Книга 4: ЖИВОТ НА СВЕТЛО (Да изкореним злото от себе си)

Влиянието на злото в семейството

Какво ни пречи да имаме хармонично и щастливо семейство? Слизайки на земята душите вземат със себе си товари, които са натрупали в предишни свои животи. Отработването на тези товари тласка душата да се развива и израства в своето еволюционно развитие. Най-тежките товари, които душите вземат за освобождение, са свързани именно със семейството. Това е така, защото тежките кармични обременености изискват много енергия любов, за да бъдат трансформирани и освободени. Именно затова те се освобождават в семейна среда, защото роднинската връзка между хората дава възможност на душите да бъдат по-силно свързани помежду си на енергийно ниво. Така те са в състояние да излъчат един към друг по-голямо количество енергия. Когато тази енергия е с положителен знак, тогава товарите постепенно се осъзнават и освобождават с помощта на прошка, благодарност и любов. Но когато тя е с негативен знак по този начин допълнително ги задълбочаваме.

За самоубийството

Самоубийството не е изход! Това е много деликатна тема, но е нужно да бъде коментирана, защото в последно време нараства все повече броят на самоубийствата. Може би няма да ви изненадам, ако ви кажа, че зад всяко самоубийство седи зла сила. Ако хората не започнат да се осъзнават и не вземат живота си в свои ръце, тогава тази тенденция ще продължи да нараства. Сами виждате условията за живот какви са и как се променят в отрицателен аспект. Замърсяваме все повече природата, въздухът е мръсен, водата, която пием също. Сами замърсяваме и се отдалечаваме все повече от основните ни източници на енергия. Това неминуемо оказва отрицателно влияние на хората, правейки ги по-лениви и уязвими за злото.

Дългото страдание привлича негативни същности към нас – Част 1

Страданието привлича негативни същности към нас: Понякога в живота на хората така внезапно ги връхлита чувство на страдание, че то може да промени коренно начина им на живот. Загубата на близък човек и раздялата на двама влюбени са едни и от най-честите провокатори за възникването на внезапно и силно страдание в живота на хората. Но също така това може да бъде тежко заболяване на някой член на семейството или системен психически и физически тормоз. Многобройни са провокаторите, които могат да предизвикат страдание в човека. Нека сега разгледаме техния общ корен и погледнем от високо върху страданието.

Дългото страдание привлича негативни същности към нас – Част 2

Страданието привлича негативни същности към нас: Хората страдат за какво ли не. Нека разгледаме двата най-чести провокатора за силно и продължително страдание в живота на хората, а именно раздялата на двама влюбени и смъртта на близък човек. Когато двама влюбени достигнат до раздяла, тогава страданието често ги спохожда. Не винаги хората страдат след раздяла и за това си има причина. Когато двама влюбени се разделят, те страдат по неизживените мигове и разбитите илюзии, които са изградили за тази връзка. Ако една връзка е била пълноценна и щастлива, тогава и страданието е по-малко, дори може изобщо да го няма.

Признаци, че сте под влиянието на злонамерена същност

Признаци, които показват дали сме под влияние на негативни същности: Когато на енергийно ниво злото въздейства на хората, за повечето от тях е много трудно да осъзнаят, че злото се опитва да достигне до тяхната енергия. Не се притеснявайте, ако разберете, че злото се е намесило и във вашия живот. Това е неизбежно на този етап от развитието на човечеството. Не съществува човек на земята, който никога не е имал сблъсък на физическо или енергийно ниво със злото. Чрез тези сблъсъци между доброто и злото ние израстваме и засилваме своето сияние. Но за да се случи това, както вече казах, е нужно да има противодействие. Ако позволим на злото необезпокоявано да източва нашата енергия, тогава ние не търпим развитие. Но ако му противодействаме и дадем всичко от себе си, за да изгладим всички несъвършенства и слаби места в нас, чрез които злото достига до нас, тогава не само ще държим все по-надалече злото от себе си, а и самите ние ще израснем в своето развитие.

Противодействие на злото с добро

Злото се обезсилва с любов. В сегашно време масата от хора се поддават на негативната енергия и тя става част от живота им като ежедневно я приемат и излъчват. Това ще се промени, когато се увеличи броя на хората, които осъзнато и целенасочено се научат да си служат с Божията любов. Тя има способността да трансформира негативната енергия, с която сме заобиколени. Не е никак малко негативната енергия около нас, затова и количеството енергия любов, от която се нуждае, за да бъде трансформирана, не е малко. Не е по силите на шепа хора да го направят. Затова е нужно броят на добронамерените същности да се увеличава и заедно със своята любов да осветяват не само своя път, а и пътя на останалите. Те са като светлоносци, които вървейки по своя път разпалват огъня в сърцата на хората, там, където е угаснал или е едва забележим.

Пречистване и освобождаване на съзнанието от негативни модели – Част 1

Много е важно да шлифоваме съзнанието ни като го освободим от негативни модели и негативни мисли: На ден през човек преминават толкова много мисли, че е трудно да бъдат изброени. Някои от тези мисли минават и заминават без да им обърнем никакво внимание. На други мисли задържаме дълго своето внимание. Питали ли сте се някога, как се раждат мислите? Особено тези, които се зараждат сякаш от нищото, без нищо да ги провокира. Много мисли ежедневно преминават през ума ни и от нас самите зависи дали ще ги удостоим с вниманието си като ги доразвием или като река ще изтекат, забравяйки бързо за тях.

Пречистване и освобождаване на съзнанието от негативни модели – Част 2

Много е важно да шлифоваме съзнанието ни като го освободим от негативни модели и негативни мисли: Ежедневно хората получават послания от своите духовни екипи чрез мислите, които потичат през тях. Това е много лесен начин за общуване. Но понякога се оказва и много труден, защото когато хората се потопят в мрака, те започват да игнорират всичко положително за сметка на отрицателното. Защото когато се намеси зла сила, тя изпраща мисли, които провокират страх, нерешителност, притеснение, угриженост, несигурност, гняв, омраза, завист и още много други разрушителни чувства излъчващи негативен заряд.

Трансформиране на негативната енергия в положителна

Всеки човек може сам да трансформира негативната енергия около себе си: Когато ежедневно хората си позволяват да излъчват негативна енергия или те самите провокират другите около тях да я излъчват, тогава тази енергия с времето ще се наслои и ще ги обгърне като в мъгла. Винаги, когато провокирате някое слабо място в друг човек, което го тласка да излъчва негативна енергия, тогава знайте, че тази енергия ще се върне и към вас. Затова бъдете внимателни не само с това, как използвате своята лична енергия, а и как се отнасяте с останалите хора около вас, защото каквото посеете, това и ще пожънете.

Замърсяване на енергийното поле около нас

Енергийното поле около хората: В условията, в които сме поставени, никой не е защитен от негативната енергия. Ако хората изградят навика да поддържат енергийното поле около себе си прочистено, тогава и животът им би бил много по-различен, не биха допускали така лесно злото в живота си. Биха били много по-позитивно настроени към живота и към себе си, ще разполагат с повече енергия, която ще влагат в делата си и така с по-голяма лекота ще постигат това, към което са се устремили, ще бъдат здрави и издръжливи. Много са позитивите от това хората да се научат да поддържат енергийното поле около себе си прочистено и балансирано в хармония и баланс.