Книга 3: ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (Практически наръчник за изцеление на душата и тялото)

Медитация – Слънчева пътека

Това упражнение ще ви помогне по-концентрирано и целенасочено да използвате енергията на водата и слънцето за прочистване и хармонизиране на своите енергийни центрове. На заден фон може да пуснете музика със запис на вълни или течаща вода, която да ви подпомага по-лесно да пресъздадете заобикалящата ви среда по време на практика. 

Въведение от книгата: Пътеводител за духовно развитие

След издаването на книгата “ДА ОТКРИЕШ ЩАСТИЕТО ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ”, където често споменавам за товарите, които всеки един от нас носи вътре в себе си, започнаха много хора да се свързват с мен и да ме питат по какъв начин могат да се освободят от тях. Когато човек чуе товар, го асоциира с нещо лошо, а докато самите ние си позволяваме да ги възприемаме така, тогава тяхното освобождение ще е много по-трудно. Това провокира в мен  желанието да напиша тази книга, в която да споделя своя опит, който цели да провокира читателите да погледнат на своите товари по един нов начин, който да им помогне урока от тях да извлекат и така по пътя си освободени и обновени да продължат.

Молитва за България

Господи, създателю наш, творец на Вселената, благослови нас и България с душевен мир, с хармония и баланс на всички нива, с просперитет, с разбирателство, доброта, всеотдайност и най-вече с Любов – чиста, свята и неопетнена.

Просветли сърцата и душите ни, дарявайки ни със силата да светим толкова силно, че да сме в състояние да осветим и най-тъмните кътчета в живота ни. Да имаме силата да помагаме на останалите както ти на нас помагаш Господи. Дай ни сили да се освободим с любов и благодарност от всичко старо и ненужно, приветствайки новото с отворени обятия.

Страница 4 от 4