Книга 3: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (Практически наръчник за изцеление на душата и тялото)

Товарите вътре в нас ни пречат да живеем щастливо

Товарите, които носим в себе си ни пречат да бъдем истински щастливи: Задавали ли сте си някога въпросите, от къде идвате и какъв е смисълът на живота и на вашето съществуване? Това са въпроси, които може би всеки един си е задавал в даден етап от своето развитие, но не всеки е достигнал до техните отговори. Отговорът на тези въпроси, и на много други, можете да откриете в своето сърце. То пази много тайни за вас самите и за цялата вселена. Ако хората се научат да се вслушват повече във вътрешната си мъдрост, те ще са в състояние да изживеят живота си по-пълноценно, с усмивка на лицето и с прилив от любов в сърцето. Не е лесно да имаш цялостна и хармонична връзка със своето сърце в условията, в които се намираме, но не е и невъзможно. Всички трудности по пътя към себе си са уроците за душата, които й помагат да се развива и израства.

Ние можем да контролираме скоростта, с която тече времето

Хората имат контрол върху скоростта, с която се движи времето: За да разберем как работи времето, нека разгледаме един земен пример, който е вече добре познат и изучен от съвременните учени. Те са доказали, че ако един човек застане на най-високия връх на Земята, а друг човек застане в най-ниската точка на Земята, за двамата времето ще тече по различен начин. Това е така, защото при всеки един гравитацията въздейства с различно количество енергия и разликата в количеството енергия на гравитационно въздействие оказва влияние и върху скоростта на времето. Друг пример, с който учените за първи път доказаха тази теория е, чрез използването на много точни атомни часовници. Единият бил оставен на Земята, а другият бил изпратен в космоса. Когато се е върнал, той показвал съвсем различно време от този на Земята.

Духовен свят - Част 1

Когато говорим за духовния свят разбирайте, че това е мястото, от което душите идват преди да се въплътят в човешко тяло и мястото, където те се прибират след своята физическа смърт. Това е нашият истински Дом, където душата се чувства пълноценна и истински щастлива. Хората, които са имали щастието да се докоснат до духовния свят по време на сън, регресия, медитация или инцидент, близък до смъртта, знаят какво е чувството да си у Дома. За тези, които все още не са имали възможността да си спомнят, ще кажа, че това е място, което може да приема всякакви форми и силуети, дори такива, които познаваме тук на Земята. В духовния свят душите са майстори в използването на енергията и са в състояние мигновено да проектират с лекота своите мисли и намерения.

Духовен свят - Част 2

В духовния свят душите са в своето съвършено проявление на смирение, хармония и баланс, изпълнени с мъдрост и енергия. Ако имате щастието да се озовете в духовния свят осъзнато, спомняйки си след това всичко и там се срещнете с някоя близка до вас душа, ще я видите или усетите като стълб ярко бяла светлина или образ, който ще помогне на съзнанието ви да я разпознае. Може да се яви пред вас и като символ. За енергията ограничения не съществуват и по тази причина душите в духовния свят могат да приемат всякаква форма. По-скоро бихте ги видели да се забавляват с много широко чувство за хумор, но не и да бъдат ядосани или разгневени.

Изготвяне на план програма за живот

Преди да слезе на Земята душата изготвя много прецизна план програма за живот, в която се съгласуват всички наши значими срещи с души, които имат ключово значение в живота ни. Планират се какви уроци душата цели да усвои, благодарение на които да се доразвият вече усвоени умения или пък душата избира да придобие изцяло нова за нея опитност, по този начин обогатявайки себе си все повече. Заедно с уроците душите вземат и товар от минали превъплъщения, който оказва важна роля в усвояването на уроците. Товарът, който вземат душите да освободят в настоящия си живот ги тласка към усвояване на уроците, които са си заложили по програма. Те са тясно свързани и едно без друго не могат. Ако една душа не вземе товар със себе си, тогава тя почти нищо не би научила в настоящия си живот. Затова не се сърдете на трудностите, а им благодарете, защото благодарение на тях вашата душа израства.

