Нива на развитие на душата - Част 1

Всяка една душа се намира на определено ниво на развитие, което се определя от нейният натрупан опит. Земното училище дава възможност на душите да се гмурнат по-надълбоко в енергията, опознавайки дълбините на познанието. Като всяко едно училище, така и земното, си има нива и степени на развитие. Образно казано уроците на Земята се усвояват в шест нива, като всяко ниво е разделено на шестнадесет степени. Всяко ниво и степен е характерно с определена група от уроци. Уроците се изучават постепенно, надграждайки се във всяко следващо ниво. Няма как душата да учи хаотично уроците си, защото те са свързани помежду си и докато не бъде усвоен един урок тя не може да продължи напред с усвояването на следващите уроци, които изискват по-високо ниво на опитност и осъзнатост. Колкото по-напред в своето развитие достига душата, толкова по-сложни уроци си поставя, които й костват все повече енергия. Без натрупаната опитност от предходните нива тя няма как да премине през по-тежките изпитания. Всеки усвоен урок прави душата по-мъдра, по-силна и я подготвя за следващите изпитания (уроци).

Една душа не се ражда никога само в мъжки или само в женски превъплъщения. В повечето случаи един урок, за да бъде изцяло усвоен, е нужно душата да го премине както в мъжко, така и в женско тяло. Някои уроци са предпочитани да бъдат усвоявани в мъжко тяло, а други в женско, но това как ще бъдат усвоени те, е изцяло личен избор на всяка една душа. Не винаги душата избира най-лесния път, защото той не винаги е най-удачен за нейното развитие. Смелите души избират да учат уроците си по трудния начин, защото по този начин ги изучават в дълбочина и така по-голяма опитност придобиват.

В първо и второ ниво на развитие душата се учи как да оцелява и приспособява към живота на Земята. Учи се да изгражда дом, да се грижи за него, за прехраната и всичко свързано с физическото съществуване. Почти всички умения, които ни помагат да подсигурим материалния живот, така, че телата ни да са здрави, нахранени, грижейки се за тях добре, са умения, които усвояваме основно в първите две нива на развитие. В тези нива на развитие се учат и много уроци свързани със създаването на живот и с начина, по който се използва сексуалната енергия, учейки се да я използват така, че да не вредят както на себе си, така и на останалите.

Първите две нива от развитието си душите опознават физическото тяло и неговите характеристики. Първоначално се учат как да не му вредят, а след това и как могат да го лекуват. Повечето хора могат да свържат уроците на първите две нива с първобитните хора, но ще сгрешат, защото човечеството еволюира и заедно с него и уроците, които душите усвояват. Всяка нова душа дошла на Земята усвоява по-нов начин уроците от всяко ниво, защото тя има възможността да използва и доразвие вече отминалата опитност на своите братя и сестри, които вече са минали по този път и са оставили своето богатство от опитност в духовната библиотека. Новите души, които се раждат на Земята имат възможността да използват тази опитност, за да преминат по-лесно през първите нива и същевременно с това да надградят опитността на своите предци. Всичко във Вселената еволюира, Това важи с пълна сила и за уроците, през които преминават душите.

В трето ниво на развитие, душите се учат да се социализират и да овладяват емоциите си. Учат се да обединяват своята енергия с тази на останалите души и така заедно все по-силни да стават, творейки обединени в едно с още по-голям размах. Най-голямата спънка, която срещат хората в това ниво на развитие, е способността да овладеят собственото си его. То е най-голямото изпитание за успешното социализиране, но в същото време ни помага много, като ни тласка да бъдем все по-добри в това, с което сме се захванали. По този начин душата се развива в най-различни направления на живота, подтикнати до известна степен от егото. Освен сблъсъка с нашето его, ние сме в непрестанен сблъсък и с егото на другите хора.

В това ниво душата се учи как с любов и разбиране към хората да подхожда. Когато човек се научи да контролира своето его, тогава то може много да го подпомага, но дотогава, ако позволява егото да го контролира, се изпада в крайности, които носят след себе си неприятни последици. Урокът с егото до голяма степен е свързан с възможността да овладяваме емоциите си, защото няма как да видиш истината на дъното на една река, докато водата е буйна.

В това ниво се учат също уроци, свързани с жизнената сила. Душата се учи как да използва най-разумно своята жизнена сила, за да може да й стигне да изпълни своите мисии на Земята. Понякога хората страдат от безжизненост. Това е защото това умение им липсва, как разумно енергията да използват, без да я пилеят.

Откъс от книгата: "ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ - Практически наръчник за изцеление на душата и тялото"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments