Книга 3: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (Практически наръчник за изцеление на душата и тялото)

  Товарите вътре в нас ни пречат да живеем щастливо

  Товарите, които носим в себе си ни пречат да бъдем истински щастливи: Задавали ли сте си някога въпросите, от къде идвате и какъв е смисълът на живота и на вашето съществуване? Това са въпроси, които може би всеки един си е задавал в даден етап от своето развитие, но не всеки е достигнал до техните отговори. Отговорът на тези въпроси, и на много други, можете да откриете в своето сърце. То пази много тайни за вас самите и за цялата вселена. Ако хората се научат да се вслушват повече във вътрешната си мъдрост, те ще са в състояние да изживеят живота си по-пълноценно, с усмивка на лицето и с прилив от любов в сърцето. Не е лесно да имаш цялостна и хармонична връзка със своето сърце в условията, в които се намираме, но не е и невъзможно. Всички трудности по пътя към себе си са уроците за душата, които й помагат да се развива и израства.

  По силите на всеки е да възстанови връзката със самия себе си, но за да се случи това, преди всичко е нужно да се освободи от товарите, които упорито носи навсякъде със себе си. Това може да постигнете като работите активно с всички ваши слабости, превръщайки ги в свои силни черти. Ако човек седи и чака чудото да се случи, без никакви усилия от своя страна да полага, тогава дълго време може да чака, рискувайки живота му в чакане да изтече, докато се случи това, за което е бленувал. Животът е такъв, какъвто ние самите си го създадем. Всяко едно събитие в ежедневието ни е тласнато от нас самите, в нашето минало, а всички бъдещи събития, които ни очакват, ние изграждаме точно в този момент. Така е устроена Вселената, всяко наше действие се връща към нас със силата на бумеранг и то с невероятна точност.

  Ние можем да контролираме скоростта, с която тече времето

  Хората имат контрол върху скоростта, с която се движи времето: За да разберем как работи времето, нека разгледаме един земен пример, който е вече добре познат и изучен от съвременните учени. Те са доказали, че ако един човек застане на най-високия връх на Земята, а друг човек застане в най-ниската точка на Земята, за двамата времето ще тече по различен начин. Това е така, защото при всеки един гравитацията въздейства с различно количество енергия и разликата в количеството енергия на гравитационно въздействие оказва влияние и върху скоростта на времето. Друг пример, с който учените за първи път доказаха тази теория е, чрез използването на много точни атомни часовници. Единият бил оставен на Земята, а другият бил изпратен в космоса. Когато се е върнал, той показвал съвсем различно време от този на Земята.

  По същия начин и хората могат да контролират времето, като се научат осъзнато да въздействат върху енергията. Примерите по-горе показват как времето се влияе, когато променим външната енергийна среда, която ни оказва влияние. Ние можем да се научим да контролираме времето когато самите ние се научим да контролираме енергията вътре в нас. Това е умение, което тепърва ще се пробужда и използва в делата на хората като част от многобройните умения, заложени вътре в нас, които чакат подходящото време и условия, за да се проявят.

  Духовен свят - Част 1

  Когато говорим за духовния свят разбирайте, че това е мястото, от което душите идват преди да се въплътят в човешко тяло и мястото, където те се прибират след своята физическа смърт. Това е нашият истински Дом, където душата се чувства пълноценна и истински щастлива. Хората, които са имали щастието да се докоснат до духовния свят по време на сън, регресия, медитация или инцидент, близък до смъртта, знаят какво е чувството да си у Дома. За тези, които все още не са имали възможността да си спомнят, ще кажа, че това е място, което може да приема всякакви форми и силуети, дори такива, които познаваме тук на Земята. В духовния свят душите са майстори в използването на енергията и са в състояние мигновено да проектират с лекота своите мисли и намерения.

