Зареждане с енергия от слънцето

Слънцето е неизчерпаем източник на енергия за хората и ние можем да се зареждаме от него с положителна енергия. Светлината е основна градивна частица в цялата вселена. Не съществува нищо във вселената, което в основата си да не е изградено от светлина. Светлината е отражение на любовта на Бог, с която Той твори всяко свое творение. Дори най-мрачната същност в своята сърцевина е изградена от искрица светлина, чрез която Бог вдъхва живот на всяко свое творение. Живот без искрата на Бог не е възможно да съществува, а колкото по-силно свети тя във всяко негово творение, толкова повече се приближава до целостта на Бог и това, което олицетворява Той.

В светлината са кодирани мъдростта, силата и любовта на Бог, които са трите основни елемента на знания, които нашият Създател влага в своите творения. В зависимост от това в какво количество и съотношение ще бъдат вложени силата, мъдростта и любовта във всяко творенията на Бог, зависи каква ще е неговата съдба. Когато създаде нова същност, Бог й вдъхва живот със своята светлина, която влага в нея, Той заживява чрез нея.

Сега хората масово възприемат Бог като нещо вън от тях, но истината е, че Той е вътре във всеки един от нас. Много е важно за човечеството да си спомни, че “Бог, това съм Аз”. Веднъж осъзнато, всяка същност ще поеме отговорност за всяко свое творение, което осъзнато или не извършва в своето ежедневие. В зависимост от това, колко силно свети Божествената искра любов вътре в нас, зависи колко големи и всеобхватни могат да бъдат нашите творения.

Ако искате да бъдете добри творци в новото време, което предстои, тогава е нужно да се погрижите да увеличите светлината вътре в себе си. Това ще увеличи вашия творчески потенциал, с който ще сте в състояние да сътворите своята мечтана реалност. Колкото по-често използвате светлината в себе си, за да творите с любов и споделяте своите творения с останалите, толкова повече тя ще нараства, но това не е всичко.

Всеки един носи в себе си определено количество светлина, което зависи до голяма степен от това, до каква степен той се е грижил за нея. Огледайте се и вижте хората около себе си. Ще забележите колко много се отличават от останалите хората, които носят повече светлина в себе си. Живеем във времена, в които, за да съхраним доброто и светлото в себе си, е нужно да го браним, защото все още на земята злото цели по всевъзможен начин да се възползва от енергията вътре в нас.

Сега хората масово влагат енергията си в дела, които не водят до нищо добро. Това са клопките на злонамерените същности, чрез които те източват енергията на хората. Писал съм много за това в книгата "ЖИВОТ НА СВЕТЛО", затова сега няма да се спирам на тази тема. Важното, което е нужно да разберете сега е това, че според това как използвате своята енергия, зависи дали тя ще се мултиплицира или разпилява. Когато извършвате добрини с енергията, която носите в себе си, тя се мултиплицира и обратното. Но дори да извършвате добрини, светлината във вас е като ресурс, който влагате в нещо, за което е нужно време, за да се прояви в своята цялост и пълнота, за да може енергията отново към вас да се върне. Това е все едно да посееш семенце, което се нуждае от време и от определени условия, за да израсте голямо и да ни дари със своите плодове.

За да разберете какво искам да ви кажа, ще ви дам следният пример. Цялата енергия, която влагам в написването на тази книга, е енергиен ресурс, който аз посявам в нея. Ако тази книга не излезе на бял свят и не достигне до хората, за които е предназначена, тогава тя няма да им помогне по никакъв начин. В такъв случай енергията, която съм изразходил в написването на книгата ще е използван ресурс, който ще чака подходящото време, за да се прояви и да се върне като енергиен заряд отново към мен. Когато се появи подходящия момент книгата да бъде отпечатана и разпространена, тогава всички хора, на които тя помогне да засилят своето сияние, ще са плодовете, който аз ожънвам с моето дело, написвайки тази книга. Това е така, защото вашите успехи ще достигнат и мен самия, както и вас ще достигнат успехите на всички хора, на които помогнете по един или друг начин в своя живот.

Всеки е създаден с мисия и цел, която до голяма степен засяга и цялото. Нека вземем за пример един певец. Когато той изпълни песен, с която докосва сърцата на хората и по този начин ги провокира да излъчват любов, тогава всеки път, когато някой слуша негова песен, тя ще му помага да генерира положителна енергия. Тази енергия ще се върне и към самия изпълнител на песента. Или когато някой творец създаде творение, с което подобрява живота на хората. Всеки път, когато някой постига успехи благодарение на това творение, ще завихри енергиен заряд, който ще достигне и самия творец.

