Заедно можем да направим Света по-добро място за живеене!

Какво всъщност представляват парите?

  • Категория: Книга 1
  • Посещения: 12804

Парите на материално ниво са къс хартия и парче метал, но на енергийно ниво парите са много повече, отколкото хората подозират. Това е знание, което не всеки още разбира, но това не означава, че то спира да съществува. Както всичко останало и парите са енергия, която сама по себе си не съдържа нито положителен, нито отрицателен заряд. С тях може както да се правят добрини, така и да се злоупотребява, но сами по себе си парите нямат силата да помагат и да вредят. Те са като инструмент, който ако не бъде използван, няма как да даде какъвто и да е резултат. От начина, по който използваме инструмента наречен “пари”, се определя и крайният резултат, а дали той ще бъде с положителен или с отрицателен знак, зависи изцяло и единствено от нас. Много хора държат спестяванията си под дюшека, но тези пари нито са ги излекували от заболяване, нито са направили живота им по-лек и по-щастлив, нито са им причинили някакви злини. Това е така, защото въздействието на парите в живота на хората и влиянието, което им оказва, е следствие от начина на тяхното използване, а не от самото им съществуване. 

Когато започнем да използваме парите целенасочено, зарядът, с който ги насочваме в дадена посока, определя крайния резултат. Често се говори, че парите са нещо лошо. Хората ги избягват като нещо лошо, но истината е, че те сами по себе си нито ни вредят, нито ни помагат. Те са енергия, с която е нужно да се научим да боравим по начин, който да ни помага в живота правейки го по-добър. Много е важно за хората да се научат да използват разумно и добронамерено финансовата енергия, защото в противен случай с нея могат да се нанесат много вреди засягащи цялото човечество. Това важи за всяка една енергия - ако тя не бъде използвана добронамерено, има способността да вреди и обратното, когато бъде използвана добронамерено, има способността да помага. По какъв начин ще използваме финансовата енергия зависи от нас самите. 

Замисляли ли сте се какво представлява късметът на хората и дали това наистина е щастливо събитие, наречено накратко от нас “късмет”, което ни доставя радост в живота или е следствие от начина, по който сме използвали енергията в нашето минало? Знайте, че преди да се проектира реалността на физическо ниво, вие първо я изграждате на енергийно ниво. Настоящето, в което живеете, е изградено от вас самите, във вашето минало, а вашето бъдеще градите точно в този момент.

Събитийността в живота на хората не се случва на случаен принцип или на късмет, както си мислят по-голямата част от населението на земята. Всичко в живота следва точно определени закономерности, които движат живота на земята и цялата вселена, но преди да се достигне до това разбиране, е нужно да се разбере, че всичко, което ни заобикаля, е изградено от енергия.

През 1936 година е открита Кирлиановата фотография от д-р Кирлиан. Благодарение на неговото откритие успя да се докаже по научен начин, че около всяко едно живо същество и предмет съществува енергийно биополе. С помощта на Кирлиановата фотография вече всеки, на когото му е трудно да повярва, че всичко е изградено от енергия, може да се увери в това със собствените си очи като се докосне до вече съществуващи доказателства на физическо ниво. След появата на Кирлиановата фотография и редица проведени експерименти с нея е установено, че ние сме изградени от енергия с различен интензитет и честота на трептене. Различните предмети и живи организми излъчват енергия с различна дължина и честота, която свети в различен цвят.

Правени са замервания на банкноти с различна номинална стойност. Резултатът показва, че колкото по-висок е паричният номинал на една банкнота, толкова по-силно енергийно излъчване има тя. Това е така, защото преди време когато хората са създали парите като разменно средство, са вложили в тях своята енергия. Колкото по-високо хората са ценили парите с по-висока стойност, толкова е бил по-голям енергийния заряд, който са насочвали към тях. На физическо ниво парите са къс хартия и парче метал, но на енергийно ниво те носят концентриран енергиен заряд, който самите хора влагат в него със своите чувства и емоции, докато мислят за тях. Колкото повече хората ценят и вярват в това, че една банкнота може да им осигури повече блага, толкова по-висока е и енергията на тази банкнота, защото те самите със своята вяра я създават.

Можете да си направите следния експеримент: вземете в едната си ръка банкнота от два лева, а в другата ръка банкнота от сто лева. Погледнете двете банкноти поотделно и усетете какви чувства провокират те във вас. Банкнотата с по-висока номинална стойност обикновено има способността да провокира в нас по-силни чувства, породени от факта, че може да си купим повече неща с нея. Чувството, което ние излъчваме към банкнотата я захранва на енергийно ниво, което определя нейния интензитет на излъчване. Парите са създадени от хората и това, каква енергия съдържат те в себе си, зависи изцяло от това, какво количество енергиен заряд сме вложили самите ние в тях. Докато съществуват парите и ги използваме активно в своето ежедневие, ние ще продължаваме да ги захранваме и дообогатяваме със своята енергия. Всъщност в това се коренят до голяма степен всички трудности на добронамерените хора да привличат финансовата енергия в живота си.

