Произход на злото - Част 1

За да опознаем злото и да осъзнаем неговия замисъл, с който Бог е допуснал то да съществува, е нужно да погледнем на злото отвъд мрака и всички нещастия и разрушения, които то оставя след себе си. Нека заедно проследим пътя на злото, още от самото му зараждане, за да сме в състояние да спрем да се страхуваме от него, защото, докато изпитваме страх или негативни чувства, то винаги ще намира пролука да навлезе в живота ни. Това е много важно, защото ако си позволяваме да виждаме само привидното (злините, които злото извършва) и не осъзнаем неговата истинска същност, тогава ние не бихме могли да излъчим към него чиста любов, с която да му противодействаме. Нека сега заедно проследим пътя на злото и осъзнаем, че зад тъмния поглед и излъчване се корени тлеещо огнище, което има нужда от любов, за да пламне отново и с огъня си да освети мрака, и да засияе като ярко слънце, разпространяващо любовта на Бог чрез делата си.

Произход на злото - Част 2

2. Капанът на егото
Докато върви по своя път, всяка една душа се учи да си служи с енергията на Бог. Всяко творение и проявена способност се захранва от енергията на цялото, която протича през всяка една душа, докато отдадено служи на своя Творец. Когато душите следват Бог и му служат отдадено, тогава тяхната връзка с Него е силна и по този начин те завихрят енергията на цялото в своите творения. Така, докато служи на цялото със своите творения, душата развива своите способности и умения, с които завихря и мултиплицира любовта на Бог. Колкото по-отдадено служи една душа на цялото, толкова по-близко до Бог се приближава и по този начин успява да завихри и пропусне през себе си все по-голямо количество енергия.

Произход на злото - Част 3

 

3. Продаване на душата
Стремежът за развитие на всяка една душа е много силен, понякога той е толкова силен, че тя е способна да продаде душата си на “дявола”, само и само да постигне по-скоро своите цели, като по този начин се самозаблуждава, че се развива. Истината е, че не крайната цел определя нашето развитие, а пътя, който извървяваме до нея. Когато това бъде забравено душата е уязвима, защото всяко нещо в живота си има своята цена и когато на някого бъде обещано, че ще получи нещо “наготово“, тогава той трябва да е наясно, че ще плати висока цена за него. Всъщност, ако се огледате, ще забележите, че това е широко разпространено в духовните среди по цял свят. Обещават се мигновени изцеления, просветления и развиване на енергийни способности. Какви ли не продукти се продават, които обещават крайната цел, без човек да осъзнава, че пътят до нея е това, от което душата му има нужда. Крайната цел е стремежът (посоката), която душата дава на човек, за да го тласне да извърви пътя, който тя самата е предначертала за него.

Местоположението на злото

Темата за местоположението на злото е много важно да бъде ясно обяснена, защото сега голяма част от хората на Земята до такава степен са свикнали да живеят в материалния свят, че са го приели за абсолютната истина и всичко извън него сякаш не съществува. Нужно е да се разбере, че светът, в който живеем, е многоизмерен и във всяко едно измерение кипи от живот, които са различни един от друг, но в същото време силно обвързани помежду си. За да разберем къде съществува злото на енергийно ниво, е нужно да опознаем многоизмерния свят, в който живеем като човешки същества.

Видове проявления на злото - Част 1

 

Това, което наричаме “зло”, всъщност е добре прикрито добро, което е забравило своя произход и предназначение. То може да се срещне във всички сфери и измерения на живота. Всяка жива същност, от едноклетъчното до най-сложно устроеното многоклетъчно (човека), е проводник на енергия. Злонамерените същности са устремени не само към човека, а и към всяко живо същество, което пропуска през себе си енергиен заряд. В наше лице злото вижда източници на енергия, които имат способността да завихрят и пропускат през себе си различно количество енергия. На ниво клетка злото също работи. Замислете се, какво се случва в човешкото (и не само човешкото) тяло, когато попадне бактерия, която пренася вирус.

Видове проявления на злото - Част 2

 

2. Проявено зло в материална форма

Най-често, злото се проявява в материална форма, чрез манипулация и похищения на добронамерени души, които в края на своя земен живот не остават да служат на мрака, а се прибират отново в духовния свят, за да си подготвят нова план програма за живот. Образно казано, това са души, които временно са попаднали в клопката на злото и неосъзнато са започнали да го подпомагат. Тези хора са очите, ушите, гласът, краката и ръцете на злото в материална форма. Чрез тях злото изпълнява своите цели в материалния свят. Най-често, в марионетки на злото се превръщат хора, които носят в себе си много болка, страхове и рани, както и хора, които са дали превес на своето его и са оставили то да ги води в живота.

Видове проявления на злото - Част 3

 

- Наблюдатели
Наблюдателите, по подобен начин на следотърсачите, пряко не вредят на хората. Това са група хора, които поради своята ограничена осъзнатост, са допуснали злото да се огледа през очите им. Най-често това са души, които са напреднали и имат достатъчно сила да отклонят манипулативните действия на злото от себе си, но в същото време не им достига знание и умения как да държат злото настрана от себе си и по този начин са допуснали то да се оглежда през техните очи. Също така, в тази група влизат и всички хора, които нямат натрупан достатъчно опит със злото и по този начин то ги достига с лекота. Това са може би най-широко разпространената група от хора. Те са навсякъде, във всяка една сфера от живота. Докато са щастливи и излъчват любов, която влагат в делата си, държат злото настрана от себе си, но когато се появи провокатор, който обостри някоя тяхна слабост, тогава допускат злото да ги доближи и да се огледа през техните очи.

Видове проявления на злото - Част 4

 

- Власт имащи
Това е много деликатна тема, по много причини, но не мога да я пропусна и да не я коментирам. Истината е, че злото има много голям интерес към всички хора, които заемат ключови позиции в управлението на една страна, и не само. Управляващите на големи корпорации и фирми са също под прицела на злото. Навсякъде, където има власт, ресурси и контрол, злото прави всичко възможно да се вклини. За щастие, не всички хора, които заемат ключови позиции, се поддават на контрола и манипулацията на злото, защото сред тях има и напреднали души, които са натрупали достатъчно опит в битките със злото и умело ги държат настрана от себе си. Но тези души не са толкова много и са единици, на фона на останалите.

Обладани хора и похитени души

Това е тема, на която искам да обърна по-специално внимание, защото ми е тъжно да гледам как злото причинява без никакви скрупули тежки психически, емоционални и физически травми на хора, които по една или друга причина са навлезли в полезрението на злото. За разлика от душите, които са се отрекли от Бог и са се отдали на мрака, съществуват и души, които злото иска да привлече на своя страна, но те смело бранят доброто в себе си и не се отказват от Бог, независимо от всички изпитания, внушения, болка и дискомфорт, на които злото ги подлага. Причините, злото да пожелае една душа, са много. Това може да се дължи на тяхната енергия, знания, опит, достъп до ресурси или позиция в обществото.

Доброволно обладаване

Съществуват много похвати злото да достигне до енергията на една душа, един от тях е като ги предразположи сами да разтворят сърцата си. Става дума за осъзнато и доброволно позволяване на злонамерена енергийна същност да вземе контрол над съзнанието на човека. Разбира се, той не знае, че допуска зло в себе си, защото то е добре прикрито зад воала на бялата мантия, с която се е покрило и цели да се представи за добро.

Страница 1 от 2