Местоположението на злото

Темата за местоположението на злото е много важно да бъде ясно обяснена, защото сега голяма част от хората на Земята до такава степен са свикнали да живеят в материалния свят, че са го приели за абсолютната истина и всичко извън него сякаш не съществува. Нужно е да се разбере, че светът, в който живеем, е многоизмерен и във всяко едно измерение кипи от живот, които са различни един от друг, но в същото време силно обвързани помежду си. За да разберем къде съществува злото на енергийно ниво, е нужно да опознаем многоизмерния свят, в който живеем като човешки същества.

Преди години, когато работих концентрирано със седми енергиен център, за да мога да го пречистя и хармонизирам, видях, че от него излизат 12 нишки, които са свързани с 12 измерения. Това бяха 12 различни един от друг свята, но в същото време толкова силно свързани помежду си, че един без друг би било невъзможно да съществуват. Тогава за първи път се замислих за това, че живеем в многоизмерен свят. До преди това знаех, че светът, в който живеем, е многоизмерен, но това беше цялата информация, с която разполагах.

Видях, че тези енергийни нишки не са свързани само с физическото ни тяло, а и с всички енергийни тела, които ни изграждат като хора, които имат способността да мислят, чувстват, усещат, чуват (ясночуване) и виждат (ясновиждане). Всъщност, хората масово отъждествяват себе си със своето физическо тяло, което могат да видят и почувстват, но истината е, че то ни служи да се придвижваме, да виждаме и чуваме в материалния свят. Чувствата, мислите, емоциите, визуалнизациите и всички останали енергийни прояви на способности не произлизат от физическото тяло, то е само техен проводник в материалния свят. Те произлизат от нашите енергийни тела, които са свързани помежду си и в съвършен синхрон с физическото тяло, съществуват едновременно.

Да, винаги, когато ние чувстваме, мислим, визуализираме и използваме осъзнато енергията във физическото тяло, се задействат химични съединения, които активират сетивата ни, но те са физическо проявление на енергията излъчена от енергийните ни тела. Нека не забравяме, че физическото и енергийните тела са свързани помежду си и всичко, което се случва на едно ниво, рефлектира на всички останали нива. Не можем да ги отделим едно от друго, защото те са част от едно цяло.

Сега живеем във време, в което човечеството е загубило голяма част от своите енергийни способности и по тази причина е забравило за многоизмерния свят, в който съществува. Това, че хората сме забравили за него, не означава, че той не съществува. Нашите енергийни тела пребивават в тези измерения и черпят сили и вдъхновения от тях. Във всяко едно измерение, което обитават нашите чувства, мисли, емоции, визуализации, духовна същност, са измерения, които също така са обитавани и от енергийни същности, които нямат физическо проявление във видимия материален свят. Те, също като нас, са произлезли от Бог и имат своята роля в изпълнението на Божествения план. Истината е, че част от тези енергийни същности ни помагат много в материалния свят.

Те са силно свързани с нашите мисли, чувства, емоции, интелект, интуиция, сензитивност и визуализации. Тези енергийни същности оказват важна роля в развитието на човечеството, защото сега то е сляпо за енергийното проявление в многоизмерните светове и последици от всяко наше действие в материалния свят. Затова те интуитивно чрез мисли, чувства, емоции и визуализации, ни напътстват. Случвало ли ви се е да се отпуснете и през вас да започнат да преминават най-различни картини, мисли, а дори и емоции, които по никакъв начин не са били провокирани от събитие в материалния свят?

Вие ги улавяте и преживявате, защото те са част от другите измерения и със своите енергийни тела сте в състояние да си взаимодействате помежду си. Много е важно да се разбере, че не всички чувства, мисли, емоции и визуализации, заедно с нашата интуиция, са провокирани от материалния свят. Те съществуват на енергийно ниво в другите измерения и ние можем да бъдем техни проводници като ги изразим през себе си в материалния свят. Важно е това да се разбере и осъзнае, защото злото често си служи с тези похвати, за да манипулира и контролира енергията на хората.

Няма да обличам с имена различните измерения, защото различните учения ги наричат по различен начин и не искам това да ви обърква. По-важното за вас е да разберете, че живеем в многоизмерен свят и че нашите енергийни тела съществуват в тези измерения. Всяко едно от измеренията кипи от живот, който се различава един от друг, но в същото време е силно обвързан помежду си и един без друг не би могъл да съществува. За пример, ако не съществуваха останалите измерения, които са дом на нашите енергийни тела, тогава душата ни би обитавала само физическото ни тяло. Без енергийните тела душата не би била способна да прояви в материалния свят никакви мисли, чувства, емоции и визуализации, защото те са част от други светове, коренно различни от материалния.

Ако живеехме само в най-плътния физически свят, тогава бихме могли да изразим чувствата с физическо действие, мислите с текст, а визуализациите с картини, но не и да ги преживеем на енергийно ниво. Затова, нека благодарим на Бог за възможността да живеем в многоизмерен свят, в който измеренията съществуват едновременно и са силно обвързани помежду си. Замислете се върху това, как един художник твори. Преди да нарисува на физическо ниво една картина, той я обрисува на енергийно ниво в съзнанието си и по този начин тази картина оживява в едно друго измерение, което няма физическо проявление. Докато тази картина съществува в друго измерение, той е в състояние да я преживее, като в същото време изпитва емоции, които му помагат да получи вдъхновение, в какви цветове да я изпълни и така тя, вече е готова да се роди на физическо ниво върху платно или лист хартия. Наистина е много важно да се разбере, че светът, в който живеем, е многоизмерен, защото това ще ви помогне да разберете как злото влияе, контролира, обладава и манипулира хората.

Вече казахме, че в тези измерения съществуват енергийни същности, които оказват много важна роля в развитието на човечеството, а и не само, защото те помагат на цялата природа и всичко живо по Земята. Те са наши пътеводители, имайки по-високата перспектива, защото са отделени от най-плътните пластове на материята, в които хората с физическите си тела са потопени. Бог ни е благословил с възможността да съществуваме в многоизмерен свят и да имаме контрол над всяко едно от измеренията. Това е безценен дар и благословия, и малцина са тези, които истински със сърцето си го осъзнават.

Сега масово се говори за квантов преход, който ще ни пренесе в друго измерение. Също така се твърди, че атлантите и лемурийците са живели в четвърто и пето измерение. Това са огромни заблуди, които само един сляп човек е в състояние да приеме за истина. Ние никога не сме се отделяли от което и да е измерение, за да се налага да се пренасяме отново в тях. Разликата се състои в това, че при атлантите и лемурийците връзката с тези измерения е била много по-активна и това им е позволявало да живеят осъзнато в тях. Докато сега хората живеят осъзнато в материалния свят, но в останалите измерения живеят на автопилот (неосъзнато). Това е и причината злото толкова лесно да манипулира, контролира и да източва енергийно хората.

Спомнете си в предната глава какво споделих с вас за инструментите, с които завихряме енергията на Бог в материалния свят. Това са нашите мисли, чувства, емоции, визуализации, вяра и физически действия. Ние осъзнаваме и имаме най-вече контрол върху физическите ни действия, но всички останали инструменти, които произлизат и са свързани с по-високи измерения, остават неосъзнати и по този начин нямаме осъзнат контрол върху тях. Преходът, в който сега се намира човечеството, няма да го отведе в ново измерение, където всичко е по-различно, а ще позволи на хората да активират отново 12-те нишки, които ги свързват с останалите измерения и по този начин ще заживеят осъзнато в тях.


Илюзия е да вярваме, че ще се отделим от материалния свят, както много хора проповядват. Човечеството ще продължи да живее в материалния свят, но в процеса на прехода, в който се намира, ще активира много по-висок поглед върху него, защото вече ще осъзнаваме не само всичко видимо, а и всичко невидимо, което ни заобикаля. Истината е, че видимото е една много малка част, сравнение с невидимото, което е навсякъде около нас и съществува успоредно с материалния свят. Материалният свят и всички енергийни светове, съществуващи в различните измерения, са силно свързани помежду си и един без друг не могат. Важно е тази истина да бъде разбрана, защото тя е основополагаща в разбирането за живота на Земята.

След като приемем и осъзнаем как е устроен животът на Земята, и разберем, че той не е изграден само от скали, пръст, пясък, вода и растения, а е многоизмерен и всички измерения съществуват едновременно, и си взаимодействат помежду си, е време да разгледаме каква е ролята на злото в този многоизмерен свят, в който всички заедно съществуваме. Тези измерения са дом, както за добри и светли същества, които са отдадени на служба на цялото и с всички свои умения, завихрят любовта на Бог, така са и дом на същности, които са се отдалечили от Бог и са позволили на мрака да ги обгърне.

За да се разбере по-ясно как злото се е озовало в тези измерения и по какъв начин то ни въздейства от там, ще поясня още нещо важно, което вече съм споделял в книгата “Живот на светло“, която е първата книга, която посветих изцяло на злото. Представете си Бог като ярко слънце, който е в центъра, а всичко останало гравитира около него. Важно е да обясня, че това е метафора, която цели да обясни по какъв начин душите, избрали да навлязат в мрака, се отделят от Бог, но не приемайте метафората прекалено буквално, защото е невъзможно да се опише в пълна степен свързаността на Бог и душите с една метафора, защото Бог е цялото, но в същото време всички души са част от това цяло и едновременно с това те Го носят в себе си като непроявен потенциал.

След като приехме, че тази метафора не бива да се приема твърде буквално, си представете Бог в центъра и всички души гравитиращи около него. Душите, които са натрупали опит, който им помага да опознаят Бог в по-голяма пълнота, и в същото време Му служат най-отдадено, гравитират най-близко до центъра (Бог). Тези души, които вървят все още по своя път на опознаване (трупане на опит) и все още се лутат в това, дали да следват порива на своето сърце или егото си, са души, които гравитират в по-външната орбита на това слънце, което олицетворява цялото (Бог). Тези същности, които са избрали да навлязат в мрака, са се отделили най-много от Бог, понякога толкова надалече са се изтласкали от Него, че слънцето е едвам доловимо в необятния космос, в който са потънали и са се обградили в мрак.

Откъснали се от Бог, злонамерените същности са се отказали от възможността да черпят енергия директно от Него. Затова те се нуждаят от нов източник на енергия, от който да захранват себе си и целите, които са си поставили. За злото е невъзможно да черпи енергия от душите, които се намират най-близко до Бог, защото те са отдадени на цялото (Бог) и това ги прави неуязвими за злото, но тези същности, които се лутат и учат все още да следват своята душа (сърце), и все още им е трудно през цялото време да следват Божествения план, са души, които носят в себе си енергийни товари, слабости и нечистотии, което ги прави уязвими за злото. Важно е да се знае, че тези души, които се намират най-близко до Бог, са души, които са извървяли своя земен път (цикли на прераждане) и са продължили своето развитие в духовния свят. Докато тези души, които все още се учат, шлифоват и носят отпечатъци от негативни опитности върху себе си, са души, които продължават да се раждат на Земята и да трупат нова опитност, която им помага да се шлифоват и да се превърнат в съвършен инструмент, чрез който Бог проявява своята сила, мъдрост и любов в своите творения.

Това е важно да се осъзнае, за да се разбере, че злото не съществува в духовния свят, а тук в материалния свят и най-вече, в близките измерения до него, а именно измеренията, в които съществуват нашите мисли, чувства, емоции и визуализации. Невъзможно е злото да съществува в духовния свят, защото той е изграден в непосредствена близост до центъра на Бог (цялото) и ако злото се озове отново там, тогава то ще се пречисти и възроди от ярката светлина и чиста любов на Бог. Тук е моментът да обясня как тези души остават приковани между тези два свята, а именно материалния свят и духовния свят.

След като земният живот приключи и физическото тяло спре да подържа физическите функции, с които душата е обитавала материалния свят, тя продължава своето съществуване със своите енергийни тела. Когато това е душа, която е съхранила доброто в себе си и не се е отдалечила от Бог, в следващите няколко дни тя постепенно прекъсва връзката с останалите енергийни тела и докато го прави, частично се освобождава от болезнени емоции, чувства и мисли, които тя е изпитвала във вече приключилия земен живот. Когато е готова, тя продължава своя път устремена към Бог и се завръща в духовния свят, където преминава отново енергийно пречистване от болката и дискомфортите, които е напластила върху себе си, за да може чиста да се слее с останалата част от себе си, която се намира в духовния свят. Така протича пътят на една светла душа, която не се е отделила от Бог. Душите, които по една или друга причина, са избрали да навлязат в мрака, не успяват да извървят обратно пътя до духовния свят. Всъщност, те не желаят да го направят, защото те са се отрекли от Бог, а духовният свят съществува в непосредствена близост до Него. По този начин тези души, които познаваме като зли същности или накратко казано “зло”, остават да съществуват в своите енергийни тела между духовния свят и материалния свят. Това съществуване между два свята може да продължи от няколко месеца до много хилядолетия.

Важно е да се знае, че когато душите не обитават физическо тяло, а съществуват само в енергийните си тела, те имат способността и уменията да пътуват на големи разстояния по начин, който не ми е напълно познат, затова не мога да ви го опиша в подробности. Това е причината в нашия земен свят да съществуват злонамерени зли същности, които не са от нашата земна раса, а са дошли от други планети. Хората ги познават като гущероподобни, влечуги, рептили, дракони и други названия, които не са толкова важни да се знаят. По-важно е да се разбере, че многоизмерното пространство, в което живеем, се обитава от злонамерени енергийни същности, които са загубили връзката с Бог и в лицето на хората вижда енергийни донори, които все още не са шлифовали своите слабости и се лутат между неосъзнатия контрол, които техните души и его осъществяват върху съзнанията им.

Първоначално, когато това бъде осъзнато, може да ви стресне, но без истината да стане част от живота ни няма как да постигнем свобода и пълен контрол върху собствената ни енергия и енергията, която пропускаме през себе си. Съществуваме в многоизмерен свят, който също така е обитаван от злонамерени енергийни същности, които чакат само да стъпим накриво, за да се възползват от нашата моментна слабост. Важно е да се осъзнае, за да могат хората да възвърнат контрола над живота си. Ако се огледате, ще забележите как хората масово са се оплели в мрежите на злонамерените енергийни същности, които обитават енергийните измерения, които са свързани с нашите мисли, чувства, емоции и визуализации.

Много лесно злото може да внуши на хората, които са уязвими и носят енергийни товари със себе си, чувства, мисли, емоции и визуализации, които те да припознаят като свои и по този начин да ги провокира да излъчват негативна енергия. Това е много често срещано и е една от основните причини сега хората масово да завихрят енергията с негативен знак, като излъчват негативни мисли, чувства емоции и визуализации в пространството около себе си. Тази енергия достига злото и по този начин то черпи енергия от хората и става все по-силно. Колкото по-силно става злото, толкова по-умело въздейства на неосъзнатите хора и по този начин ги оплита още повече в своите мрежи.

Също така е важно да се осъзнае и разбере, че злото има способността да похищава слабите души, като, образно казано, ги измества от тяхното тяло и поема контрол над съзнанието им. По този начин негативната същност се свързва с тяхното тяло и започва да го контролира, но това е тема, за която ще пиша по-подробно в следващата глава от книгата.

Всичко, което споделих в тази глава, е много важно да бъде осъзнато и добре разбрано, за да могат хората да започнат да живеят по-осъзнат живот. Защото сега хората не умеят да разграничават кои мисли, чувства, емоции и визуализации произлизат от техните души и кои са изпратени от добронамерени или злонамерени енергийни същности. В следващите глави от книгата ще споделям с вас още знания за това, как да се научите да ги разпознавате и как да възвърнете контрола над себе си. Не се страхувайте от злото, вече познавате неговия път и знаете, че то в своята сърцевина е добро, което се е отделило от Бог, но знайте, че рано или късно всяка една, така наречена “злонамерена същност”, успява да се освободи от болката и оковите на мрака и се завръща отново в духовния свят, където се възражда в чистата любов на Бог.

Ако позволите да се страхувате от злото, тогава то ще се възползва от вашия страх, за да ви доближи. Важно е да се знае, че злото може да достигне и да въздейства само на души, които излъчват и завихрят негативна енергия около себе си. Тези души, които са се обградили в светлина и я излъчват непрестанно в своите дела, те са неуязвими за злонамерените същности. Запомнете, че злото има нужда от нашата любов, за да се пречисти и опомни, защото в своята сърцевина е изградено от любов. Приемете злото като свой учител, защото то често играе тази роля в живота ни. То непрестанно обостря нашите слабости и по този начин насочва вниманието ни към тях. Ако ние съумеем да ги забележим, осъзнаем и с любов и благодарност ги изцелим, тогава злото ще е изиграло важна роля в живота ни, защото ще ни е показало пукнатините, които сами не сме успели да забележим.

Понякога хората имат нужда от провокатори, за да насочат вниманието към своите слабости, които е нужно да шлифоват, а най-често в ролята на тези провокатори влизат злонамерените същности. Затова не им се гневете, а осъзнайте, че те също имат важна роля в развитието на цялото и без тях животът не би могъл да съществува по начина, по който го познаваме, защото тяхното желание да рушат мотивира светлите души да шлифоват своите творения и да ги правят все по-съвършени, така че да са устойчиви на разрушителната сила на злото.

Нека не забравяме, че доброто и злото имат своето място в цялото и щом Бог е допуснал злото да съществува, тогава то има своето място в цялото, но нека не забравяме каква е ролята на доброто. Защото сега масово се разпространява в ученията, че Бог е сътворил злото и щом то съществува, е нужно да го приемем и да се научим да живеем с него. Това твърдение служи единствено и само в полза на злото, защото Бог ни е сътворил с цел. Когато оставим злото да изпълнява своите цели, а ние се примиряваме с тях, тогава ние не изпълняваме своята роля, с която Бог ни е създал. Всяка светла същност е създадена да завихря, мултиплицира и влага силата, мъдростта и любовта на Бог в своите дела. Когато срещне зло по своя път, е нужно да се научи да го преодолява (като му противодейства), а не с него да се примирява. Една от основните роли на злото е да ни тласне да се шлифоваме и да се превръщаме във все по-добри творци, а не да го приемаме и да се оставяме то да руши нашите творения, без да му противодействаме. Бог еволюира, докато доброто и злото се сблъскват помежду си, а не докато доброто гледа и приема с “Божествено“ разбиране и благодарност как злото руши всичко след себе си.

Разберете, че тези твърдения не служат на светлината, а на мрака. Важно е да се знае, че когато едно учение е опетнено от изкривена информация, това не означава, че цялото учение е лъжа, напротив, ако всичко в учението е лъжа, тогава хората не биха били привлечени към тях. Вече знаете как злото контролира и манипулира умовете и сърцата на хората. Не е трудно истината да бъде изкривена, докато хората носят негативни отпечатъци в себе си. Всъщност в света, в който живеем, за да се предаде чиста информация, е нужно човекът, който я предава, да бъде енергийно чист на всички нива и да има умения, с които да влиза в осъзната битка със злото, за да може умело да брани истината и да не позволява тя да бъде изкривена. Няма как да бъдеш чист проводник на Божествената истина, ако преди това не си вътрешно чист и не се превърнеш във воин на светлината, който със силата и мъдростта на любовта на Бог брани истината от злото.

Помнете, че Бог е любов и не съществува сила по-голяма от нея. Всяка една светла същност, която служи на цялото (Бог), се потапя в Неговата енергия, докато я пропуска през себе си и я влага в делата си. Докато сте обградени с любовта на Бог злото ще стои настрана от вас. Спомняйте си го всеки път, когато позволите на някой провокатор в живота да ви тласне в негативна посока, независимо дали това се случва във вашите действия, мисли, чувства, емоции, визуализации, убеждения и вярвания.

 

Откъс от книгата:БИТКАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО - Автор: Ширинан“

• ПРОЧЕТИ ОТЗИВИ •

ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН с възможност за безплатна доставка!

Добавете коментар


Защитен код
Обнови