Медитация за енергийно пречистване и балансиране на чакрите

Медитация, която ще ви помогне да пречистите, хармонизирате и балансирате енергийните си центрове (чакри). Всеки един човек носи в себе си цяла съкровищница от дарби, способности и умения, но дали ще успее да ги разгърне в своя живот, зависи от това, до каква степен той ще е в състояние да се докосне до тях. Не винаги това е лесно, защото най-голямата сила, която се корени в нас, често е обременена с енергийни товари, които се активират всеки път, когато се опитаме да приложим на практика силата, която носим вътре в себе си. Това е така, защото докато душата трупа опитност в своите земни превъплъщения, тя е уязвима и лесно ранима.

Подготви се за новото време - ВЪВЕДЕНИЕ

Живеем във време, в което условията за живот се променят с нарастващо темпо. Много сигнали получаваме, че предстои голяма промяна, но сякаш все още сме слепи за тях. По-лесно е да не им обръщаме внимание, защото така си мислим, че можем да избягаме от тях.

Време е да се събудим и да се осъзнаем

Откъс от книгата, който цели да събуди хората от дълбокия духовен сън, в който се намират и да осъзнаят реалността, в която живеем. Настоящето, в което живеем, е пълно със заблуди, които са объркали много живота на земята. Както вече казахме, злото е оказало важна роля в еволюционното развитие на сегашната раса. Благодарение на него ние навлязохме толкова надълбоко в материалния свят, но всичко това е за сметка на духовното, което е също толкова важно и значимо, и не бива да бъде пренебрегвано. Балансът между духовното и материалното в съвременния свят е силно нарушен и е нужно човечеството да се устреми отново към него.

Замърсихме земята и сега тя има нужда от нашата помощ

Откъс от книгата, който напомня, че земята има нужда от нашата помощ, за да я прочистим от нечистотиите на физическо и енергийно ниво, с които я замърсихме. Много е важно за хората да се пробудят и да си спомнят, че земята е жива също като нас и не се различава по нищо от всяко живо същество. Тя също като нас диша, приема и излъчва енергия. И в нея се извършват безброй много биохимични процеси. Опознаете ли себе си и как функционира вашето собствено тяло, ще опознаете и майката земя, защото навсякъде по земята властват едни и същи природни закони, заложени във всяко едно живо същество.

Катаклизмите се случват за наше добро

Откъс от книгата в който ще поговорим за катаклизмите. Много промени очакват човечеството. За едни те ще са със силата на апокалипсис, но за тези, които са се подготвяли за тях, те ще са със силата на спасението, защото ще им помогнат да заживеят в този нов свят, свят, изграден от светлина и любов, където човек ще може свободно да разгърне своя Божествен потенциал и да доразвие наследството от нашите предци, което е заложено вътре в нас.

Промяната започва отвътре навън

 

Откъс от книгата, който напомня, че промяната започва от вътре на вън. Знаете, че човек притежава седем основни енергийни центъра, които са свързани с многобройни второстепенни и третостепенни енергийни центрове. Това, по какъв начин живеят хората и как се справят с изпитанията, се определя до голяма степен от степента на затлачване на енергините центрове, защото външният живот е проявление на вътрешното състояние на всяко живо същество. Ние творим реалността около себе си с всеки изминал ден, благодарение на вселенския закон, който гласи, че подобното привлича подобното. Каквото носите в себе си, вие, осъзнато или не, го излъчвате и по този начин го привличате в живота си.

В миналото физическите тела на хората са били съвършени

Откъс от книгата, който напомня на хората, че физическите тела са съвършени и носят в себе си безброй умения. За да се подготвите за новото, което предстои, е нужно да увеличите пропускливостта на енергия през себе си, за да сте в състояние да приемате и излъчвате по-голямото количеството енергиен заряд, който ще цари на земята. За да се случва това е нужно да прочистите както физическото, така и енергийните си тела и заедно с това да разширите своето съзнание. Колкото повече напредвате в прочистването и хармонизирането на физическото и на енергийните тела, толкова повече ще се прояснява и вашето съзнание. Те са силно обвързани и взаимно се подпомагат.

Духовното и материалното вървят ръка за ръка

Балансът между духовното и материалното е много важен. Забелязал съм, че много хора обичат да залитат към крайностите. В единия случай се отдават само на духовни практики, за прочистване и хармонизиране на енергийните тела, а в другия случай се отдават само на практики за прочистване на физическото тяло. Вече съм писал за това, че сме изградени от физическо и енергийни тела, които са взаимно свързани и си взаимодействат по един сложен и в същото време съвършен начин, който подържа живота в своята цялост. Ако това не беше така, тогава душата ни нямаше да е в състояние да проявява себе си в материалния живот. Щяхме да сме като ходещи роботи във физически тела, без чувства, емоции и мисли.

Техника за самоизцеление

С тази техника за самоизцеление може да излекувате всяка своя болежка. Много от вас навярно имат заболявания, от които искат час по-скоро да се освободят. Ще ви споделя моя опит с болежките, който съм натрупал по своя път на развитие. Всяко заболяване винаги е нужно да бъде изцелено първо на енергийно и след това на физическо ниво, за да не се повтори отново. В клетъчната памет е кодиран товарът (причината за заболяването). Когато тя бъде прегорена и разтоварена, тогава тялото само се регенерира, като задейства механизъм на самоизцеление. Това се случва едва тогава, когато клетъчната памет бъде разтоварена на енергийно ниво.

Всички заедно творим реалността, в която живеем

Хората имат способността да творят без ограничения. За да разберете напълно важността на това, да промените себе си, е нужно да осъзнаете, че вие сте творци, както на собствената си реалност, така и на колективната реалност, в която всички ние заедно живеем. Да, ние взаимно творим света, в който живеем, такъв, какъвто го познаваме. Огледайте се добре и вижте света около себе си. Ако в него има нещо, което не ви харесва, то е защото в нас нещо не е както трябва и от нас се изисква да го открием и шлифоваме, за да сме в състояние по този начин да променим и света, в който живеем.

Страница 1 от 5