Това е един от най-лесните начини да мултиплицирате вътрешния заряд в себе си, като го споделяте добронамерено с останалите. Всеки носи в себе си познание, което би било важно и ценно за други същности, които се нуждаят точно от това, което вие носите в себе си. Затова не губете вяра в себе си, а открийте в какво сте добри и използвайте силата, мъдростта и любовта, която носите в себе си, като я споделяте с останалите, които срещате по своя земен път.

Както вече разбрахте от написаното по-горе, освен да разпространяваме светлината, която носим в себе си, е нужно да се научим и как да се захранваме с нея, защото понякога е нужно да мине време, за да се върне енергията, която сме инвестирали в своите творения. Докато тя се върне към нас ние не можем да бездействаме, докато я чакаме, затова се нуждаем от повече енергия. Да, Божествената енергия е навсякъде, в неограничени количества, но за да я използваме е нужно да се научим как с нея да си служим. Истината е, че вашата светлина ще нараства толкова повече, колкото повече с нея си служите. За целта е нужно да се научите както да я използвате мъдро и с любов, така и осъзнато с нея да се захранвате, като по този начин ще имате достатъчно количество енергия, която ще може да влагате в своите дела.

Един от основните и най-важен източник на енергия, който съставлява над 80 процента от енергията на слънчевата ни система, е нашето слънце. То е основният източник на енергия за всяко живо същество. Има същности, които живеят под повърхността на земята и не умеят да се захранват със слънчевата енергия, но те черпят енергия от ядрото на земята, а самото ядро на земята черпи енергия от слънцето. По един или друг начин всички живи същности са силно свързани със слънцето. Колкото по-силна енергийна връзка изградите с него, толкова повече то ще ви подпомага в новото време, което предстои.

Всъщност, основният двигател на промяна е именно слънчевата активност. В последните години слънчевите изригвания и последващите магнитни бури, които са в следствие на слънчевата активност, зачестяват. Това е така, защото по този начин слънцето излъчва повече енергия, чрез която дава тласък на промяната. Колкото повече се увеличава енергията, която достига земята и всичко живо по нея, толкова повече се увеличават духовно пробуждащите се хора, като постепенно в тях се събужда споменът, защо са дошли на земята, събужда се и желанието да излязат от матрицата, която непрестанно източва тяхната енергия.

Всеки човек, по един или друг начин, е свързан със слънцето. То е като при хората. На земята е пълно с хора, които не познавате, но това не означава, че на енергийно ниво не сте свързани. В същото време има хора, които са близо до вас, с които общувате, споделяте любовта си. С тези хора вие имате по-силна изградена енергийна връзка. Същото може да се случи и със слънцето. Стига да желаете можете да засилите своята енергийна връзка с него, като по този начин то ще е в състояние да ви подпомага много повече, отколкото го е правило преди.

Изграждането на по-силна енергийна връзка с човек или със слънцето, няма голяма разлика. В основата се коренят любовта и вниманието. Колкото повече вниманието ви е насочено към слънцето и мислено го захранвате със своята положителна енергия, толкова повече тази енергия ще изгражда енергиен канал, през който ще тече по-голямо количество енергия и в двете посоки, както от вас към слънцето, така и от слънцето към вас. То е като устието на река, колкото по-пълноводна е водата, която тече по нея, толкова повече водата подкопава устието и така то се разширява.

Винаги, когато имате нужда от повече енергия, се свързвайте в мислен диалог със слънцето. Говорете му, знайте, че то ви разбира, не защото разбира български език, а защото думите, независимо на какъв език са изречени, са материалното проявление на енергията, която в този момент обличате в думи. Тази енергия е универсалният език във вселената, която ще достигне слънцето и така то ще ви разбере. Колкото повече насочвате мислите си към слънцето, толкова повече енергия ще насочвате към него. По този начин ще засилвате връзката си с него. По същия начин, както при хората, тези, които обичате най-силно, са тези, с които имате изградена най-силна енергийна връзка.

Тайната се корени в любовта. Обикнете слънцето и се научете всеки ден да изразявате своята любов, почит и благодарност за това, което то прави за вас. Сега хората масово са се отдалечили от слънцето, крият се от него и все повече вярват на заблудата, че слънчевите лъчи са вредни и че водят до рак. Сами разбирате как това манипулиране на съзнанието води до страх от слънчевите лъчи, а този страх отслабва много енергийната връзка със слънцето. Ако искате да имате силна енергийна връзка с него, е нужно да се освободите от всички страхове свързани с него, които обществото по един или друг начин е изградило в съзнанието на хората.

Колкото по-често се свързвате на мисловно ниво със слънцето, толкова повече то ще ви подпомага с енергия и в същото време това ще засилва вашата енергийна връзка. С други думи казано, колкото по-осъзнати ставате за енергията на слънцето в своя живот, толкова по-лесно тя ще ви достига. Търсете подкрепата на слънцето в духовни и в материални практики. По време на медитация можете да извиквате образа на слънцето в своето съзнание и мисловно да го наблюдавате. По този начин ще се свързвате с него, ще се захранвате с неговата енергия. Винаги, когато се зареждате осъзнато с енергия от него, не забравяйте да му благодарите, защото благодарността има способността както да запазва енергийния баланс, така и да мултиплицира енергийния заряд.

На духовно ниво най-ефективният начин за захранване със слънчева светлина е през сърцето. Когато мисловно се свържете с него си представете как слънчев лъч се влива във вашето сърце. На физическо ниво със слънчева светлина се зареждате винаги, когато застанете под преките слънчеви лъчи. Колкото по-открита е кожата ви, толкова по-лесно е на слънчевите лъчи да ви захранят с енергия. На материално ниво съществува още по-ефективен начин за захранване със слънчева светлина, за който вече съм писал в книгата "ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ", тук ще го припомня с няколко думи.

На физическо ниво най-пълноценно слънчевите лъчи се вливат в нас през зениците на очите ни. Не случайно битува поговорката, че очите са прозорец към душата. Зеницата на човека е свързана с всички енергийни центрове, органи, енергийни тела, които могат да бъдат захранени винаги, когато през зеницата проникне светлина.

Практиката осъзнато захранване със слънчева светлина е позната и разпространена на земята с името Sungazing. В интернет вече може много информация да се намери за нея, в сайта www.shirinan.com съм качил информация, в която обяснявам подробно как точно може да се захранвате със слънчева светлина.

С няколко думи ще припомня, че най-подходящите часове за гледане на слънцето са сутрин рано, след изгрев и вечер преди залез. Тогава слънцето свети най-слабо, което позволява на очите да го гледат свободно. Имайте предвид, че очният нерв, който държи очите ни отворени, е мускул, който има нужда да бъде трениран, за да издържа на пряката слънчева светлина. Затова е нужно постепенно да увеличавате времетраенето на осъзнато гледане на слънцето.

Като начало започнете да гледате слънцето непосредствено след изгрев и малко преди залез. Тогава слънчевата светлина е значително по-слаба и това няма да ви навреди, като претовари очния ви нерв. Гледайте го толкова дълго, колкото усетите, че сте в състояние да го гледате свободно, без това да предизвиква напрежение в очите ви. Усетите ли напрежение или трудност да държите очите си отворени, тогава ги затворете и с отправена благодарност към слънцето прекъснете практиката. Не се стремете още в началото да задържате дълго време погледа си към пряката слънчева светлина. Започнете от по-малко и така с времето очният ви нерв ще се заздрави и това ще ви позволи все по-продължително време да се вглеждате в слънчевия диск.

За шестте години практика съм експериментирал много и съм установил, че най-добре се чувствам, когато се захранвам със слънчева светлина през зениците на очите ми, в продължение на един час. Когато превиша това време усещам изтощение, което се образува в следствие на умората на физическото тяло да усвои толкова голямо количество енергия.

Самата практика захранване със слънчева светлина е лесна за изпълнение, съществува още от времето когато за първи път човешки крак е стъпил върху планетата земя. Тогава това е бил основният източник на енергия, с който първите хора населявали земята са се захранвали. Съвременните хора са се устремили отново към този начин на захранване. Наближава време, в което хората ще намалят до минимум приема на физическа храна и ще живеят основно захранвайки се със слънчева светлина. Затова, колкото по-отрано започнете да се захранвате със слънчева светлина, толкова по-силна енергийна връзка ще изграждате с него и това допълнително ще ви подпомага. 

Винаги, когато гледате слънцето, изказвайте молитва към него, която идва от сърцето ви. Не е нужно винаги тя да е една и съща. Нека тази молитва бъде под формата на разговор, в който вие давате насока на слънцето с какво точно желаете то да ви подпомогне. Изказвайте своето желание и намерение слънчевите лъчи да прегорят всичко старо и ненужно, което е изпълнило своята роля в живота ви и същевременно с това да захрани всяка ваша клетка, фибра, енергийни центрове и депа със светлина и любов, които да разгърнат пълния потенциал и палитра от дарби, способности и умения, които носите вътре в себе си.