Духовен екип

Ролята на духовните наставници (духовен екип) е да ви наставляват по време на целия земен път. Те могат да бъдат един или няколко, в зависимост от количеството и вида уроци, които сте избрали да усвоите. Наставниците са постоянно с вас и съпреживяват всичко, което ви се случва. По този начин те са в състояние да ви наставляват като ви изпращат най-различни усещания и мисли, които да ви подсказват и насочват в правилната за вас посока. С раждането си на Земята душата получава амнезия за цялата план програма за живот, която е създала, затова тя се нуждае от подкрепата на духовните наставници, защото без тях тя не би могла да я изпълни успешно. Наставниците са непрестанно с нас и ако започнете да се вглеждате повече в знаците, които ни изпращат или в мислите, с които ни насочват по пътя, така постепенно ще се научите да ги усещате. Чрез помощта, която ни оказват, те също напредват и израстват в своето развитие.

Душата сама избира условията, в които да живее

Преди да се въплъти в човешко тяло душата избира прецизно в коя част на Земята да се роди, в какви условия да е потопена и кои да са нейните родители. Всички тези фактори са определящи за успешното усвояване на уроците, които душата си е заложила по програма. Много прецизно се избират родителите. Обикновено това са души, с които сме имали вече срещи в предишни животи. Когато бъдат избрани родителите, душата ги наблюдава. Когато наближи време тя им спуска импулси, които да ги подтикнат към това да бъде заченато бебето, в което по-късно ще се въплъти душата. Всичко е от съществено значение, дори мястото, денят и часът на раждане, както и денят на зачеване. Всичко това е прецизно изчислено от душата и когато наближи моментът, се намесва активно, подканвайки своите бъдещи земни родители към действие.

Нива на развитие на душата - Част 1

Всяка една душа се намира на определено ниво на развитие, което се определя от нейният натрупан опит. Земното училище дава възможност на душите да се гмурнат по-надълбоко в енергията, опознавайки дълбините на познанието. Като всяко едно училище, така и земното, си има нива и степени на развитие. Образно казано уроците на Земята се усвояват в шест нива, като всяко ниво е разделено на шестнадесет степени. Всяко ниво и степен е характерно с определена група от уроци. Уроците се изучават постепенно, надграждайки се във всяко следващо ниво. Няма как душата да учи хаотично уроците си, защото те са свързани помежду си и докато не бъде усвоен един урок тя не може да продължи напред с усвояването на следващите уроци, които изискват по-високо ниво на опитност и осъзнатост. Колкото по-напред в своето развитие достига душата, толкова по-сложни уроци си поставя, които й костват все повече енергия. Без натрупаната опитност от предходните нива тя няма как да премине през по-тежките изпитания. Всеки усвоен урок прави душата по-мъдра, по-силна и я подготвя за следващите изпитания (уроци).

Нива на развитие на душата - Част 2

Четвърто ниво на развитие е едно от любимите нива за повечето души, където те се чувстват най-добре в земно превъплъщение. Пример за души на четвърто ниво са хора посветили живота си да бъдат поети, музиканти, художници и други творчески личности. Също така това ниво е свързано с любовта към хората, към природата и към всичко живо. Хората, които се намират в това ниво на развитие се учат да използват любовта, докато общуват, докато творят, дори докато дишат. В момента на Земята има много души от четвърто ниво на развитие и много души биха припознали себе си с това ниво. Ако трябва да опишем това ниво само с едно изречение, то е да се научиш да живееш с любов. Песента на любовта в сърцата на хората, намиращи се в това ниво на развитие, ги прави много нежни и добронамерени хора, дори понякога наивно добри. Учейки се да боравят с любовта, това ги прави сърцати и обичливи. Но не винаги успяват и понякога изпадат в крайности, които и помагат да оценят пътя към любовта.

Земята е учебна площадка за душите

За душата Земята е училище, където получава възможност да прояви в материален план своите умения в използването на енергията. Ние първо се учим да управляваме и използваме енергията в духовния свят и след това я използваме на Земята. Всичко, което учим в духовния свят, не е достатъчно за развитието на душата. То е само едната страна на монетата. За душата е нужно да изживее опитност и в материята, там където може да изживее и усети с всичките си земни сетива своите творения. Сетивата, които имат хората на Земята се различават от сетивността на душите в духовния свят. Например една душа, която не е въплътена в човешко тяло, няма как да изпита физическа болка, няма как да усети с цялото си тяло трепета на любовта в сърцето или чувството, предизвикано от предателство. Любовта между мъж и жена съществува само на земен план, както и чувството да правиш секс и много други уроци, които очакват всяка една душа в земното училище. Цялата палитра от положителни и отрицателни емоции, с които се сблъскваме ежедневно, са част от уроците, които душата усвоява в земното училище.

Страница 1 от 4