  Всичко, преди да бъде създадено на Земята, бива проектирано и шлифовано на енергийно ниво в духовния свят. Всичко, което може да се срещне тук на Земята като сгради, архитектура, изкуство, може да се срещне и в духовния свят, защото душите са в състояние да ги пресъздадат, но не могат да ги усетят по същия начин както душите въплътени в човешки тела усещат материята тук на Земята. За пример, ако една душа реши да пресъздаде обстановката на някой свой земен спомен, когато се е чувствала щастлива, тя е в състояние до най-дребния детайл да го създаде като холограма.

  Духовен свят - Част 2

  В духовния свят душите са в своето съвършено проявление на смирение, хармония и баланс, изпълнени с мъдрост и енергия. Ако имате щастието да се озовете в духовния свят осъзнато, спомняйки си след това всичко и там се срещнете с някоя близка до вас душа, ще я видите или усетите като стълб ярко бяла светлина или образ, който ще помогне на съзнанието ви да я разпознае. Може да се яви пред вас и като символ. За енергията ограничения не съществуват и по тази причина душите в духовния свят могат да приемат всякаква форма. По-скоро бихте ги видели да се забавляват с много широко чувство за хумор, но не и да бъдат ядосани или разгневени.

  В духовния свят има четири стълба на развитие и всяка душа специализира в един от тях. Един от най-трудните стълбове е стълба на човешките взаимоотношения. Другите стълбове са на научно-техническия прогрес, Вселената и творчеството. Единствено душите, които се подготвят да бъдат духовни учители, изучават задълбочено и четирите стълба на развитие. Заниманията на душите са многобройни и разнообразни, много повече отколкото са заниманията тук на Земята и далеч по-интересни, защото всичко, което правят душите, го чувстват като призвание и го правят с голям интерес и любов. Никоя душа не прави нищо насила и не е принудена да прави каквото и да е против нейната воля. Всяка душа има право на свободен избор и никой няма право да се меси в него. Вътрешен порив тласка душата да се развива в дадена насока, която Отецът Създател й е заложил още със създаването й. Всяка душа има огромен потенциал, който зависи изцяло от нея как ще развие и дообогати.

  Изготвяне на план програма за живот

  Преди да слезе на Земята душата изготвя много прецизна план програма за живот, в която се съгласуват всички наши значими срещи с души, които имат ключово значение в живота ни. Планират се какви уроци душата цели да усвои, благодарение на които да се доразвият вече усвоени умения или пък душата избира да придобие изцяло нова за нея опитност, по този начин обогатявайки себе си все повече. Заедно с уроците душите вземат и товар от минали превъплъщения, който оказва важна роля в усвояването на уроците. Товарът, който вземат душите да освободят в настоящия си живот ги тласка към усвояване на уроците, които са си заложили по програма. Те са тясно свързани и едно без друго не могат. Ако една душа не вземе товар със себе си, тогава тя почти нищо не би научила в настоящия си живот. Затова не се сърдете на трудностите, а им благодарете, защото благодарение на тях вашата душа израства.

  Преди душата да се впусне в поредното приключение, което я очаква на Земята, тя се съгласува с по-напреднали души, които ще я подпомагат по време на целия й земен път. Това са души с по-дълбок опит в сферите, които душата е избрала да изучи в поредния си земен живот. Наричат се още духовни наставници, учители и ангел хранители. /ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ ТУК/

  Духовен екип

  Ролята на духовните наставници (духовен екип) е да ви наставляват по време на целия земен път. Те могат да бъдат един или няколко, в зависимост от количеството и вида уроци, които сте избрали да усвоите. Наставниците са постоянно с вас и съпреживяват всичко, което ви се случва. По този начин те са в състояние да ви наставляват като ви изпращат най-различни усещания и мисли, които да ви подсказват и насочват в правилната за вас посока. С раждането си на Земята душата получава амнезия за цялата план програма за живот, която е създала, затова тя се нуждае от подкрепата на духовните наставници, защото без тях тя не би могла да я изпълни успешно. Наставниците са непрестанно с нас и ако започнете да се вглеждате повече в знаците, които ни изпращат или в мислите, с които ни насочват по пътя, така постепенно ще се научите да ги усещате. Чрез помощта, която ни оказват, те също напредват и израстват в своето развитие.

  Духовните учители също могат да бъдат един или няколко. Те са нашите ментори по време на изготвяне на план програмата за живот. Наясно са с всички детайли, които сме заложили като опитност за усвояване в земното училище. Със своята мъдрост те ни съветват и подпомагат. Когато идваме на Земята, връзката ни с тях не е толкова силна, колкото с духовните наставници, но те също могат да се намесят като ни изпращат своята мъдрост под формата на прозрения. Когато внезапно ви сполети някое прозрение, така от нищото, знайте че навярно го дължите на своя духовен екип. Винаги, когато осъзнавате, че те ви подпомагат им благодарете, защото така своята връзка с тях ще засилвате и така те все по-лесно ще могат да ви подпомагат.

  Душата сама избира условията, в които да живее

  Преди да се въплъти в човешко тяло душата избира прецизно в коя част на Земята да се роди, в какви условия да е потопена и кои да са нейните родители. Всички тези фактори са определящи за успешното усвояване на уроците, които душата си е заложила по програма. Много прецизно се избират родителите. Обикновено това са души, с които сме имали вече срещи в предишни животи. Когато бъдат избрани родителите, душата ги наблюдава. Когато наближи време тя им спуска импулси, които да ги подтикнат към това да бъде заченато бебето, в което по-късно ще се въплъти душата. Всичко е от съществено значение, дори мястото, денят и часът на раждане, както и денят на зачеване. Всичко това е прецизно изчислено от душата и когато наближи моментът, се намесва активно, подканвайки своите бъдещи земни родители към действие.

  Името също е от съществено значение, защото всяка буква и словосъчетание образува определена вибрационна вълна. Според това, как ще бъде наричан човек, зависи каква енергия ще бъде насочвана към него, когато бъде произнасяно неговото име. Затова душата сама избира своето име, което да е възможно най-подходящо за програмата, която си е заложила. Чрез името душата бива тласкана към различна опитност, защото енергията, която се съдържа в името ще го тласка в конкретна посока и в същото време ще я подпомага със специфична енергия съответстваща на избраното име. Едно име може да изгради както силни черти в човек, така и да го тласне към слабости. И двете са полезни за душата, в зависимост от това, какви уроци си е заложила да усвоява. В някои индиански племена, когато човек промени коренно своя начин на живот, заедно с това се сменя и неговото име, за да може то да го подкрепя в новия период от живота, в който навлиза. Това показва, че те познават силата на името и значимостта, която то оказва на човека.

  Нива на развитие на душата - Част 1

  Всяка една душа се намира на определено ниво на развитие, което се определя от нейният натрупан опит. Земното училище дава възможност на душите да се гмурнат по-надълбоко в енергията, опознавайки дълбините на познанието. Като всяко едно училище, така и земното, си има нива и степени на развитие. Образно казано уроците на Земята се усвояват в шест нива, като всяко ниво е разделено на шестнадесет степени. Всяко ниво и степен е характерно с определена група от уроци. Уроците се изучават постепенно, надграждайки се във всяко следващо ниво. Няма как душата да учи хаотично уроците си, защото те са свързани помежду си и докато не бъде усвоен един урок тя не може да продължи напред с усвояването на следващите уроци, които изискват по-високо ниво на опитност и осъзнатост. Колкото по-напред в своето развитие достига душата, толкова по-сложни уроци си поставя, които й костват все повече енергия. Без натрупаната опитност от предходните нива тя няма как да премине през по-тежките изпитания. Всеки усвоен урок прави душата по-мъдра, по-силна и я подготвя за следващите изпитания (уроци).

  Една душа не се ражда никога само в мъжки или само в женски превъплъщения. В повечето случаи един урок, за да бъде изцяло усвоен, е нужно душата да го премине както в мъжко, така и в женско тяло. Някои уроци са предпочитани да бъдат усвоявани в мъжко тяло, а други в женско, но това как ще бъдат усвоени те, е изцяло личен избор на всяка една душа. Не винаги душата избира най-лесния път, защото той не винаги е най-удачен за нейното развитие. Смелите души избират да учат уроците си по трудния начин, защото по този начин ги изучават в дълбочина и така по-голяма опитност придобиват.

  Нива на развитие на душата - Част 2

  Четвърто ниво на развитие е едно от любимите нива за повечето души, където те се чувстват най-добре в земно превъплъщение. Пример за души на четвърто ниво са хора посветили живота си да бъдат поети, музиканти, художници и други творчески личности. Също така това ниво е свързано с любовта към хората, към природата и към всичко живо. Хората, които се намират в това ниво на развитие се учат да използват любовта, докато общуват, докато творят, дори докато дишат. В момента на Земята има много души от четвърто ниво на развитие и много души биха припознали себе си с това ниво. Ако трябва да опишем това ниво само с едно изречение, то е да се научиш да живееш с любов. Песента на любовта в сърцата на хората, намиращи се в това ниво на развитие, ги прави много нежни и добронамерени хора, дори понякога наивно добри. Учейки се да боравят с любовта, това ги прави сърцати и обичливи. Но не винаги успяват и понякога изпадат в крайности, които и помагат да оценят пътя към любовта.

  Пето ниво на развитие е понякога много тежко за душите, защото там те се учат да изпълняват различни каузи. Докато в първите четири нива на развитие душите са се занимавали предимно със себе си, в пето ниво душата се впуска в по-глобални мисии, които целят да помогнат на голяма група хора. Тези каузи винаги са свързани с много изпитания и понякога коства много енергия на душата, за да се поздрави с успех. Това ниво калява духа, правейки го все по-силен, като доказва способностите си с преодоляването на всяка трудност по своя път, учейки душата да не се отказва за нищо на света, когато истински вярва в каузата, с която се е захванала. Тук душата започва да се учи да споделя вече натрупаното знание по своя път на развитие с останалите души. Така опитност и увереност придобива, която ще използва в шесто ниво на развитие, когато я очакват още по-глобални мисии.

  Земята е учебна площадка за душите

  За душата Земята е училище, където получава възможност да прояви в материален план своите умения в използването на енергията. Ние първо се учим да управляваме и използваме енергията в духовния свят и след това я използваме на Земята. Всичко, което учим в духовния свят, не е достатъчно за развитието на душата. То е само едната страна на монетата. За душата е нужно да изживее опитност и в материята, там където може да изживее и усети с всичките си земни сетива своите творения. Сетивата, които имат хората на Земята се различават от сетивността на душите в духовния свят. Например една душа, която не е въплътена в човешко тяло, няма как да изпита физическа болка, няма как да усети с цялото си тяло трепета на любовта в сърцето или чувството, предизвикано от предателство. Любовта между мъж и жена съществува само на земен план, както и чувството да правиш секс и много други уроци, които очакват всяка една душа в земното училище. Цялата палитра от положителни и отрицателни емоции, с които се сблъскваме ежедневно, са част от уроците, които душата усвоява в земното училище.

  Понякога уроците, които учат душите на Земята, са толкова красиви, че душата празнува от щастие. Друг път уроците костват много енергия, нужна за успешното преминаване през тях. Сами разбирате, че за да оцените едно нещо пълноценно, е нужно то да бъде погледнато от всички страни. Няма как да оценим деня, ако преди това не е било нощ. Няма как да оценим храната на масата ни, ако преди това никога не сме били гладни. Всичко, което ни се случва, има своя замисъл и се явява, за да ни помогне да го разберем. Въплъщавайки се в човешки тела тук на Земята, душите учат своите уроци, нужни за тяхното еволюиране. Всяка душа преминава през редица уроци, които се състоят в многобройни негативни и положителни преживявания, за да може уроците да бъдат усвоени пълноценно. Ако сме потопени само в положителни или отрицателни емоции, няма как да оценим дадено събитие, без да познаваме и двете състояния, които то предизвиква в нас. Затова душите опознават положителните и отрицателните аспекти на живота.

  Страница 1 от 4

  Абонирай се

  Запишете се да получавате актуална информация относно семинари, събития и други инициативи...

  Последвай ме във