По време на практика има шест важни точки, които е нужно да спазвате, за да съхраните своето зрение:

1) Винаги гледайте слънцето в безопасните часове, а именно до един час след изгрев и до един час преди залез слънце.

2) Усещате ли напрежение и трудност да държите очите си отворени докато гледате слънцето, тогава е нужно да прекратите практиката. Понякога може да издържите 30 минути директно вглеждане в слънчевия диск, а друг път може да издържите само 10 минути. Това не означава, че очният ви нерв е отслабен. Има много фактори, които оказват влияние върху интензитета на слънчевите лъчи. Зависи колко замърсен е въздухът около вас. Той е в състояние да намали интензитета на светлината, която ви достига. Има значение на колко висока надморска височина се намирате. Има значение дали около вас има повърхности, които отразяват слънчевата светлина към вас. Има значение колко отпочинали сте. В дните, когато има по-силни слънчеви изригвания, тогава слънчевият диск свети по-ярко. Много са факторите, които могат да окажат влияние на възможността да гледате слънчевия диск. Затова бъдете разумни и най-добре прекратете практиката винаги, когато усетите дискомфорт, който ви пречи да гледате свободно слънчевия диск.

3) Никога не се вглеждайте директно в слънцето, докато носите очила, защото те действат като лупа, която може да наруши зрението ви.

4) Докато гледате слънцето се постарайте в периферното ви зрение да няма много движещи се предмети, защото това разфокусира погледа ви. Така очният ви нерв се претоварва.

5) Докато гледате слънцето недейте да поглеждате встрани, с цел да се мъчите да си фокусирате погледа в нещо друго и след това отново да поглеждате към слънцето. Това натоварва много очния нерв. Така може да получите перде пред очите за няколко дни.

6) След като спрете да гледате слънцето си затворете очите и наблюдавайте цветните петна, които се появяват в тъмното пространство. Когато те изчезнат, ви съветвам да се загледате в небето или в някоя много далечна точка, за да можете да фокусирате своя поглед. Така по-лесно се приспособявате към слабата светлина около вас, защото след практиката зениците ви са много чувствителни, от което можете да почувствате напрежение или да виждате размазано, докато зениците ви не свикнат с по-слабата светлина.

Длъжен съм да ви предупредя, че с мен са се свързвали и хора, които не са спазвали инструкциите за безопасно гледане на слънцето. Така са получили продължително перде пред очите. Особено през летните дни слънчевите лъчи падат под по-голям ъгъл и ултравиолетовият индекс е завишен. Затова е нужно да бъдете внимателни, когато гледате слънцето. Помнете, че носите отговорност за своето здраве. Съветът ми е да не експериментирате със своите способности и умения да издържате на по-ярка слънчева светлина. Следвайте стриктно указанията за безопасно захранване със слънчева светлина през зениците на очите и можете да бъдете сигурни, че ярката светлина на слънцето няма да наруши зрението ви, дори точно обратното, ще го заздрави и ще го направи много по-силно. Тези, които носят очила, един ден ще установят, че вече няма да имат нужда от тях.

Много хора са привлечени от идеята да започнат да се захранват със слънчева светлина, за да спрат да консумират физическа храна. Да, това е възможно, но е дълъг процес на трансформация. Когато тялото цял живот е функционирало в режим на хранене с твърда храна, не е толкова лесно да се пренастрои към нов начин на зареждане с енергия, който да задоволи всичките му нужди. Тези, за които това е основната им цел, бих казал, че този процес трае години и ако тръгнат с нагласата, че това ще стане от днес за утре, ще се разочароват и това може да ги откаже от идеята да се захранват със слънчева светлина. Затова по-добре се освободете от всякакви очаквания преди да започнете да практикувате осъзнато захранване със слънчева светлина.

Една от основните причини хората да бъдат нещастни, е липсата на енергия. Слънцето ще ви помогне това да се промени, като захрани енергийните ви центрове и депа с нужното количество енергия, от която се нуждаете, за да бъдете истински щастливи. Ние сме като соларни панели, които не могат да живеят без слънчева светлина. С колкото повече енергия разполагаме в ежедневието си, толкова по-лесно ни е да преодоляваме всички трудности и препятствия, които животът ни поставя. В същото време повечето енергия ще ни помага да творим реалността такава, каквато сърцата ни копнеят да бъде. Пожелавам ви да бъдете като всичко в природата, вечно устремени към слънчевите лъчи.

ПРОДЪЛЖАВА В КНИГАТА: "ПОДГОТВИ СЕ - за новото време, в което човечеството навлиза"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments