Пътят на една душа

Живеем в свят, където не всички хора са изцяло добронамерени. Тези, които са достигнали вече до знанието, че всичко е изградено от енергия и се учат да работят с нея, са все още малцина, но не всички от тях биха използвали това знание добронамерено. Те знаят, че На Земята е широко разпространено твърдението, че след усвояване на земните уроци, душите се сливат с Господ и стават отново едно цяло с Него. С това твърдение не мога да се съглася напълно. След преминаване на земните уроци душите са една крачка по-близо до Бог, но те продължават своето развитие и в духовния свят. Пътят на една душа е безкраен като самата нея. Тя никога не се слива изцяло с Господ, защото нейният стремеж към Него е вечен, като геометрична прогресия. Не забравяйте, че вие сте част от Него, както и Той е част от вас. Вие никога не сте губили връзката с Него, за да е нужно отново да се слеете в едно цяло. През цялото си съществуване душите се стремят да развиват тази връзка, за да може по-силно любовта на Господ да усещат и заедно с това се учат в своите творения да я влагат.

Чрез създаването на нови души, Господ също еволюира. Хората често говорят за Него като нещо вън от тях, а не осъзнават, че Той всъщност е вътре в тях и че те са част от Него, както Той е част от тях. Когато говорите за Бог, знайте, че вие всъщност говорите за себе си и за всичко живо, което ви заобикаля. Колкото повече хората си припомнят това, толкова повече чудеса ще сътворяват с Божията сила вътре в тях.

Началото на една душа винаги е едно и също. Тя започва своето развитие раждайки се от Отеца Създател и след това поема по свой уникален и неповторим път, осеян с толкова много красиви за душата изживявания, преживявайки любовта по всевъзможни начини. Пътят, по който поема всяка една душа, цели да научи душата да преживее Любовта, по колкото се може повече разнообразни начини, защото любовта е многолика и може да се открие във всичко. Във Вселената най-силната енергия е енергията на чистата безусловна Любов. Тя е в непрестанно развитие благодарение на опитността, която душите трупат, докато я влагат в своите творения. Колкото повече душите я използват, толкова повече те израстват в своето развитие. По този начин спомагат за развитието на енергийния поток изграден от чиста безусловна любов, който извира от Отеца Създател.

През целия си път душата се учи, започвайки своето учение в духовния свят, преминавайки през земното училище, което обогатява душата, помагайки й в духовния свят с по-голям размах да твори, опознавайки своите творения в дълбочина. В духовния свят душите учат теорията, докато в земното училище те прилагат знанието на практика. Така душите се учат да използват по възможно най-добрия начин енергията, творейки нови все по-съвършени форми изградени от Любов. Така цялата Вселена еволюира заедно с нас.

Откъс от книгата: "ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ - Практически наръчник за изцеление на душата и тялото"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments