без достатъчно питейна вода и храна. Често се е случвало да умират хора, поради липсата на храна и питейна вода. Като друг основен недостатък е това, че времето на хората е преминавало предимно в набавянето на храна и питейна вода, без да им е оставало много свободно време, за да се развиват в духовно и материално направление. Сякаш година след година едно и също нещо се е повтаряло, без да се случват кой знае какви промени в живота им.

Войните по онова време са се водили предимно за плодородните земи, които са изхранвали населението. Там, където е имало плодородни земи, близо до водоизточник, са ставали причина да се водят битки за тях. Липсвало е сигурност по онова време, защото хората са били зависими от климатичните промени и от недобронамерените хора, които са се борили за власт и надмощие, да завладяват колкото се може повече земи.

Още много предимства и недостатъци могат да се изтъкнат за времето преди появата на парите, но до тях може и сами да достигнете, ако се замислите върху това, какъв би бил животът на хората без парите като разменно средство. Искам да обърна внимание върху това, че още преди тяхната поява са се водили много войни за надмощие и сила породени от алчност и желание за власт. Това означава, че не парите, а алчността на хората е причината за всички войни, който са се провели в нашето близко и далечно минало. Независимо дали за злато, пари, земя, власт или каквото и да е друго нещо, докато съществуват злонамерени същности, които целят да притежават и управляват всичко, светът ще е в беда. Повече по темата може да прочетете в книгата “ЖИВОТ НА СВЕТЛО” - в нея съм разгърнал на широко темата за доброто и злото, вечната “битка” помежду им и как да се предпазите от него.

Нека сега разгледаме как се отразява на хората появата на първите пари, които според официални източници се е случило в средата на шести век преди новата ера. Появата на първите пари се предполага, че се поражда в следствие от необходимостта да се развие търговията. С напредване на занаятчийските умения хората постепенно са ги внедрили в селското стопанство, лова и риболова, и така са успявали да обработват все по-големи територии земя, произвеждайки по-големи обеми продукция.

Уменията на хората постепенно са се развивали, творейки нови придобивки, чрез които са правили живота си по-лесен за живеене. Новите открития са позволявали на населението от различни региони да се докоснат до по-голямо разнообразие от даровете на майката земя. Така те са опознавали все повече вкусовите и хранителни качества на новите хранителни продукти. Колкото повече се е увеличавал асортиментът (разнообразието), с който хората са боравили по онова време, толкова повече се е увеличавала и необходимостта от развитието на търговията.

Освен използването на бартерната търговия като парично разменно средство, преди появата на първите пари, са били използвани различни ценни метали като злато, сребро, сол, кристали и много други предмети и стоки, които хората тогава са ценяли високо. В зависимост от това, в кой регион от земята са живеели хората, са се ценили различни стоки, като най-ценните от тях са били използвани за парична разменна монета, знаейки, че те са ценни и винаги за тях ще се намери пазар. Но не всички стоки по цялото земно кълбо са се ценили по един и същ начин, не всички са можели да бъдат използвани като разменно средство. Това предизвикало необходимостта от появата на разменно средство, което да е ценено по цялото земно кълбо, улеснявайки търговията. Така са се появили и първите пари под формата на златни и сребърни монети с примеси по тях.

След появата на парите като разменно средство, се дава силен тласък в развитието на търговията по целия свят. Стимулира се производството на по-голяма продукция във всички сфери на живота. Произвеждат се нови стоки и услуги, които хората търгуват за пари и с получените средства са се снабдявали с други стоки и услуги. Така постепенно се е подобрявал начинът и стилът на живот, ставайки все по-удобен и приятен за всички, които имат възможността да се докоснат до новостите, които като многобройни гъби изниквали с всяка изминала година.

И така до ден днешен, в който светът е погълнат от индустриалната революция. Всеки ден се създават нови технологии и услуги, които постепенно променят живота на хората. Ден след ден, погълнати от бързите темпове на развитие, хората постепенно се отдалечават все повече от природата, променяйки своите навици и ежедневие, които все по-малко прилича на ежедневието, което хората са имали преди появата на парите. Нека не прибързваме с извода, че парите са причина за сегашното отдалечаване от природата и продължим с анализа, разглеждайки предимствата и недостатъците в живота на хората след появата на парите.

Предимствата са толкова много, че не е възможно да се коментират всички, затова ще разгледаме едни от основните, които оказват най-силно влияние върху живота ни. Безспорно може да кажем, че техническият прогрес се дължи до голяма степен благодарение на парите. Да, всички открития и нововъведения са измислени от хората, но парите са съдействали това да се случи. Благодарение на финансовия поток може да се организират познатите досега системи, в които хората се обучават, предавайки от поколение на поколение знанията, събирани и надграждани с времето. В днешно време, с помощта на парите, учените могат да посветят живота си на това, да експериментират и да правят нови открития, които да са в помощ на всички хора. В миналото това е било немислимо. За тях най-важното е било препитанието, което сега за хората е някак си на заден план.

След появата на парите търговията се развива лавинообразно. Парите действат като стимул на хората да правят нови открития, защото иновациите се ценят високо и помагат на създателите им да привлекат по-голям паричен поток към себе си. Така човечеството се развива в нови направления, разгръщайки все повече своя потенциал. В днешно време целият финансов ресурс е така обвързан с цялото ни съществуване, че той е неразделна част от нас. Дори е трудно да си представим колко много са допринесли парите за човечеството със способността си да стимулират и да обединяват усилията на хората в общи каузи.

До голяма степен парите оказват силно въздействие върху нашето духовно и материално развитие. Няма как човек да се развива духовно, ако преди това не изгради материална стабилност в живота си, защото без храна, вода, дрехи, подслон и топлина в студените зимни дни, човек не би имал сили и стимул да се развива в духовно направление. До голяма степен парите са спомогнали в живота на хората да се осигури спокойствие и сигурност, намалявайки до голяма степен убийствата, войните и поробванията.

В отрицателен аспект парите са станали причина много беди да ни сполетят. Преди тяхната поява основно се е воювало за плодородна земя, докато сега войните са водят предимно за повече ресурси и пари. Научно-техническият и индустриален прогрес на хората се случва за сметка на природата. Сякаш хората са загубили високото уважение, което са имали към нея и с всеки изминал ден се отдалечават все повече и повече от нея. Градовете се превръщат в бетонни площадки, с минимална растителност. Природата постепенно се унищожава. Въздухът, земята и водата с всеки изминал ден стават все по-мръсни. Хората са загубили единството помежду си и сякаш с всеки изминал ден все по-отдалечени един от друг стават, живеейки всеки в свой собствен свят.

За съжаление пътят, по-който е поело човечеството, е в състояние да погуби всичко живо. С всеки изминал ден земята става все по-токсична, естественият ритъм на природата се нарушава и тя все по-трудно успява да се прочисти от всички наши замърсявания. Ако сами не променим тази тенденция, земята ще ни помогне да го направим, но може би не така, както на нас би ни се искало. Не забравяйте, че земята е жив организъм, също като нас. Нашите прадеди са го знаели и са се учили в хармония с нея да живеят.

Когато се разболеем, тялото преминава през очистителни състояния, които понякога са много тежки. По този начин то цели да се освободи от всички токсини, с които сме го задръстили и по този начин сме нарушили неговия естествен ритъм, така постепенно сме го докарали до болестно състояние. Същото е и със земята, ако хората скоро не променят своето отношение към нея и не спрат да я замърсяват и разрушават, тогава тя сама ще премине през очистителни процеси, които ще предизвикат много земетресения и катаклизми по цялото земно кълбо, и най-вече там, където има най-голяма нужда от прочистване. Вярвам, че любовта към земята отново ще се възстанови и хората няма да позволят това да се случи.

Видно е от гореизложеното, че парите са оставили дълбока следа в нашето ежедневие, както в положителен така и в отрицателен аспект. Това е така защото с помощта на финансовия ресурс можем както да си вредим, така и да си помагаме в зависимост от начина, по който го използваме. От нас самите зависи дали ще успеем да отсеем негативите от позитивите и да използваме помощта на парите по начин, който ще е в полза на цялото земно кълбо и всички живи същества по него.