Сега финансовата енергия тече предимно с отрицателен знак, защото много хора вярват в това, че парите са нещо лошо и вредят на хората. Също така има много злонамерени хора, които не използват разумно и с любов финансовия поток, злоупотребяват с него и по този начин пускат в обръщения финансовата енергия с отрицателен знак. Колкото повече парите се използват недобронамерено, толкова по-отрицателен става енергийния поток на парите. Това е така, защото хората имат свободния избор да управляват енергията по начин, който те сметнат за добре. Всеки човек притежава божествения потенциал да контролира и направлява енергийния поток, но как ще го използва и в какво ще го вложи, зависи изцяло и единствено от него. Затова сме тук на земята, за да се учим да използваме все по-разумно изобилието от енергия в което сме потопени. Така все по-добри творци ще ставаме и ще дообогатяваме не само себе си, а и цялата вселена, защото ние сме част от нея, както и тя е част от нас.

Сега реката от финансова енергия тече предимно с отрицателен знак и тези, които изкарват парите си с нечестен труд, привличат по-лесно финансовата енергия към себе си. Колкото повече стават добронамерените хора, които използват знанието за привличане на финансова енергия в живота си, толкова по-скоро заедно ще обърнем движението на реката в положителна посока. Тогава добронамерените същности ще могат да привличат с лекота финансовата енергия в живота си, а тези, които се опитват с нечестен труд да се облагодетелстват, ще срещат редица трудности по своя път. Всичко може да се промени, но това зависи от действията на всички нас.

На физическо ниво всички знаем какво представляват парите, но на енергийно ниво знаем ли какво е тяхното въздействие и как това ни се отразява на физическо ниво? Всяко едно наше действие на физическо ниво, използвайки парите, дава отражение на енергийно ниво, и обратното. Всяко въздействие на енергийно ниво дава отражение и на физическо ниво. Двете вървят ръка за ръка, свързани помежду си и едно без друго не могат. Успеете ли да се научите да използвате парите не само на физическо ниво, а и на енергийно, тогава вие сте способни да привличате към себе си всяка една сума пари, от която имате нужда, за да осъществите желанията и целите си.

Втора глава на книгата съм посветил изцяло на това, как да се научим да използваме по възможно най-добрия начин парите на физическо ниво, мултиплицирайки ги, докато ги използваме в своите дела. Трета глава е посветена на това, как на енергийно ниво да захраним финансовия поток енергия в нашия живот, така, че да привлечем към нас парите в изобилие. Знанието в двете глави взаимно се допълва, като съчетава материалното с духовното по начин, който да ви подпомогне да привличате изобилието от финансова енергия в своя живот не само на енергийно, но и на физическо ниво.

Съществуват хора, които на енергийно ниво добре се справят с привличането на финансов енергия, но на физическо ниво, със своите действия, стопират цялото богатство, което са привлекли към себе и така то по-трудно се проявява в материален аспект. Тези хора сякаш са поканили богатството в своя дом, но вратите на дома са плътно затворени или леко открехнати, затруднявайки навлизането на финансова енергия в дома им.

Съществуват и хора, които добре се справят с използването на финансовата енергия на физическо ниво, но на енергийно ниво им е много трудно да работят за привличане на повече финансова енергия към себе си. Тези хора сякаш са отворили широко вратите на своя дом, готови да приемат богатството, но то се намира далеч от тях, чакайки да бъде привлечено. Затова е важно знанието за духовното и за материалното проявление на парите да се използва в комбинация, за да има максимално ползотворно въздействие в живота ни.

Поглеждайки към богатите хора често бедните възкликват: “Човек с късмет!”, но това не е точно така. Дали ще бъде човек беден или богат не е въпрос на късмет, а е въпрос на личен избор, който всеки един от нас прави, защото не късметът прави човека богат, а начинът, по който той се отнася към парите и как той използва финансовата енергия в своя живот. Дори когато хората печелят награди от лотарийни игри, преди това на енергийно ниво тези хора, съзнателно или не, са привлекли спечелената сума пари към себе си. Трудно е да се разбере нещо, което само с очи не може да се види. Но това не означава, че не съществуват хора с развито вътрешно зрение, които усещат не само енергията на парите, но и всички останали енергийни потоци, с които сме в непрекъснато взаимодействие. Все още голяма част от населението на земята не е отключило тази своя способност, която е заложена в нас още по рождение. В книгата “ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ” съм обяснил какво замъглява вътрешното зрение и как да се освободим от всички стопери и блокажи, които ни пречат да разгърнем своя пълен потенциал на възможности заложен вътре в нас.

Съзнавам, че не е лесно да се разбере, че всичко е енергия и според това, как ние използваме тази енергия, се определя и какъв ще бъде нашият собствен живот. Липсата на знание води до объркване в много хора, поражда скептицизъм и недоверие, затова ще се опитам с прости думи да разкажа една история за всички хора, на които им е трудно да повярват, че всичко е изградено от енергия и е нещо много повече от това, което виждаме с очите си. Всъщност историята е по действителен случай, базирана на много открития, които нашите учени са направили, докато са изследвали вселената. Вглеждайки се в пътя, който вселената е преминала в своето развитие, може да ни помогне да достигнем до много отговори, провокирайки ни да разберем много неща, които преди това ни е било трудно да осъзнаем.

Преди около четиринадесет милиарда години, когато се е зародила познатата ни вселена, след големия взрив, всичко е било енергия. Тогава все още не е съществувала твърда материя, от която сега са изградени всички планети и обекти във вселената. По онова време идеята, че някога ще съществува планета наречена Земя, кипяща от живот, може би е звучало толкова налудничаво, колкото сега звучи за всички скептици твърдението, че всичко е изградено от енергия. След големия взрив, най-гъстата енергия обитаваща вселената, са били газовите облаци. С помощта на гравитацията газовите облаци са започнали да се свиват, като по-тежките облаци са привлекли всички по-леки газови облаци намиращи се в близост до тях. Така благодарение на гравитацията са се сформирали и първите слънца.

Благодарение на ядрения синтез слънцата, под напора на гравитацията, образуват енергия, която от ядрото на слънцето се изтласква към повърхността и така продължава да е в непрекъснат кръговрат, непозволявайки на гравитацията да продължи да свива газовите гиганти, познати още като слънца. С времето слънцата са изчерпвали своето гориво и под огромния напор на гравитацията са започнали да се свиват до достигане на критична точка, в която се образува невъобразимо мощен взрив. По време на този взрив се генерира огромно количество сгъстена енергия, позната още като звезден прах, който се разпръсква из вселената. По този начин се е образувала цялата материя позната и все още непозната на човечеството. Според това, колко е било голямо едно слънце и какво количество енергия гравитацията е успяла да сгъсти, зависи какви елементи ще се образуват по време на експлозията. Не всички слънца преминават през експлозия. Съществуват и такива, които в края на своя живот се разширяват и изстиват. Знайте, че винаги, когато отправите поглед към слънцето, вие сякаш поглеждате към своя първоизточник, от който са създадени нашите физически тела.

Цялата съществуваща материя, независимо в коя точка на вселената се намира, е създадена от сгъстена енергия. Това, което все още е трудно да се разбере е, че ние, хората, имаме способността да управляваме със своите мисли, действия и вяра тази енергия. Хората са много по-висши същества от това, което се вижда в материалния свят с просто око. Всяка следваща година все повече хора ще го осъзнават, преоткривайки себе си по един нов начин.

Това е историята на познатата ни вселена, която е плод на дългогодишни изследвания от страна на учените. Поглеждайки към небето ние разбираме, че сме една много малка частица от цялата вселена, която благодарение на своето развитие и еволюция, е допринесла да се появи и човечеството като раса. Не е лесно за всички онези хора, на които дълги години вниманието им е било фокусирано изцяло в материалният живот, да променят своите разбирания за живота, на които дори през ум не им е минавала мисълта, че това, което виждаме, е само една малка част от всемира. Знайте, че невъзможното става възможно тогава, когато повярвате в него. Трудно е да се промени съзнанието за ден или два, така, че да се разбере, че отвъд материалното съществува нещо повече. Но започнете ли да правите крачка по крачка напред, опитвайки се да разберете истината, знайте, че вселената ще ви подпомага това да се случва по възможно най-добрия за вас начин. Поискайте и ще ви се даде.

Разказах ви всичко това, за да ви подпомогна да разберете, че парите, както всичко останало, са проявление на енергията на вселената. Както всяка друга енергия, така и финансовата енергия може да се мултиплицира или разпилява, в зависимост от начина, по който я използваме. В следващите глави на книгата ще споделя с вас знание за това, как да се научите да използвате по-възможно най-добрия за вас начин финансовата енергия в своя живот. Надявам се и вярвам, че това знание ще достига до колкото се може повече добронамерени хора, които ще успеят да го приложат в живота си. Докато все още финансовата енергия е един от основните двигатели, които задвижват живота на хората, е препоръчително тя да се използва добронамерено. Колкото по-голямо количество от финансова енергия на земята е привлечена от добронамерени хора, толкова повече успехи ще постига цялото човечество в глобален мащаб, защото всички ние сме едно цяло и е нужно да заживеем като такива.

ПРОДЪЛЖАВА С: Какво е бъдещето на парите?

Откъс от книгата "ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ - Част от поредицата да погледнеш на живота от високо"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

Коментари   

#4 Vencislav 10-12-2016 13:25
Благодаря !
Цитиране
#3 Христова Р 23-11-2014 09:46
:lol: замислям се!
Цитиране
#2 Керезов 21-06-2014 08:29
Много поучителни неща, може да прочете човек в книгата, но нищо не е казано за откраднатите милиони и милиарди от всички нас.Те на какво ниво са енергийно ли или физическо.....
Цитиране
#1 Пепи 24-03-2014 12:43
Благодаря,за книгата!Прекрас но написано!Винаги съм усещала,че не парите са проблема на обществото ни,а негативните ни емоции,заради които използваме енергията на парите по вреден начин!
Цитиране

Добавете коментар


Защитен код
Обнови