Парите на енергийно ниво са замърсени

Сега финансовата енергия тече предимно с отрицателен знак, защото много хора вярват в това, че парите са нещо лошо и вредят на хората. Също така има много злонамерени хора, които не използват разумно и с любов финансовия поток, злоупотребяват с него и по този начин пускат в обръщения финансовата енергия с отрицателен знак. Колкото повече парите се използват недобронамерено, толкова по-отрицателен става енергийния поток на парите. Това е така, защото хората имат свободния избор да управляват енергията по начин, който те сметнат за добре. Всеки човек притежава божествения потенциал да контролира и направлява енергийния поток, но как ще го използва и в какво ще го вложи, зависи изцяло и единствено от него. Затова сме тук на земята, за да се учим да използваме все по-разумно изобилието от енергия в което сме потопени. Така все по-добри творци ще ставаме и ще дообогатяваме не само себе си, а и цялата вселена, защото ние сме част от нея, както и тя е част от нас.

Сега реката от финансова енергия тече предимно с отрицателен знак и тези, които изкарват парите си с нечестен труд, привличат по-лесно финансовата енергия към себе си. Колкото повече стават добронамерените хора, които използват знанието за привличане на финансова енергия в живота си, толкова по-скоро заедно ще обърнем движението на реката в положителна посока. Тогава добронамерените същности ще могат да привличат с лекота финансовата енергия в живота си, а тези, които се опитват с нечестен труд да се облагодетелстват, ще срещат редица трудности по своя път. Всичко може да се промени, но това зависи от действията на всички нас.

На физическо ниво всички знаем какво представляват парите, но на енергийно ниво знаем ли какво е тяхното въздействие и как това ни се отразява на физическо ниво? Всяко едно наше действие на физическо ниво, използвайки парите, дава отражение на енергийно ниво, и обратното. Всяко въздействие на енергийно ниво дава отражение и на физическо ниво. Двете вървят ръка за ръка, свързани помежду си и едно без друго не могат. Успеете ли да се научите да използвате парите не само на физическо ниво, а и на енергийно, тогава вие сте способни да привличате към себе си всяка една сума пари, от която имате нужда, за да осъществите желанията и целите си.

Втора глава на книгата съм посветил изцяло на това, как да се научим да използваме по възможно най-добрия начин парите на физическо ниво, мултиплицирайки ги, докато ги използваме в своите дела. Трета глава е посветена на това, как на енергийно ниво да захраним финансовия поток енергия в нашия живот, така, че да привлечем към нас парите в изобилие. Знанието в двете глави взаимно се допълва, като съчетава материалното с духовното по начин, който да ви подпомогне да привличате изобилието от финансова енергия в своя живот не само на енергийно, но и на физическо ниво.

Съществуват хора, които на енергийно ниво добре се справят с привличането на финансов енергия, но на физическо ниво, със своите действия, стопират цялото богатство, което са привлекли към себе и така то по-трудно се проявява в материален аспект. Тези хора сякаш са поканили богатството в своя дом, но вратите на дома са плътно затворени или леко открехнати, затруднявайки навлизането на финансова енергия в дома им.

Съществуват и хора, които добре се справят с използването на финансовата енергия на физическо ниво, но на енергийно ниво им е много трудно да работят за привличане на повече финансова енергия към себе си. Тези хора сякаш са отворили широко вратите на своя дом, готови да приемат богатството, но то се намира далеч от тях, чакайки да бъде привлечено. Затова е важно знанието за духовното и за материалното проявление на парите да се използва в комбинация, за да има максимално ползотворно въздействие в живота ни.

Откъс от книгата:ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ - Част от поредицата да погледнеш на живота от високо“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments