Как се образуват енергийните товари

За енергийните товари: Представете си своето сърце като една пещера. То пази в себе си спомена за цялата опитност, която сте взели със себе си в настоящия живот, за да си служите с нея. Всеки е взел толкова, колкото му е нужно, за да изпълни своята мисия тук на земята. Колкото по-важна е вашата роля в прехода към новото, което предстои, толкова по-голямо количество опитност е взела вашата душа със себе си. Но знайте, че заедно с опитността, вие сте взели и товари, които са силно свързани с опитността. Ще обясня защо. Най-важните и ценни за духа опитности се трупат, когато човек е изправен пред тежки изпитания, които тестват издръжливостта и силата му. За да се развива духът, той има нужда от предизвикателства. Именно затова, колкото по-значима е една опитност, толкова повече усилия коства на духа, за да я усвои.

Когато това се случва, често цялата енергия на човек е насочена към това, да издържи преминаването по пътя на опитността, а това го отслабва много. В тези случаи, трупането на важна за нас самите опитност ни коства много травми, както на физическо, така и на енергийно ниво. Тези травми остават в нас като товар от невъзможността да се освободим от тях. Те са като рани, които чакат да съберем достатъчно количество енергия, за да сме в състояние със светлина и любов да ги обгърнем и изцелим.

Докато това се случи, ние ги затваряме, колкото се може по-надълбоко вътре в нас, защото колкото по-тежък е товарът, толкова по-голям дискомфорт ни предизвиква той. Това е причината инстинктивно да бягаме от него, като го заравяме надълбоко вътре в нас, до момента, в които съберем достатъчно количество енергия, за да го изкараме на повърхността и го прегорим в огъня на любовта. Тук идва и интересната част. Ние заедно с товарите затваряме и опитността, която сме натрупали благодарение на изпитанията, през които сме преминали, защото опитността все още се явява за нас като провокатор за товара, който носим вътре в себе си.

Именно затова е казано, че силата на всеки човек се корени в неговите слабости. Вашето сърце, което описахме като пещера, е с различен брой тунели. Колкото повече опитност си е взела вашата душа в настоящия живот, толкова повече тунели носите в себе си. В началото на пещерата вие пазите всички свои красиви опитности, които не са провокирали във вас положителни емоции. Те са като цветята във вашата градина. Винаги, когато насочите поглед към тях, те ви зареждат със своята енергия и ви дават сили да продължите по пътя напред да вървите. Колкото по-надълбоко навлизате в своята пещера ще забелязвате, че светлината все по-трудно до там достига. Това са всички кътчета, които под формата на травми на физическо и енергийно ниво, пазите вътре в себе си. В най-вътрешната част на пещерата се коренят най-големите ви товари, до които понякога дори лъч светлина не достига, а за да сте в състояние да ги изцелите, се нуждете от светлина и любов.

Образно казано, цялата болка и дискомфортът, които сте изпитали, докато сте трупали определена опитност, е била цената за тази опитност. Ако в минал живот не сте били способни да я платите, за да се освободите от товара, то в настоящия живот, щом вашата душа е избрала да вземе този товар със себе си, значи е готова да заплати тази цена. За да се случи това, вие имате нужда от енергия, която да изтласка товара на повърхността. Когато това се случи, вие ще си припомните на клетъчно ниво през какво сте преминали. Не е нужно да изпитате отново цялата болка и дискомфорт, която тогава сте преживели, но клетъчната памет ще ви напомни за това. По-напред в книгата ще откриете техника, с която можете да изцелите детето в себе си от всички травми и товари, през които то е преминало в миналото, за да може да израсте голямо, силно и да прояви своята пълна сила и мощ. То носи в себе си опитност, от която се нуждаете, но за да я проявите, преди това е нужно да заплатите цената за нея.

Когато съберете смелост и навлезете надълбоко навътре в себе си, там, където отдавна светлина не е достигала, ще откриете във всеки тунел по едно малко дете, всяко от които което сте вие самите. То носи в себе си опитността, която сте натрупали в минали свои животи. Детето, потънало в мрак, е болно, гладно и жадно, дори може да го видите оковано във вериги от многобройните рани, болка и дискомфорт, които сте изпитали, докато сте трупали тази опитност. Понякога плащаме много висока цена за опитността, която трупаме и всички травми, които изпитваме, се кодират дълбоко вътре в нас. Но знайте, че когато съумеете да изцелите детето в себе си и му позволите то голямо и силно да израсте, тогава пред вас ще се разкрие опитност, която е важен и ценен инструмент за ползване пътя, по който сте поели.

ПРОДЪЛЖАВА В КНИГАТА: "ПОДГОТВИ СЕ - за новото време, в което човечеството навлиза"

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

Поръчай Онлайн с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments