Да разширим своето съзнание

Една от ролите на съзнанието в живота на един човек е да го опази цял и невредим докато е в началото на своя земен път, когато все още не се е научил да съхранява себе си сред опасностите на живота. Докато са все още неопитни, децата са уязвими за злонамерените същности и трудности, с които се сблъскват на земята. Понякога земните условия са сурови и опасни за все още неопитното съзнание на детето. Това е една от основните причини човек да се огради инстинктивно в рамки от разбирания и вярвания за живота, които той добре познава и му създават чувство на сигурност. По този начин душата въплътена в младо човешко тяло, с все още крехко съзнание, е в състояние да съхрани себе си сред опасностите на живота и злонамерените същности, които целят да обсебят човешкото съзнание, за да го контролират и по този начин да използват неговата жизнена енергия. В същото време по този начин съзнание, пълно с рамки, ограничава мирогледа на човека, което неминуемо оказва влияние върху начина му на живот.

Бог е проявление на всичко живо, което ни заобикаля

Нужно е хората да осъзнаят, че Бог е проявление на всичко живо, което ни заобикаля. Всяка частица от Него е жива и има разум. Вече знаете, че всичко е изградено от енергия, но самата енергия също е жива и има разум, който се развива благодарение на умението на по-висшите същности да си служат с нея. Всички частици произлезли от Бог са взаимно свързани и те непрестанно си взаимодействат помежду си. По този начин Цялото се развива и еволюира. Ако това не беше така, тогава всяка частица произлязла от Бог, сама по себе си не би била пълноценна в своето развитие, защото няма да има какво да я тласка да еволюира по своя път на развитие. Ето затова хората е нужно да осъзнаят, че сме свързани с всичко живо около нас и колкото по-скоро това бъде осъзнато, толкова по-лесно ще се научим да си взаимодействаме помежду си по един нов, по-висш начин, който ще подпомогне както нашето развитие, така и развитието на всичко живо, с което си взаимодействаме. 

Условията за живот ще се променят много

Човечеството и всичко живо се намира на прага на голяма промяна, която ще промени коренно начина ни на живот. Всичко това е планирано да се случи и имаме помощта на целия духовен свят, който подпомага процесите на промяна да се случват по възможно най-добрия начин. Всяко живо разумно същество в природата, което е осъзнало, че предстои промяна, се подготвя за нея. Дали и как ще се подготви човечеството за тази промяна, е въпрос на личен избор, който всеки сам трябва да направи за себе си.

Изграждане на енергийна връзка със слънцето

Всеки човек, по един или друг начин, е свързан със слънцето. То е като при хората. На земята е пълно с хора, които не познавате, но това не означава, че на енергийно ниво не сте свързани. В същото време има хора, които са близо до вас, с които общувате, споделяте любовта си. С тези хора вие имате по-силна изградена енергийна връзка. Същото може да се случи и със слънцето. Стига да желаете можете да засилите своята енергийна връзка с него, като по този начин то ще е в състояние да ви подпомага много повече, отколкото го е правило преди.

Бог, това съм аз

Сега хората масово възприемат Бог като нещо вън от тях, но истината е, че Той е вътре във всеки един от нас. Много е важно за човечеството да си спомни, че “Бог, това съм Аз”. Веднъж осъзнато, всяка същност ще поеме отговорност за всяко свое творение, което осъзнато или не извършва в своето ежедневие. В зависимост от това, колко силно свети Божествената искра любов вътре в нас, зависи колко големи и всеобхватни могат да бъдат нашите творения.

Любовта е основна градивна частица в цялата вселена

Не съществува нищо във вселената, което в основата си да не е изградено от светлина. Светлината е отражение на любовта на Бог, с която Той твори всяко свое творение. Дори най-мрачната същност в своята сърцевина е изградена от искрица светлина, чрез която Бог вдъхва живот на всяко свое творение. Живот без искрата на Бог не е възможно да съществува, а колкото по-силно свети тя във всяко негово творение, толкова повече се приближава до целостта на Бог и това, което олицетворява Той.

Как се образуват енергийните товари

За енергийните товари: Представете си своето сърце като една пещера. То пази в себе си спомена за цялата опитност, която сте взели със себе си в настоящия живот, за да си служите с нея. Всеки е взел толкова, колкото му е нужно, за да изпълни своята мисия тук на земята. Колкото по-важна е вашата роля в прехода към новото, което предстои, толкова по-голямо количество опитност е взела вашата душа със себе си. Но знайте, че заедно с опитността, вие сте взели и товари, които са силно свързани с опитността. Ще обясня защо. Най-важните и ценни за духа опитности се трупат, когато човек е изправен пред тежки изпитания, които тестват издръжливостта и силата му. За да се развива духът, той има нужда от предизвикателства. Именно затова, колкото по-значима е една опитност, толкова повече усилия коства на духа, за да я усвои.

Изтъняването на озоновия слой ще промени живота на хората

Всеизвестен факт е, че озоновият слой изтънява с тревожно бързи темпове, поради прекомерното производство на хлор и бром, което човечеството генерира в огромни количества със съвременния си начин на живот. Земята постоянно дава сигнали, че е нарушен нейният екологичен баланс, като се опитва да се прочисти благодарение на своите природни способи на урагани, проливни дъждове, земетресения и т.н. Някои учени и еколози се осмелиха и излязоха със становище, че ако тази тенденция не се промени, до дванадесет години земята я очакват много катаклизми, които ще се задействат от изтънелия озонов слой. 

Зареждане с енергия от слънцето

Слънцето е неизчерпаем източник на енергия за хората и ние можем да се зареждаме от него с положителна енергия. Светлината е основна градивна частица в цялата вселена. Не съществува нищо във вселената, което в основата си да не е изградено от светлина. Светлината е отражение на любовта на Бог, с която Той твори всяко свое творение. Дори най-мрачната същност в своята сърцевина е изградена от искрица светлина, чрез която Бог вдъхва живот на всяко свое творение. Живот без искрата на Бог не е възможно да съществува, а колкото по-силно свети тя във всяко негово творение, толкова повече се приближава до целостта на Бог и това, което олицетворява Той.

Земята и човечеството са на прага на голяма промяна

Земята преминава енергийна трансформация, която ще промени коренно живота на хората. Живеем във време, в което условията за живот се променят с нарастващо темпо. Много сигнали получаваме, че предстои голяма промяна, но сякаш все още сме слепи за тях. По-лесно е да не им обръщаме внимание, защото така си мислим, че можем да избягаме от тях. Всъщност нашето държание може да се оприличи с това на щраусите. Когато те усетят опасност инстинктивно пъхат глава под крилото си или заравят глава в пясъка, като по този начин си мислят, че щом те не виждат нищо, значи и останалите не ги виждат. В днешно време човечеството не се отличава много по държание от това на щраусите, когато са поставени в затруднение. Мислим си, че като се правим, че не виждаме какво се случва в света около нас, значи то не съществува, но истината е друга и вярвам, че след прочита на тази книга всеки един от вас ще я осъзнае. Нека си зададем въпроса: “Докога ще можем да си затваряме очите за системно нарастващите по цял свят земетресения, ураганни стихии, наводнения, изригвания на вулкани и завишена слънчева активност?" Всичко случващо се има своя смисъл и именно затова ще говорим по-напред в книгата.