Изграждане на енергийна връзка със слънцето

Всеки човек, по един или друг начин, е свързан със слънцето. То е като при хората. На земята е пълно с хора, които не познавате, но това не означава, че на енергийно ниво не сте свързани. В същото време има хора, които са близо до вас, с които общувате, споделяте любовта си. С тези хора вие имате по-силна изградена енергийна връзка. Същото може да се случи и със слънцето. Стига да желаете можете да засилите своята енергийна връзка с него, като по този начин то ще е в състояние да ви подпомага много повече, отколкото го е правило преди.

Изграждането на по-силна енергийна връзка с човек или със слънцето, няма голяма разлика. В основата се коренят любовта и вниманието. Колкото повече вниманието ви е насочено към слънцето и мислено го захранвате със своята положителна енергия, толкова повече тази енергия ще изгражда енергиен канал, през който ще тече по-голямо количество енергия и в двете посоки, както от вас към слънцето, така и от слънцето към вас. То е като устието на река, колкото по-пълноводна е водата, която тече по нея, толкова повече водата подкопава устието и така то се разширява.

Винаги, когато имате нужда от повече енергия, се свързвайте в мислен диалог със слънцето. Говорете му, знайте, че то ви разбира, не защото разбира български език, а защото думите, независимо на какъв език са изречени, са материалното проявление на енергията, която в този момент обличате в думи. Тази енергия е универсалният език във вселената, която ще достигне слънцето и така то ще ви разбере. Колкото повече насочвате мислите си към слънцето, толкова повече енергия ще насочвате към него. По този начин ще засилвате връзката си с него. По същия начин, както при хората, тези, които обичате най-силно, са тези, с които имате изградена най-силна енергийна връзка.

Тайната се корени в любовта. Обикнете слънцето и се научете всеки ден да изразявате своята любов, почит и благодарност за това, което то прави за вас. Сега хората масово са се отдалечили от слънцето, крият се от него и все повече вярват на заблудата, че слънчевите лъчи са вредни и че водят до рак. Сами разбирате как това манипулиране на съзнанието води до страх от слънчевите лъчи, а този страх отслабва много енергийната връзка със слънцето. Ако искате да имате силна енергийна връзка с него, е нужно да се освободите от всички страхове свързани с него, които обществото по един или друг начин е изградило в съзнанието на хората.

Колкото по-често се свързвате на мисловно ниво със слънцето, толкова повече то ще ви подпомага с енергия и в същото време това ще засилва вашата енергийна връзка. С други думи казано, колкото по-осъзнати ставате за енергията на слънцето в своя живот, толкова по-лесно тя ще ви достига. Търсете подкрепата на слънцето в духовни и в материални практики. По време на медитация можете да извиквате образа на слънцето в своето съзнание и мисловно да го наблюдавате. По този начин ще се свързвате с него, ще се захранвате с неговата енергия. Винаги, когато се зареждате осъзнато с енергия от него, не забравяйте да му благодарите, защото благодарността има способността както да запазва енергийния баланс, така и да мултиплицира енергийния заряд.

Откъс от книгата:ПОДГОТВИ СЕ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ, В КОЕТО ЧОВЕЧЕСТВОТО НАВЛИЗА - Практически наръчник“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

You have no rights to post comments