Книга 1: ИСТИНАТА ЗА ПАРИТЕ (Част от поредицата да погледнеш на живота от високо)

Какво всъщност представляват парите?

Парите на материално ниво са къс хартия и парче метал, но на енергийно ниво парите са много повече, отколкото хората подозират. Това е знание, което не всеки още разбира, но това не означава, че то спира да съществува. Както всичко останало и парите са енергия, която сама по себе си не съдържа нито положителен, нито отрицателен заряд. С тях може както да се правят добрини, така и да се злоупотребява, но сами по себе си парите нямат силата да помагат и да вредят. Те са като инструмент, който ако не бъде използван, няма как да даде какъвто и да е резултат. От начина, по който използваме инструмента наречен “пари”, се определя и крайният резултат, а дали той ще бъде с положителен или с отрицателен знак, зависи изцяло и единствено от нас. Много хора държат спестяванията си под дюшека, но тези пари нито са ги излекували от заболяване, нито са направили живота им по-лек и по-щастлив, нито са им причинили някакви злини. Това е така, защото въздействието на парите в живота на хората и влиянието, което им оказва, е следствие от начина на тяхното използване, а не от самото им съществуване. 

Влияние на парите върху хората

Според официални източници, основавайки се на археологически разкопки, се предполага, че първите пари под формата на монети са създадени през средата на шести век преди новата ера. Кога точно се е случило това, не е от такова голямо значение. Важното е да разграничим двата периода - преди да се появят парите и след тяхната поява в живота на хората като разменно средство. Нека разгледаме обстойно и двата периода, анализирайки предимствата и недостатъците, които да ни подпомогнат по-лесно да оценим ролята на парите в нашето ежедневие.

Ролята на парите в нашето общество

Темата за парите и тяхната роля в живота на хората е широко дискутирана тема в днешно време. Когато се заговори за ролята на парите се оформят основно три становища. Първото от тях е изцяло в подкрепа съществуването на парите като разменно средство, оказвайки благоприятно влияние в живота на хората, подпомагайки ги по многобройни начини. Второто становище е в пълна противоположност на първото, отричайки изцяло съществуването на парите. Привържениците на второто становище смятат, че парите подтикват към алчност, насилие, разруха и затова те нямат повече място в нашия живот. Третото основно становище, което се образува в обществото, когато се заговори за пари, е в подкрепа на първите две становища, като търси баланса между тях. Отчитат се плюсовете и минусите на парите и се търси нов механизъм за тяхното използване, така, че да бъде по-ефективен, наблягайки на позитивните страни от използването им като разменно средство и ограничаване до минимум на негативните последици, които те оказват като влияние върху живота на хората. 

Страница 4 от 4