С помощта на парите можем да направим света по-добро място за живеене

В днешно време разполагаме с всички необходими ресурси, за да спрем замърсяването и да помогнем на природата да се прочисти от всички токсични следи оставени от човечеството. Обикновено един човешки живот не е достатъчен, за да се усетят драстични промени в климатичните условия, които се видоизменят вследствие на нашите замърсявания. Навярно това е една от причините, хората, които основно работят върху замърсяването на земята, да не мислят за нея, защото те самите не са засегнати. Най-много замърсяваме природата като използваме преработен нефт, руда и въглища за производство на гориво и енергия. Всичко това е напълно излишно при положение, че човечеството вече разполага с нужните знания и умения за това, как може да черпи енергия по напълно безвреден начин от земята и вселената.

Може би вече няма човек на земята, който да не знае, че съществуват многобройни екологично чисти източници на енергия, които не замърсяват по никакъв начин природата. Енергията се генерира с помощта на вятъра, слънцето, водата и дори геомагнитното поле на земята. Способни сме с тяхна помощ да произведем много повече енергия, отколкото ни е необходима на практика и при това, почти без пари. Отдавна съществуват технологиите, които са необходими на човечеството за производството на енергия, без да се налага да използваме преработен петрол, руда и въглища, които замърсяват изключително много цялото земно кълбо и освен това са много скъпи. По този начин нарушаваме естествения ритъм на природата с всички замърсявания, с които я обсипваме. Болезнено е да си го признаем, но със своите действия ние сме причината много биологични видове да са загубени, а други да са пред сериозна заплаха за тяхното оцеляване.

Проблемът се корени в това, че ако въведем новите технологии, които са на практика почти безплатни и не замърсяват по никакъв начин околната среда, тогава това ще повлияе осезаемо на финансовия доход и власт на определена група хора. В настоящия момент, без изкопаеми горива, животът на земята не би бил възможен да съществува по същия начин, по който го живеем сега. Електричеството, транспортът, снабдяването с вода, цялата промишленост и търговия се крепи на тях, което дава огромна власт на всички хора, които разполагат с петролни кладенци и залежи на въглища. Ако въведем новите технологии на практика, тогава ще вземем властта от ръцете тези хора, които сега диктуват тихомълком живота на земята.

Навярно разбирате, че те не биха допуснали това така лесно да се случи. Да, изисква се голям ресурс за внедряване на новите технологии в живота на хората, но след като това бъде сторено, поддръжката им ще е минимална. Разполагаме с всички нужни ресурси и средства, за да направим тази голяма промяна, която ще подобри живота на всичко живо по земята. Новите технологии ще позволят и да се направят много нови открития с помощта на безграничната енергия, която природата и вселената ни предоставят.

Сега тези, от които зависи промяната, са същите онези хора, които държат основния финансов ресурс, необходим да се направят всички промени. Именно затова в мен напира необходимостта да споделя с вас знание, което да ви помогне да погледнете на парите от един нов ъгъл и да разберете, че те са енергия, която ако се научите да използвате, може да я привличате към себе си в неограничено количество. Колкото повече добронамерени хора се научат да боравят пълноценно с финансовата енергия, толкова по-скоро ще успеем да променим света към по-добро, защото парите дават сила и власт. Когато са в ръцете на недобронамерени хора, те са в състояние да вредят, а когато са в ръцете на добронамерени хора, те са способни да помагат.

Откъс от книгата:ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ - Част от поредицата да погледнеш на живота от високо“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments