Въведение от книгата „СЪТВОРЕНИЕ“ – Опознай своя Божествен Потенциал

Дълги векове хората живееха в дълбока забрава за своята истинска същност. Това позволи на човечеството да отслаби своето вибрационно излъчване до такава степен, че да му позволи да резонира на близка вибрационна честота с най-плътните материални творения. Образно казано по този начин нашите души се гмурнаха в най-плътните измерения на съществуване, за да придобият опит с тях. Благословени сме да преживеем творението на толкова плътно ниво на съществуване. За да го направим платихме висока цена и тя се изразява в това, че забравихме своя Божествен произход. До такава степен намалихме своите вибрационни честоти, че нашите по-висши аспекти на съществуване не са в състояние да се изразят свободно през нас поради ниските вибрационни честоти на нашето земно тяло.

Имаме нужда да преоткрием силата в себе си

В 21-ви век вече всеки трябва да е наясно, че всичко е изградено от енергия. От най-малкия атом до най-големите материални обекти, всички те са изградени от енергия. Дори нашите чувства, емоции и мисли се влияят от енергия. Когато навън е слънчево и сме се нахранили с високо енергийна храна, нашите емоции, мисли и чувства са предимно положителни. Но в студените дни, когато сме ограничени от свободния достъп на слънчева светлина и от високо енергийна питателна храна на летните плодове и зеленчуци, ни става все по-трудно да бъдем положителни. През зимните месеци, тенденцията хората да ги обхваща меланхолия и депресия, нараства многократно.

Забравената истина за реалността на живота

Една от основните причини ежедневно да се сблъскваме с болести, изпитания и несполуки в своя живот, се дължи на нашето неумение да разберем, как е устроен светът, в който живеем. Сега човечеството живее във време, в което по-висшите му сетива са замъглени и това го провокира да си служи основно със своите най-плътни земни сетива на своето тяло. Тези условия за живот продължават дълъг период от време, достатъчно дълъг, за да забравим истината за многоизмерността на реалността, в която живеем и така сме позволили да отъждествим живота си с това, което можем да възприемем със сетивата на физическото ни тяло, но истината е, че те са сътворени да ни служат в най-плътния видим материален свят, а в същото време той е само една малка част от многоизмерното проявление на Бог. Отвъд него съществуват енергийни светове, които остават недоловими за сетивата на физическото ни тяло.

Ролята на мултиизмерната реалност в живота ни

Всяко едно измерение участва активно в изразяването на Божествения импулс и ако в някое от по-висшите измерения този импулс бъде прекъснат, тогава той няма как да се прояви в най-плътния материален свят. Затова е много важно да си припомним тази фундаментална истина за сътворението и да се научим да си служим с нея, защото тя ще ви позволи да се превърнете в творци, които умело изразяват Божествения импулс през себе си. Нужно е да се осъзнае, че всичко, което съществува в материалния свят, се е зародило първо в по-висшите светове на съществуване и едва след това си е проправило път до най-плътния свят, а именно, светът на материята, там, където енергията вибрира на такава вибрационна чистота, че ние сме я приели като нещо статично, но истината е, че това е една голяма илюзия, защото въпреки привидната статичност на материята, тя е в непрестанно движение и си взаимодейства с всички енергии, до които се докосва.

Опознай своя Божествен произход

Представете си най-висшата проява на Бог като безгранично поле от чиста енергия, която няма начало и край. Тя е всичко и едновременно с това нищо. Не е подвластна на желания, страхове, ограничения и всички останали плътни форми, които познаваме в материалния свят. Наистина, не е лесно да си представиш как нещо може да е безгранично, защото в материалния свят, в който живеем, всичко е подвластно на рамки и ограничения. Пространството в нашия дом е ограничено от стени, Земята е ограничена като обем, слънчевата система, а дори и цялата Вселена е ограничена от пространството, което я изпълва и има своето начало и край. Цялото това ограничение съществува благодарение на дуалността, която е ограничила енергията в две диаметрални крайности.

Импулсите на Сътворение – Пътя им от духовния до материалния свят

Нека отново насочим вниманието си към Бог, който е всичко и всички, и в същото време е отвъд тях. Източника съдържа в себе си всичко проявено и едновременно с това е повече от това, защото в себе си носи безкрайно много проявени и непроявени импулси на сътворение. Проявените импулси са видими в сътворението в различните измерения, докато непроявените импулси се раждат от Източника. Тези импулси можем да ги наречем Божествени импулси. Когато това се случи, Божествените импулси първо достигат духовния свят и озаряват всички енергийни същности в него със своята енергия и след това, чрез тях те продължават да се завихрят в останалите измерения, докато накрая не успеят да се проявят и в най-плътния материален свят.

Проявлението на Бог в най-плътните измерения на съществуване

Измеренията, в които съществува материалният свят, са изградени от сгъстена енергия и по тази причина душите се нуждаят от плътни тела, с които да навлязат в тях, за да ги изучат. Душата е създадена да съществува в условията на духовния свят, там, където нищо не спира нейния безкраен порив да отдава силата, мъдростта и любовта на Бог (цялото), която тя пречупва през своята уникална призма (опит). В духовния свят не съществуват външни ограничения, но душите все пак се сблъскват с едно ограничение и това е техният личен опит с плътните измерения на съществуване. Колкото по-богат опит в опознаването на Създателя има една душа, толкова по-умело тя Го изразява през себе си. Това е причината душите да навлизат толкова смело в трудни животи на Земята, защото те са водени от своя вътрешен порив да опознаят творението, а най-добре това се случва в трудните животи с голяма динамика.

Материалното проявление на нашата Душа

Когато говорим за тялото е важно да се разбере, че не става дума само за физическото тяло, а за съвкупност от физическото тяло заедно с енергийните тела, с които то е неразделно свързано и няма как да отделим едно от друго, защото те са пластовете на едно цяло тяло, което за по-лесно ще наречем “земно тяло”. Самата планета Земя е многоизмерна и всяко едно измерение допринася за нейната величествена красота и съвършенство. Земното ни тяло не съществува само в едно от тези измерения, за да го ограничим само с физическото или енергийните тела, а е част от всички тези измерения и съществува едновременно във всички тях. Затова, за по-лесно, ще използваме израза “земно тяло”, а когато е нужно да поясним за някой конкретен пласт от земното тяло, ще конкретизираме за кой точно пласт се отнася информацията.

Влиянието на моделите в процеса на сътворение

За да се осъзнае в дълбочина, по какъв начин душата и егото оказват влияние в сътворяването на земния живот, който изживяваме като хора в плътните измерения на съществуване, е важно да си припомним, че всичко материално е изградено от съзнание. Истината е, че това, как ще изглеждаме, в какво здравословно състояние ще изживеем живота си, колко трудности ще срещнем по пътя и как ще протече животът ни, до най-малкия детайл в него, се ръководи от нашето индивидуално съзнание и взаимодействието му с колективното съзнание. Една от основните задвижващи сили в материалния свят е магнетизмът, който е част от нашето съзнание. Той има способността да привлича и отблъсква енергия от себе си и в зависимост от това, по какъв начин сме изградили съзнателните форми в нашето съзнание, зависи по какъв начин тези съзнателни форми ще се проявят в живота ни.

Клетъчната памет на нашите клетки

За пример нека вземем един модел на убеждение, в който хората дълбоко вярват, че са смъртни и всички хора стареят. Това е толкова дълбоко вкоренено в хората, че то работи и сътворява живота им по начин, който те самите завихрят енергията в своето съзнание, защото имат съзидателната сила да го сътворят. Тялото притежава съзнателен модел, който има магнетична сила да ги сътвори във видимия материален свят, който ние възприемаме като настояща реалност. Това е само един от безброй многото модели, които мракът така старателно поколение след поколение е вкоренявал в хората, а те от своя страна са оставили като наследство тези модели на своите деца. Благодарение на всички тези негативни модели сме загубили връзката с нашите тела и умението да си служим с техния потенциал, а той е много голям.

Страница 1 от 5