Книга 3: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (Практически наръчник за изцеление на душата и тялото)

Какво да правим, когато осъзнаем някоя своя слабост?

Когато бъде осъзнат даден товар се поучете от него. Нека разгледаме следния пример. Представете си, че сте осъзнали, че лъжата е нещо лошо или пък цял живот сте давали обещания, които не сте спазвали. Това са два много често срещани товара, които много тежат на душата, защото чрез лъжата и чрез неспазването на обещания вие предизвиквате разочарование в хората, което ги провокира да излъчат негативен заряд, който вреди не само на тях, а и на самите вас, връщайки се с пълна сила към вас.

Всеки енергиен товар има дълбок духовен смисъл

Когато бъде осъзнат даден товар се поучете от него. Нека разгледаме следния пример. Представете си, че сте осъзнали, че лъжата е нещо лошо или пък цял живот сте давали обещания, които не сте спазвали. Това са два много често срещани товара, които много тежат на душата, защото чрез лъжата и чрез неспазването на обещания вие предизвиквате разочарование в хората, което ги провокира да излъчат негативен заряд, който вреди не само на тях, а и на самите вас, връщайки се с пълна сила към вас.

Никога не се отказвайте, докато вървите по пътя на изцеление

По пътя на своето самоусъвършенстване едно от най-трудните изпитания за човек е да се изправи срещу самия себе си. Най-трудните битки, които водим в живота, са битките със самите нас. Колкото повече енергия насочвате към енергийните центрове, с намерение те да бъдат освободени от всичко старо и ненужно, толкова повече товари ще изплуват на повърхността. Знайте, че товарите, които носим със себе си, са свързани с болезнени спомени, които понякога провокират силна болка, която може да бъде както физическа, така и душевна.

Енергийно въздействие върху физическото ни тяло

Осъзнато или не, ние ежедневно насочваме енергия към себе си чрез нашата вяра и всички намерения, които изричаме по време на разговори с други хора. Вярата е основния инструмент за управление на енергията, която протича през нас. Постоянно, навсякъде около нас се говори за болести и проблеми на физическо ниво. Хората, колкото повече насочват вниманието си в тази посока, толкова повече ги възприемат с времето за нещо нормално и по този начин със своята вяра, че това е нещо нормално, го проектират върху самите себе си. Така телата им заболяват. Ако вие вярвате, че сте болни, тогава наистина ще бъдете болни, но ако истински повярвате с цялото си сърце и душа, че сте здрави, въпреки цялата масова пропаганда, която цели да ви убеди, че това не е така, тогава вие ще се радвате на едно добро здраве.

Осъзнато и целенасочено използване на енергията

Много е важно за хората да осъзнаят, че са проводници на вселенската космическа енергия, която пропускат ежедневно през себе си. Винаги, когато си мислите за нещо, независимо какво е то, вие насочвате към него своята енергия. Същото важи и за случаите, когато извършвате различни дейности в живота си. С каквото и да се занимавате в ежедневието си, знайте, че енергията ви тече към него. В зависимост от това, колко вглъбени сте в това, което правите, зависи какво количество енергия ще насочите към него. Също така голямо значение има какъв вид енергия насочвате към своите ежедневни занимания. Когато правите нещо с любов и желание, вие го зареждате с положителна енергия и така, рано или късно, любовта ще помогне на семенцето да израсте и да се увенчаете с успех, докато, ако вие правите нещо с нежелание и гняв, тогава вие ще вложите своя отрицателен заряд, който ще забави вървежа ви към достигането на крайната цел, а дори може да ви отклони от пътя, който първоначално сте поели.

Упражнение за енергийно изчистване и зареждане на храната

Храната от природата или така наречена жива храна, е в състояние много лесно да попие вашата енергия любов. Винаги, когато ядете плодове, ядки, зеленчуци и всичко друго, което произлиза от майката Земя, може да бъде заредено с енергия. По този начин енергията, с помощта на храната, ще бъде лесно усвоена от вашето тяло. Освен това енергията ще помогне на храната да се прочисти от многобройните токсини и нитрати, с които се обработват съвременните храни. За да въздействате енергийно на храната е нужно да си поставите ръцете върху нея, на не повече от десет сантиметра разстояние. Задръжте ги така, докато въздействате енергийно на храната. Също така е добре погледът ви да бъде насочен към храната. Това допълнително ще я енергизира.

Всичко е енергия

Живеем във време, в което енергийните способности сякаш са притихнали като спокойно езеро, но ние никога не сме губили способността да контролираме енергията и да си служим с тях. Загледайте се в някой предмет около вас и пожелайте той да се премести. Според това колко е голяма вътрешната ви сила и вяра в това, което правите, зависи до колко ще успеете да отместите този предмет. Може да е незабележимо с просто око, но вие ще окажете влияе върху него. Енергията е подвластна на вашето желание, но е подвластна дотолкова, доколкото вашата собствена сила го позволява. Колкото повече тя нараства, толкова по-лесно ще ви е осезаемо предмета да преместите. По същия начин това важи за всички останали способности, които душите усвояват в земен план.

Вашето щастие е във вашите ръце

Не е лек пътят на освобождението и изцелението от всичко старо и ненужно, но несъмнено си струва по него да се поеме, защото той ще ви отведе на места, които надминават и най-смелите ви мечти. Тръгвайки по него е нужно да се въоръжите с вяра, търпение и смелост да погледнете своите слабости право в очите. Всъщност, най-трудната част е да се осмелите да го направите. След това всичко останало се случва сякаш от само себе си. Никога не забравяйте, че до вас заедно по пътя вървят много други светли същества, готови да ви подпомагат във всеки един миг, когато нужда от помощ имате.

Пътят на една душа

Живеем в свят, където не всички хора са изцяло добронамерени. Тези, които са достигнали вече до знанието, че всичко е изградено от енергия и се учат да работят с нея, са все още малцина, но не всички от тях биха използвали това знание добронамерено. Те знаят, че На Земята е широко разпространено твърдението, че след усвояване на земните уроци, душите се сливат с Господ и стават отново едно цяло с Него. С това твърдение не мога да се съглася напълно. След преминаване на земните уроци душите са една крачка по-близо до Бог, но те продължават своето развитие и в духовния свят. Пътят на една душа е безкраен като самата нея. Тя никога не се слива изцяло с Господ, защото нейният стремеж към Него е вечен, като геометрична прогресия. Не забравяйте, че вие сте част от Него, както и Той е част от вас. Вие никога не сте губили връзката с Него, за да е нужно отново да се слеете в едно цяло. През цялото си съществуване душите се стремят да развиват тази връзка, за да може по-силно любовта на Господ да усещат и заедно с това се учат в своите творения да я влагат.

Гледане на слънцето / Sungazing / Слънчево хранене

Това е една от моите любими практики. Практикувам я от началото на 2010г., до ден днешен. Споменът за тази практика бе пробуден в мен от индиеца Хира Ратан Манек, който гостува в България през 2009г. Той провокира в мен да изплува споменът за тази практика, която в миналото е била широко разпространена. Всеки пази в себе си знание за това, как да практикува осъзнато захранване със слънчева енергия. Някога, в миналото това е бил един от основните ни източници на енергия, с които сме подържали както физическото така и енергийните ни тела чисти, енергийно заредени и хармонични.