Видове проявления на злото - Част 1

 

Това, което наричаме “зло”, всъщност е добре прикрито добро, което е забравило своя произход и предназначение. То може да се срещне във всички сфери и измерения на живота. Всяка жива същност, от едноклетъчното до най-сложно устроеното многоклетъчно (човека), е проводник на енергия. Злонамерените същности са устремени не само към човека, а и към всяко живо същество, което пропуска през себе си енергиен заряд. В наше лице злото вижда източници на енергия, които имат способността да завихрят и пропускат през себе си различно количество енергия. На ниво клетка злото също работи. Замислете се, какво се случва в човешкото (и не само човешкото) тяло, когато попадне бактерия, която пренася вирус.

Вирусните бактерии имат за цел да достигнат и похитят ядрото на живите клетки, което контролира цялата енергия на самата клетка. Ако това се случи, вирусът превзема ядрото, разрушава текущата ДНК спирала и на нейно място изгражда нова, която има за цел да произведе нови клетки (носещи негативен заряд), които имат за цел да превземат колкото се може повече здрави клетки и да разрушат техните ДНК нишки, за да може да бъде заменена с нова, която ще позволи на злото да контролира енергията, която генерират. По този начин злото превзема източниците на енергия на ниво клетка, защото когато превземе техните ядра, то започва да контролира функцията и енергетиката на цялата клетка.

В 21-ви век човечеството напредна много в изучаването на човешкото тяло, на ниво клетка и изучи как се провеждат тези битки между доброто и злото на клетъчно ниво. Интересното, което се вижда на пръв поглед, е важната роля, която е оказало злото в развитието на човешките клетки. Колкото по-голяма е била заплахата от вируси и бактерии, толкова повече клетките на човешкото тяло са еволюирали, с цел да се защитават от тях. Заедно с това и зловредните клетки са еволюирали, с цел да преодоляват новите защитни механизми на клетката. Този малък незабележим сблъсък между доброто и злото, на ниво клетка, е позволило на човешкото тяло да еволюира до нивото, в което го познаваме днес. Това е пример, който ясно показва, че въпреки привидните злини, които извършва злото, когато доброто умело му противодейства, се ражда нещо ново, по-добро и съвършено отпреди. Ако няма какво да руши и заплашва от разруха нашите творения, тогава няма да има какво да ни тласка, да ги прави все по-съвършени и неразрушими. С най-прости думи казано, злото провокира любовта да разгърне пълния потенциал, който тя носи в себе си, само така душите могат да я опознаят и изучат нейния безкраен спектър от непроявени възможности.

Разказах ви тази история, защото целя да ви покажа, че злото се проявява навсякъде, от най-просто устроената клетка, до най-сложно устроените творения на Бог. Цялата природа и всичко живо в нея, както на физическо, така и на енергийно ниво, си взаимодейства със злото и неговата разрушителна сила. В тази глава от книгата ще се концентрирам върху видовете проявления на злото в човешкия живот. Генерално можем да разделим злото в две главни категории, от които произлизат всички останали, а именно: непроявено зло в материална форма и проявено зло в материална форма.

1. Непроявено зло в материална форма
Това са всички енергийни същности, които съществуват в близките измерения на материалния свят. Повечето учения са кръстили тяхното измерения с името “астрал”, но злото не съществува само в това измерение, затова предпочитам да наричам различните измерения със следните имена, които са лесни за разбиране и запомняне: светът на мислите, светът на чувствата, светът на емоциите, светът на визуалните представи и душевен свят. Съществуват и други светове, но там злото няма толкова голям контрол и няма да се фокусирам върху тях.

В тези светове съществуват злонамерени енергийни същности от различни раси и планети, които са били привлечени от огромния потенциал на човечеството, който все още не е осъзнат и овладян. Човешката раса на земляните е сравнително млада раса в духовния свят, която все още се учи да опознава и овладява безграничната сила на любовта, която извира от Бог и изпълва безкрая. Бог също се развива със създаването на всяка нова раса, която е все по-съвършена от предходните и носи в себе си по-голям потенциал да проявява енергията на цялото през себе си. Това е причината злото да има толкова голям интерес към земните измерения, защото те са наш дом и учебна площадка, на която ние се учим да използваме енергията на Бог, на която всеки един от нас е проводник.

Във всяко едно земно измерение съществуват злонамерени енергийни същности, които се отличават едно от друго и притежават различни умения. Едни са много интелигентни, други са хитри, трети притежават голяма сила, четвърти умело си служат с енергията и т.н. При злото също си има йерархия и степен на опознаване на мрака. Както светлите души се учат да използват енергията на Бог, така и злонамерените енергийни същности извървяват път, в който опознават мрака и неговите проявления.

Истината е, че непроявеното зло в материална форма, което гравитира около Земята, е много и е силно, защото човечеството е допуснало това. Мигът, в който хората се осъзнаят и започнат осъзнато да виждат и усещат неговото влияния в живота на хората, и започнат целенасочено да му противодействат, тогава постепенно, заедно обединени в едно, ще засилим светлината, която обгръща всички измерения на Земята и ще прогоним злонамерените енергийни същности от тях. Докато го правим, голяма част от тях, които не са потънали толкова надълбоко в мрака, ще успеят да се освободят от оковите на мрака и ще се възродят отново в светлината. Но тези, които са навлезли надълбоко в мрака, ще продължат да му служат на място, където условията го позволяват.

Умишлено не споделям повече информация за непроявеното зло в материална форма, защото тя може да предизвика страх в някои хора и да започнат да го мислят прекалено много, а по този начин рискуват да го привлекат в живота си. Но в същото време, това, което споделих с вас, е основна база от знание, която ще ви помогне да разберете информацията в следващите глави от книгата, която цели да ви научи как осъзнато да му противодействате. Нека сега продължим със следващата главна категория, която ще ви помогне да забелязвате по-лесно действията на злото в живота си, като по този начин ще имате възможността осъзнато да му противодействате.

 

Откъс от книгата:БИТКАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО - Автор: Ширинан“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

Добавете коментар


Защитен код
Обнови