Нека сега обобщим целия направен анализ обхващащ периода преди и след съществуването на паричните средства. Едно от общите неща е това, че независимо в кой период се намираш, винаги, за да получиш нещо, е нужно да дадеш друго в замяна. Ако всички хора черпеха безплатен ресурс само от едно място, без да се налага да дават нищо в замяна, тогава хората не биха имали стимул да се развиват. Във вселената съществува закон за вземането и даването, който определя необходимостта от това, да се запази балансът между взел и дал. Именно затова, от както свят светува, човечеството търси ефективен начин за запазване на баланса между хората, природата и вселената.

Нужно е човек да осъзнае, че на този свят няма нищо безплатно. Привидно това може да изглежда така, но получиш ли нещо рано или късно ще се разплатиш за него. Много хора в настоящия си живот се разплащат за отминали свои животи, когато не са успели да се разплатят и да запазят баланса между взел и дал. В повечето случаи хората не осъзнават защо им се случва всичко това, но знайте, че зад всяко събитие в живота стои история, която го е предначертала. Така е устроена вселената и който разбира нейния механизъм се възползва, като се стреми да заживее в хармония с нея, който не разбира природните и вселенски закони продължава да си задава въпроса защо ми се случва всичко това. Чрез помощта на този закон енергията е в непрекъснато движение, което подпомага нейното насищане, дообогатяване и развитие в нови още по-съвършени форми.

Ако сравним двата периода, преди и след появата на парите, определено след като парите са се появили на земята като разменно средство, на хората им е било много по-лесно да се разплащат помежду си. Използването на бартерна търговия и използването на ценни метали като разплащателно средство не е успявало да организира и стимулира достатъчно човечеството, за да се развива във всички направления, които вече сме постигнали след появата на паричните средства. Връщайки се назад в миналото не може да не отбележим помощта на парите като разменно средство, което ни е помогнало да стигнем до тук в нашето развитие, постигайки всички успехи в многобройни направления.

Друго общо нещо между двата периода е това, че винаги е имало хора, които са се борили за власт и надмощие. Алчността им ги е провокирала да извършват ужасни действия предизвикващи много скръб. И в двата периода те са в основата на всички недостатъци. Замърсяванията по цялото земно кълбо са в следствие на действията на всички тези хора, които са готови с цената на всичко да придобият власт и надмощие над останалите, като привлекат към себе си по-голям ресурс, за да станат по-силни. Страхът и несигурността, които хората изпитват, са в следствие на действията на недобронамерените хора, постигайки своето с цената на всичко. Тези хора съществуват и в двата периода. Това означава, че не парите са провокаторът тях да ги има.

В днешно време разполагаме с всички необходими ресурси, за да спрем замърсяването и да помогнем на природата да се прочисти от всички токсични следи оставени от човечеството. Обикновено един човешки живот не е достатъчен, за да се усетят драстични промени в климатичните условия, които се видоизменят вследствие на нашите замърсявания. Навярно това е една от причините, хората, които основно работят върху замърсяването на земята, да не мислят за нея, защото те самите не са засегнати. Най-много замърсяваме природата като използваме преработен нефт, руда и въглища за производство на гориво и енергия. Всичко това е напълно излишно при положение, че човечеството вече разполага с нужните знания и умения за това, как може да черпи енергия по напълно безвреден начин от земята и вселената.

Може би вече няма човек на земята, който да не знае, че съществуват многобройни екологично чисти източници на енергия, които не замърсяват по никакъв начин природата. Енергията се генерира с помощта на вятъра, слънцето, водата и дори геомагнитното поле на земята. Способни сме с тяхна помощ да произведем много повече енергия, отколкото ни е необходима на практика и при това, почти без пари. Отдавна съществуват технологиите, които са необходими на човечеството за производството на енергия, без да се налага да използваме преработен петрол, руда и въглища, които замърсяват изключително много цялото земно кълбо и освен това са много скъпи. По този начин нарушаваме естествения ритъм на природата с всички замърсявания, с които я обсипваме. Болезнено е да си го признаем, но със своите действия ние сме причината много биологични видове да са загубени, а други да са пред сериозна заплаха за тяхното оцеляване.

Проблемът се корени в това, че ако въведем новите технологии, които са на практика почти безплатни и не замърсяват по никакъв начин околната среда, тогава това ще повлияе осезаемо на финансовия доход и власт на определена група хора. В настоящия момент, без изкопаеми горива, животът на земята не би бил възможен да съществува по същия начин, по който го живеем сега. Електричеството, транспортът, снабдяването с вода, цялата промишленост и търговия се крепи на тях, което дава огромна власт на всички хора, които разполагат с петролни кладенци и залежи на въглища. Ако въведем новите технологии на практика, тогава ще вземем властта от ръцете тези хора, които сега диктуват тихомълком живота на земята.

Навярно разбирате, че те не биха допуснали това така лесно да се случи. Да, изисква се голям ресурс за внедряване на новите технологии в живота на хората, но след като това бъде сторено, поддръжката им ще е минимална. Разполагаме с всички нужни ресурси и средства, за да направим тази голяма промяна, която ще подобри живота на всичко живо по земята. Новите технологии ще позволят и да се направят много нови открития с помощта на безграничната енергия, която природата и вселената ни предоставят.

Сега тези, от които зависи промяната, са същите онези хора, които държат основния финансов ресурс, необходим да се направят всички промени. Именно затова в мен напира необходимостта да споделя с вас знание, което да ви помогне да погледнете на парите от един нов ъгъл и да разберете, че те са енергия, която ако се научите да използвате, може да я привличате към себе си в неограничено количество. Колкото повече добронамерени хора се научат да боравят пълноценно с финансовата енергия, толкова по-скоро ще успеем да променим света към по-добро, защото парите дават сила и власт. Когато са в ръцете на недобронамерени хора, те са в състояние да вредят, а когато са в ръцете на добронамерени хора, те са способни да помагат.

Добрите хора са водени от порива на своето сърце, следвайки го като пътеводител. Те често мечтаят как помагат на хората около тях, а когато срещнат човек изпаднал в нужда, те са готови да му помогнат с всичко, което могат. Така е устроен добрият човек, да помага и да работи за общото благо на цялото човечество, докато при така наречените недобронамерени хора, при тях водещи са егоизмът и желанието за власт и надмощие над останалите. Те се стремят да привлекат колкото се може повече пари към себе си, понякога с цената на всичко, за да има повече за тях, без да се замислят за останалите. Добрите хора на подсъзнателно ниво знаят, че всички сме свързани в едно колективно съзнание. Когато помагат, го правят така, сякаш помагат на себе си. Същото е както с нашите тела, където всички клетки и органи работят с една обща мисия. Когато дори един орган спре да функционира правилно, това дава отражение на цялото тяло и на всяка клетка от него.

Хората, които са загубили доброто в себе си, сякаш са забравили, че всички сме част от едно цяло и понякога с действията си потъпкват останалите. Те искат, ако може, всичко да е единствено и само за тях, пренебрегвайки нуждите на останалите хора, с които на едно друго ниво всички сме свързани и сме част от едно цяло. Именно затова добрите хора не бива да позволяват да им се внушава, че парите са нещо лошо, без да предприемат стъпки към тяхното привличане, защото ако добронамерените хора съумеят да привлекат в живота си в изобилие финансовата енергия, те са в състояние да помогнат не само на себе си, а и на цялото човечество. Нека любовта във вас ви води по път осеян с добрини, помагайки както на себе си, така и цялото човечество, защото ние всички въплътени в човешко тяло имаме един дом, наречен Земя.

ПРОДЪЛЖАВА С: Какво всъщност представляват парите?

Откъс от книгата "ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ - Част от поредицата да погледнеш на живота от високо"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

Добавете коментар


Защитен код
Обнови