Ролята на храната върху нашето съзнание

 

Храната, която ядем влияе на нашето съзнание. Знайте, че колкото повече слънчева енергия е акумулирало едно растение в себе си, толкова по-силно е неговото енергийно излъчване. Когато приемаме храна с висока вибрация, ние самите започваме да трептим на по-висока вибрация, защото всяка наша клетка във физическото ни тяло е изградена от храната, която приемаме. Ако вие се храните предимно с храни, които носят в себе си ниска вибрация, тогава вашите тела ще стават все по плътни, докато ако се храните с предимно жива храна, тогава все повече от материалното ще се отдалечавате и ще се насочвате към всичко, което съдържа в себе си повече светлина.

Възстановяване връзката с физическото ни тяло

Нашата душа е загубила връзката с физическото ни тяло и има нужда да я възстанови. Различни изследователи на човешкото здраве излизат с най-различни доклади, с които казват от какво има нужда човешкото тялото, за да бъде то здраво. Истината е, че който и доклад да вземете и го приложите на практика, телата ни са в състояние да се приспособят към този начин на живот, колкото и странен и абсурден да е той. Телата ни имат уникалното умение да се приспособяват и нагаждат много бързо към промените. Но това не означава, че телата ни ще бъдат здрави. Всъщност сега хората на земята не познават какво е да имаш здраво физическо тяло. Как може физическото тяло да е здраво, след като ние сме загубили връзката си с него.

Съвременния човек е забравил защо се храни

Нужно е да се научим да се храним с любов. До такава степен сме се устремили да подобрим материалните удобства, в които живеем, че сме пренебрегнали най-важното, а именно нашите тела. Сега хората влагат основно своите средства в изграждането на все по-красиви домове, за сметка на своя истински дом, наречен физическо тяло. Разберете, че идват времена, в които много промени предстоят и къщата, която така старателно сте изградили, може само за един миг да бъде срутена от някоя от стихиите, с които майката земя ще започне да се самопрочиства. Тогава ще оцените най-много своя истински дом, а именно вашето физическо тяло. Не допускайте да достигате до подобна опитност, за да осъзнаете важността да се погрижите за своите тела. Готови сме да дадем хиляди левове за скъп ремонт, но не сме готови да платим малко повече за по-качествена храна, която да осигурява нужните материали за нашето тяло.

Термично обработената храна води до пристрастяване

Храната, която обработваме термично образува токсини към които се пристрастяваме. Една от основните причини телата ни да са толкова задръстени с токсини, е термично обработената храна. Спомнете си часовете по химия, когато в лабораторията сте правили експерименти на различни химични съединения. Някои от тях си взаимодействат още когато се смесят, но за други е било нужно да загреем епруветката, за да може с помощта на топлината те да си взаимодействат и да се слеят в напълно ново съединение. По абсолютно същия начин ние сливаме и създаваме коренно различни елементи от първоначалните, всеки път, когато готвим храната, която консумираме. Така ние се правим на богове като променяме Божествения смисъл на храната. Много малка част от новообразувалите се елементи могат да окажат благоприятно въздействие на нашите тела, истината е, че по-голямата част от тях са силно токсични за тях.

Изграждане на енергийна връзка със земята

Много е важно за хората да започнат осъзнато да изграждат енергийна връзка със земята. Земята за нашите тела и души е огромен източник на енергия, без който животът, такъв, какъвто го познаваме, не би бил възможен. Тя е в състояние както да ни зареди с енергия, давайки ни сили да продължим да вървим по пътя напред, така може да изцели раните от трудния път, по който вървим. Земната енергия много ще ви помага в освобождението на товари и слабости по пътя на просветление.

Земята има нужда от любов

 

Земята също като хората се нуждае от любов. Съвременните хора са загубили връзката с майката земя и всичко, което олицетворява тя, не толкова защото на материално ниво са се отдалечили от нея, а защото са прекъснали духовната връзка с нея. Не е нужно да заживеете като първобитните хора в гората и пещерите, за да възстановите своята връзка с нея. Да, колкото по-близко на материално ниво сте до нея, толкова по-лесно ще ви е да възстановите своята духовна връзка с нея, но това не е задължително и единствено условие. Истината е, че природата е навсякъде около нас. Колкото и да се опитваме да избягаме от нея, не можем. Нужно е да се научим да я ценим, уважаваме, да сме благодарни за всичко, което тя прави за нас, защото без нея ние не бихме могли да се развиваме.

Не сме сами във вселената

Ако всички същности, които обитават вселената, ги виждахме като светещи звезди, тогава цялата вселена щеше да бъде обляна в светлина. Ако нещо във Вселената беше непотребно никому, тогава то нямаше да съществува, затова забравете това, което са ви учили в училище, че в нашата слънчева система няма друга планета, на която има живот, а осъзнайте, че животът е навсякъде, дори там, където най-малко очакваме. Ние все още не познаваме собствената си планета, как тогава бихме могли да твърдим, че познаваме нещо толкова голямо и величествено, което олицетворява Бог.

Идват години, в които условията ще ни провокират да развием своя потенциал

Ние всички носим Божествения потенциал в себе си и го проявяваме в делата си до степен, в която сме в състояние да управляваме океана от енергия, в който сме потопени. Колкото по-добри ставаме в умението да си служим с енергията, толкова по-добри творци ще ставаме. Това е пътят на всяка една душа създадена от Бог, да еволюира и да усъвършенства все повече своите творения, а Бог твори именно чрез всички нас. Той е гласчето, което нашепва на всеки един какво е нужно да направи, за да твори по Божията воля.

Вселената е нашият истински дом

Вселената, наш дом: Нужно е да излезем извън всички рамки и ограничения, в които животът на Земята ни е поставил. Време е да позволим на съзнанието ни да се разпростре отвъд нашата обитавана планета. Това ще помогне на духа в нас да пътува из Вселената не само на сън, а и в будно състояние. Ние често посещаваме други светове, от които се учим и споделяме с тях опитност. По този начин пренасяме знания, които интегрираме в земния ни живот.

Не се страхувай да разгърнеш своя потенциал

Без страх човек може да постигне всичко в живота и да разгърне своя потенциал. Всеки един човек носи в себе си цяла съкровищница от дарби, способности и умения, но дали ще успее да ги разгърне в своя живот, зависи от това, до каква степен той ще е в състояние да се докосне до тях. Не винаги това е лесно, защото най-голямата сила, която се корени в нас, често е обременена с енергийни товари, които се активират всеки път, когато се опитаме да приложим на практика силата, която носим вътре в себе си. Това е така, защото докато душата трупа опитност в своите земни превъплъщения, тя е уязвима и лесно ранима.