Великата битка между доброто и злото

Битката между доброто и злото се провежда от много време, още преди нашата раса на земляните да бъде сътворена, за да вземе активно участие в развитието на цялото. Всъщност, нашата раса е създадена именно вследствие на една такава битка (сблъсък) между доброто и злото. През цялото съществуване в материалните светове доброто и злото си оказват влияние, докато влизат в малки сблъсъци, които задвижват колелото на еволюцията, но на определени периоди, които не са константна величина, се провеждат глобални сблъсъци на вселенско ниво между доброто и злото. Знаете, че всичко във Вселената е свързано помежду си и това, което се случва на отделните планети и звезди, се ръководи от по-глобални мащабни процеси, които човешкото съзнание не е в състояние да разбере и осмисли напълно.

Това, което научих от опита, който натрупах през последните години и спомените, които пробудих в себе си от духовния свят е, че в този момент Вселената и всичко живо в нея, се подготвя за такъв голям сблъсък между доброто и злото. Този сблъсък няма да се проведе само на Земята, а ще се проведе из цялата Вселена, на всички нива и измерения в нея. Има сила, която задвижва тези процеси. Тази сила е задвижена от колективното съзнание на вселенско ниво. Благодарение на тези битки се тестват творенията на светлите същности и всяко едно творение, което не е било сътворено в своето съвършенство, бива разрушено в тези огромни сблъсъци между доброто и злото или бива тласнато да се доразвие в своето съвършенство, за да устои на разрушителната сила на мрака. От духовна гледна точка това дава възможност на душите да се освободят от всичко старо и вече непотребно, а на тяхно място да разгърнат своя творчески потенциал, за да сътворят нещо ново.

Ако не съществуваха тези битки, тогава не би било възможна еволюцията на душите, защото те щяха да сътворят всичко необходимо, от което имат нужда и след това сами не биха разрушили собствените си творения, за да сътворят на тяхно място нещо ново. Тук идва ролята и важността на злото, което изпитва силен импулс да разрушава всичко по своя път. Благодарение на разрушителния импулс на злото и Божествения творчески импулс на доброто, душите са сътворили цялото това разнообразие във Вселената. Самата Вселена е творческата площадка, на която душите разгръщат своя Божествен потенциал. Все още човечеството не се е пробудило и не е осъзнало, че в себе си носи душа с огромна творческа сила, която участва активно в целия творчески процес на сътворяване на Вселената. Всичко в нея, от най-малкия детайл, до най-мащабните творения, са сътворени благодарение на творческия импулс на душите, които изразяват Божествения импулс на сътворение през себе си. С прости думи казано Бог чертае плановете на своите творения, а чрез душите, които създава и въплъщава в материята, реализира творенията си във видима материална форма.

Чрез научните достижения човечеството започна да опознава все повече Вселената. Вижте как от всеки жизнен край на едно слънце се ражда нещо ново (звезден прах, от който са изградени планетите). Материята не би съществувала, ако слънцата продължаваха да съществуват вечно, защото най-плътната материя, от която са изградени планетите, се е сформирала именно от края на живота на едно слънце. По същия начин, в тези сблъсъци между доброто и злото, се слага край на старото, което е изиграло вече своята роля и се поставя начало на нещо ново, което е предопределено и дирижирано от Бог.

Ако отново погледнем живота от духовна гледна точка ще разберем, че въпреки това, че злото се е отделило от Бог и е спряло да следва напътствията му, Бог никога не спира, по един или друг начин, да контролира действията му. Огънят е стихия, която когато се развилнее привидно оставя след себе си разруха, но когато тя е контролирана от човека, може да се използва за разчистване на терени, които след това ще бъдат облагородени и развити по нов, по-съвършен начин. По същия начин Бог си служи със злото, като през цялото време Той го контролира, чрез действията на своите служители на светлината.

В големи интервали от време може да се каже, че злото се оставя свободно да се вихри, като по този начин с действията си неволно дава тласък на душите да се шлифоват и да стават все по-умели в използването на любовта на Бог, с която те творят все по-съвършени творения. Но на определени етапи, когато злото набере много голяма сила и има опасност да разруши повече, отколкото Бог е допуснал в своя план, тогава, образно казано, Бог изпраща своите най-верни и опитни служители на светлината да навлязат в осъзната битка със злото, за да го спрат. Това са така наречените “големи сблъсъци” между доброто и злото. Те се провеждат винаги, когато злото набере прекалено голяма сила.

Ако тези велики сблъсъци между доброто и злото не се провеждаха, с цел да намалят влиянието на злото, тогава то би въздействало на душите с толкова голяма сила, че те не биха могли да й се противопоставят и по този начин ще бъдат принудени да й се подчинят. А вече знаете, че Бог еволюира, докато доброто и злото са в непрестанно съревнование. Моментът, в който една от двете сили вземе превес, тогава това забавя, а може и да спре развитието на душите, защото основният творчески импулс, който задвижва развитието на Вселената, се провокира от вечната битка между доброто и злото.

С най-прости думи казано, злото прави всичко възможно да руши всичко след себе си, а доброто прави всичко възможно да шлифова своите творения и да ги прави все по-съвършени, за да са устойчиви на разрушителната сила на злото. Ако една от тези две сили вземе прекалено голям превес, тогава и творческият импулс ще намалее, защото ако доброто вземе превес, няма да има вече какво да го тласка да сътворява нови, все по-съвършени форми на своите творения. И в същото време, ако злото вземе превес, в определен момент то вече няма да има какво да руши по своя път. Затова доброто и злото не биха могли да съществуват едно без друго, защото те са двете сили, които задвижват сътворяването и развитието на цялото.

В този отрязък от земен път живеем във време, в което злото е взело превес на вселенско ниво и е дошло време Бог да мобилизира своята армия от светли воини на светлината, за да може да му противодейства и балансът между двете сили отново да се възстанови. Това са велики моменти за развитието на доброто, защото в тези битки то изкарва най-доброто от себе си и го разгръща в своя пълен потенциал.
Такива битки ще се проведат из цялата Вселена, там където злото е набрало прекалено голяма сила, с която задушава и спира развитието на доброто. Сега на Земята тече подготовка за такава голяма битка и злото знае за нея, благодарение на душите, които използва като информатори. За тях вече писах в трета глава от тази книга.

Това е причината злото да се е мобилизирало толкова много и да прави всичко по силите си, да привлича колкото се може повече заслепени души на своя страна, защото в предстоящата битка няма да има живо същество, което да не вземе участие. В определен момент разделението между доброто и злото ще е толкова голямо, че границата между тях ще се отличава и забелязва от всекиго. В тази битка злото ще продължи да прави всичко, което прави и сега, но в много по-големи мащаби, защото с всяка привлечена душа на своя страна то става все по-силно.

Докато воините на светлината, които са слезли да вземат активно участие в тази битка, тепърва е нужно да се подготвят за нея. Няма как да навлязат в нея докато носят раните и слабостите на своето минало. В следващите глави от книгата ще споделя с вас повече информация за подготовката на една светла душа. Когато всяка една душа почувства себе си готова, в осъзната битка със злото да навлезе, тогава ще е моментът, в който Бог ще събере и обедини своите легиони на светлината и ще ги поведе в тези битки. Не мога да споделя с вас всичко, което знам, защото е информация, която не бива да достига до злото, защото ако то познава всички планове на доброто, тогава би се подготвило за тях.

Знайте, че в тази битка няма да влезем сами. В нея ще вземат участие както всички светли същности, обитаващи останалите земни измерения, така и ще получим подкрепа от други светли раси, които са напреднали в своето развитие. И не на последно място, целият духовен свят ще вземе активно участие в този сблъсък между доброто и злото. Няма да навлезем сами в тази битка, а ще бъдем обединени и водени от силата, мъдростта и любовта на Бог и помнете, че доброто винаги побеждава. Под “победа” разбирайте, че двете сили отново ще се балансират.

В тези битки много души, навлезли в мрака, ще бъдат освободени и привлечени отново към светлината, като по този начин балансът между доброто и злото ще се възстанови. Няма как всички души от мрака отново да навлязат в светлината, защото това би нарушило баланса между двете сили, а без него Бог не би могъл да се развива чрез творческите постижения на всички души.

Това е причината Бог да е позволил злото да съществува, защото то има своята роля в цялостното сътворяване на Божествения план. Силата на цялото е огромна и ако пожелае, може да победи мрака, но това би означавало, че няма да има сила, която да мотивира душите да се шлифоват и да стават все по-добри в своите творения. Спомняйте си тези думи всеки път, когато станете свидетел на действията на злото и си задайте въпроса, защо Бог допуска всички тези злини да се случват? Бъдете мъдри и погледнете на живота от високо. Всяко нещо, щом Бог е допуснал да се случи, значи има своето място, роля и предназначение в изпълнение на Божествения план за развитие на цялото.

Вярвам, че пътят на тази книга ще се пресече с пътищата на много светли воини на светлината и искам да ви благодаря за смелостта, която имате и помощта, която ще окажете на цялото. От сегашна гледка точка тази битка изглежда неравностойна, но знайте, че с всяка изминала година армията на доброто ще става все по-многочислена и обединена. Вярвайте в Бог и в Неговата сила, с която Той ни овластява. Той е плътно до всеки един свой служител на светлината и знае за всички изпитания през които те преминават. Те са нужни, за да го подготвят за предстоящите събития.

Независимо колко трудни са изпитанията, които срещате по своя път, не позволявайте да загубите вяра в доброто, в Бог и в Неговата безгранична любов, защото вече може би знаете колко е труден пътят, който е нужно да извърви всеки воин на светлината, за да е в състояние да навлезе смело в битката, неуязвим и силен. Това е нужно, защото когато една душа е чиста и притежава силна вяра, че Бог е до него и го закриля, и подпомага във всеки един момент, тогава тя е способна да навлезе и в най-мрачните тунели и да ги освети със своята силна вяра, която като мощен фар излъчва любовта на Бог.

След тази велика битка (сблъсък) между доброто и злото човечеството го очаква светло бъдеще, за което то отдавна мечтае. Най-хубавото тепърва предстои, не го забравяйте и нека заедно допринесем за неговото сътворяване. Силата, мъдростта и любовта на Бог са във всеки един от нас и от нас самите зависи дали ще позволим тя да се прояви в живота ни.

 

Откъс от книгата:БИТКАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО - Автор: Ширинан“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

Коментари  

#1 LUCIUS 20-11-2022 09:52
За какъв (бог) говориш? НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН ЛУЦИФЕР! ВЕЧНА СЛАВА НА САТАНАИЛ!
Цитиране

Добавете коментар


Защитен код
Обнови