Книга 3: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (Практически наръчник за изцеление на душата и тялото)

Всички трудни моменти в живота ни са безценни за нашата душа

Много е важно да се научим да анализираме живота си и всичко, което ни се случва в него, защото така по-лесно ще осъзнаваме уроците, които учим. Всяко събитие в живота ни има на какво да ни научи, от най-малкото до най-голямото. Всичко има своя смисъл и е нужно да започнем да го търсим, защото така в своето развитие с все по-големи темпове ще напредваме. Но дори да не го правите, пак не се обвинявайте, защото както вече казахме, няма “правилно и грешно”. Понятието е нужно да се замени с “добро и още по-добро”. Всичко, което ни се случва, е опитност, която е нужна за развитието на душата.

Ролята на енергийните товари, които душата взема със себе си в земния живот

Много често, когато душите учат уроците си чрез негативни преживявания, те обременяват много душата на енергийно ниво и поради тази причина не успяват още в същия живот да се освободят от натрупания товар. Затова те вземат товара със себе си в следващ свой живот, където ще им се даде възможност при по-подходящи условия да се освободят от него. За душата е важно да се освободи от товара, който обременява духа, защото когато прекалено голям товар носят със себе си, те не могат да продължат със следващите уроци. Всеки урок се проявява в момент, когато разполагаме с достатъчно сили и опитност да го преживеем, а когато носите със себе си много товари, това изтощава душата и така сили за нови уроци не й остават.

Уменията, които душите придобиват на земята

По пътя на своето развитие, душите се самоусъвършенстват, с всеки изминал живот. Те са в непрекъснато учение, развивайки своите земни заложби, които живот след живот, надграждат и дообогатяват. Всяка душа, в зависимост от това в кой стълб на развитие специализира, си залага набор от умения, които усвоява в земното училище. Има уроци, които са универсални за всяка една душа и всички преминават през тях, но има и такива, които се учат само ако душата пожелае. Ако всички души учиха всички уроци накуп, тогава щеше да им е по-трудно да усвоят в дълбочина уменията, от които имат най-голяма нужда в помощ на глобалната мисия-цел, която Господ им е поставил.

Нужно е да се подготвим за промените, които предстоят

Постоянно го повтарям и няма да се спра, докато повече хора не го осъзнаят. Много е важно за хората да се целеустремят към своя вътрешен мир и хармония, защото ако не го направят, новите условия за живот, които идват с пълна сила, биха предизвикали в тях силен дискомфорт. Нужно е всички слабости да бъдат изгладени, за да не е в състояние нищо да повлияе на умението да владеете себе си, независимо всички външни фактори, които ви заобикалят. В противен случай, ако продължат хората да живеят живота си с толкова много слабости накуп, тогава по-високата енергия ще ги захранва допълнително и така те постепенно ще се обострят. За да си го представите по-лесно, си спомнете как ви влияят слънчевите изригвания и магнитни бури, които насочват към Земята по-голямо количество енергия. Когато има по-голям прилив на енергия, слабостите се обострят, защото те са като блокажи по енергийните канали, които пречат на енергията свободно да протича през нас.

Изцеление на всички нива и тела

Когато се спомене думата “изцеление” най-често тя се асоциира с физическото здраве, но знайте, че цялостно изцеление човек постига едва тогава, когато то включва изцеление на енергийно и физическо ниво. На всички нива и тела, когато цари хармония и чистота, тогава дух, душа и тяло са в състояние в едно цяло да се обединят и в едно завършено триединство да проявят силата, мъдростта и любовта, с която Бог ни е овластил. Когато това триединство е нарушено, поради наличието на енергийни товари, които действат като блокажи спиращи и изкривяващи енергийния поток, тогава душата губи възможността да прояви своя пълен потенциал.

Новото ще навлезе в живота ни тогава, когато се освободим от старото

В живота често ни се случва да изхвърляме стари и непотребни вещи, заменяйки ги с нови, които ни доставят много повече радост и удобства. След известно време новите вещи също остаряват и с още по-нови ги заменяме. Това е част от естествения процес на еволюция - всичко тече и всичко се променя. В живота на хората се случва същото, всичко е подложено на огромна динамика, която постепенно променя мирогледа ни. За да разберете по-ясно какво искам да ви кажа, нека се пренесем за миг няколко стотин години назад във времето, когато хората са вярвали, че Земята е плоска, когато са приемали жертвоприношението за нещо добро, когато са вярвали, че човек не може да стъпи на луната или че това, което виждаме с прости очи в небесата, е цялата Вселена. Вярвали са, че това, което виждат с очите си е всичко, а то е само една много малка част от цялото.

Да осъзнаеш своите слабости

Преди всичко е нужно да се научим да откриваме товарите вътре в нас, които се проявяват под формата на слабости в живота ни. Сега мнозина ежедневно се подават на слабостите си, без да осъзнават, че е нужно да работят за тяхното освобождение. В повечето случаи хората ги приемат като даденост, като част от живота, като нещо нормално, с което е нужно да свикнеш да живееш. Хората, които имат по-малко слабости, ги считат за късметлии, а тези с повече, за прокълнати. Истината е, че всеки гради своята съдба и ако искате бъдещето ви да е светло и щастливо без товари, които да ви причиняват болка и дискомфорт, тогава е нужно да се потрудите за това. По пътя ви очакват много изпитания, но ако сте постоянни в преследването на целта си и не позволите на нищо да ви сломи и откаже, тогава и много награди ще получавате, които сили ще ви дават да продължавате напред.

Застоят в живота ни е породен от непреодоляни товари

Когато душата слиза на Земята взема със себе си определено количество товари, от които цели да се освободи в настоящия си земен живот. Най-често тези товари са причината, хората да се намират в застой, защото товарът тежи, а за да бъде осъзнат и освободен един товар, се изисква от човека да положи усилия, за да трансформира негативния заряд на товара в положителен. Когато човек не полага усилия да промени себе си към по-добро, тогава товарите като котва на едно място го задържат и не му позволяват да продължи в развитието си напред. Като в техен роб може да се превърне, без да го осъзнава дори.

Зад всеки енергиен товар се крие безценен дар

Друг начин, чрез който може да разберете как товарите ви помагат, е като си ги представите като стари изсъхнали дървета. Представете си, че вашият живот е огън. Колкото повече умело осъзнавате своите товари и през огъня преминават те, за да бъдат освободени, давайки път на новото, толкова по-силен огъня ще правят. Силата на човек се корени в неговите слабости, защото те са нещото, което правят човека по-силен, когато съумее да ги преодолее. И не само това е причината човек да става по-силен. Зад всеки товар се крие безценен дар за вас. Всички ваши дарби, способности и умения, с които сте слезли в настоящия си живот, са силно свързани с вашите товари. Те имат общ корен и вярвам, че всеки един тръгнал по този път, ще успее да го открие и осъзнае.

Първи стъпки по пътя на изцелението на всички нива и тела

Изцеление на душата и тялото на всички нива: И така, дойде моментът, в който осъзнаваме, че вътре в себе си носим товари и пожелаваме с цялото си сърце и душа да се освободим от тях. Първото и най-важно нещо, с което е нужно да започнете, е да възнамерите гласно, че желаете да поемете по пътя на освобождение и изцеление. Важно е да вложите цялото си сърце и душа, докато възнамерявате желанието си да поемете по този път. Останете насаме със себе си и изкажете на глас или на ум следното намерение: