Импулсите на Сътворение – Пътя им от духовния до материалния свят

Нека отново насочим вниманието си към Бог, който е всичко и всички, и в същото време е отвъд тях. Източника съдържа в себе си всичко проявено и едновременно с това е повече от това, защото в себе си носи безкрайно много проявени и непроявени импулси на сътворение. Проявените импулси са видими в сътворението в различните измерения, докато непроявените импулси се раждат от Източника. Тези импулси можем да ги наречем Божествени импулси. Когато това се случи, Божествените импулси първо достигат духовния свят и озаряват всички енергийни същности в него със своята енергия и след това, чрез тях те продължават да се завихрят в останалите измерения, докато накрая не успеят да се проявят и в най-плътния материален свят.

 

Понякога отнема време, за да се създадат подходящи условия, в които Божествените импулси успяват да се сътворят в материалния свят, но те са толкова силни, че нищо не може да ги спре, дори и мракът, за който вече съм писал много в книгата „БИТКАТА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО“, в която описвам по какъв начин злото се стреми да разруши творенията на Бог. Злото прави всичко възможно както да разруши текущите творения, така и да спре сътворяването на нови, което пречи на Божествените импулси да се проявят с лекота в плътните измерения на съществуване. Докато мрака се бори с творенията на Източника неосъзнато участва в тяхното сътворение. Напомням ви, че мракът или познато още като злото е творческото проявление на илюзията, която душите така старателно се стремят да изучат на планетата Земя, защото тук в плътните светове на съществуване, тя е проявена в много концентрирано състояние.


Вече казахме, че безграничният океан от непроявена енергия се проявява в дванадесет измерения, които изграждат цялото съществуване. Представете си тези дванадесет измерения като дванадесет матрьошки, които са поставени една в друга. Най-малката вътрешна матрьошка символизира най-плътните измерения, които изграждат материалния свят. Докато най-външните матрьошки са тези, които изграждат духовния свят. Духовният и материалният свят са сътворени от Източника - Бог, но те са само част от него, защото той е безкраен и е отвъд тях. Наистина, не е лесно това да бъде осъзнато.


Истината може да бъде много по-лесно разбрана, когато се преживее и почувства в сърцето, защото там се намира вашата душа, а моментът, в който осъществите връзка с нея, тя ще ви припомни истината по начин, който ще бъде обрисувана благодарение на вашия уникален опит, за да е по-лесно разбираема за човешкия ум. Важно е да се разбере, че всяко едно от висшите измерения участва и е част от по-нисшите измерения. По тази причина избрах примера с матрьошките, защото така лесно може да се обясни как малките матрьошки са част от големите, но в същото време са само част от тях. Също така е важно да се разбере, че понеже малките матрьошки са част от големите, те могат да окажат влияние на големите. С други думи казано, по-плътните измерения са подвластни на законите на по-висшите, но в същото време понеже плътните измерения са част от по-висшите, те могат също да им оказват въздействие, но винаги с по-малка сила, отколкото обратното.
Първоначалният импулс на сътворение винаги идва от Бог. Понеже всяко едно от дванадесетте измерения и всички енергийни същности, които ги обитават, са част от Бог, е важно да поясня, че този импулс се изразява чрез тях, но той произлиза от безкрайния океан от чиста енергия, който душите използват като строителен материал за своите творения. Няма как нещо в материалния свят да съществува, ако преди това импулсът, който го е сътворил, не е преминал през всички пластове на дванадесетте измерения. По-напред в книгата ще ви опиша как това се случва, докато споделям с вас каква е ролята на енергийните ни тела в сътворението на материалните светове.


Нека сега обобщим информацията за духовния свят. Това е мястото, в което нашите души съществуват. Те са частица от Бог и като такива могат да се чувстват пълноценни единствено, когато са лишени от всякакви ограничения. Ето защо духовният свят е нашият истински дом, защото там душите ни са в състояние да разгърнат своя потенциал. Разбира се, няма как това да се случи, ако душите не натрупат опитност във всички измерения на съществуване, защото заниманията на душите в духовния свят винаги са свързани с цялото и няма как те да си въздействат пълноценно с него, ако преди това не са го изучили. Това е причината душите да копнеят толкова силно да изучат плътните светове на съществуване.


В духовния свят душите се намират в непосредствена близост до Бог и те там много лесно изразяват Божествения импулс през себе си. Когато Бог планира да сътвори нещо ново, Той възлага тази задача на най-подготвените души за това. Това са душите, които притежават нужния опит и енергия, за да изразят Божествения импулс през себе си. Всяка една душа създадена от Бог, носи в себе си нещо уникално, което я отличава от всички останали. Представете си Бог като безкрайна палитра от цветове, а душите като частица от Него са обагрени в част от тези палитри. За да го разберем по-лесно, нека си представим творчеството на Бог като една картина. Когато Той планира с какви цветове да изпълни картината, тогава използва в творческия процес (импулс) тези души, които носят в себе си нужните цветове (опит), за да я сътворят (оцветят).
Всяко едно творение, преди да достигне до плътните измерения на материалния свят, преминава първо през духовния свят. Образно казано, в духовният свят се чертаят скиците, които душите, въплътени в човешки тела сътворяват в най-плътните измерения на съществуване. Ето защо можем да кажем, че всичко, което идва от Бог, преди това е преминало през духовния свят. Нищо във Вселената не се случва случайно, всичко е много стриктно контролирано от духовния свят, който участва активно в развитието на цялата Вселена.


Друго нещо, което е важно да знаете е, че когато душите са въплътени в човешки тела на Земята, са подпомагани много активно от духовния свят. Душите, които не са навлезли в плътните измерения, работят заедно с нас, защото сами не бихме могли да се справим, както и те без нас не биха могли да се справят, защото душата не притежава инструментите на земното съзнание, с които човек сътворява плътния материален свят. Най-общо казано нашите чувства и емоции са заредени със магнетизъм, а нашето въображение и знание са заредени с електричество. Цялата Вселена е изградена с помощта на тези два инструмента, благодарение на които се създават формите с помощта на електричеството и се изпълват с магнетичната сила на чувствата и емоциите, които привличат и отблъскват нужните обстоятелства, за да се зароди Творението. Всеки път, когато мечтаете за нещо, вие със своите мисли и въображение изграждате модел в енергийното поле на творението. Когато вашите мечти са подхранени от силни емоции и чувства, тогава вие зареждате своите творение с магнетизъм, който свързва и отблъсква нужните обстоятелства във вашия живот, за да може вашата мечта да се прояви във видимия материален свят. По този път има и много изпитания, които тестват вашите чувства и емоции дали са подхранени с устойчива вяра, която да премине през всички илюзии, които противоречат на вашето творение. Така всеки един човек сътворява своята собствена реалност. Независимо дали е осъзнато или не, ние всички ежедневно мислим, мечтаем, изпитваме емоции и чувства.


Всяка една душа, преди да се въплъти на Земята, е била овластена с мисия, която е нужно да изпълни през земния си живот. Представете си Божествените импулси като енергийни лъчи, които подготвените за тяхното изпълнение души, ги улавят и генерират като заряд в собственото си енергийно поле. Всяка една душа, която в момента се намира на Земята, за да я има, значи тя носи в себе си такъв импулс, който е кодиран в нейната душа и е уникален сам по себе си. Може импулсите, които носим в себе си, да са сходни, но те са парченцата от едно цяло и взаимно се допълват, но в никакъв случай не си противоречат. По тази причина всеки един човек е уникален и има важна роля в сътворението на Божествения план в плътните светове на съществуване.


Всеки човек има огромно значение за цялото творение, дори най-изстрадалите и самотни хора на света оказват важна роля в сътворяването на цялото. Вече казахме, че вселената е подвластна на магнетизма и по тази причина съществува доброто и злото на Земята. Когато се натрупа много негативна енергия в колективното пространство, е нужно тя да бъде проявена и отработена в плътните светове на съществуване. С тази мисия се заемат смели и опитни души, като се впускат в това начинание да преживеят много тежки животи. За останалите хора, в техните очи, те могат да изглеждат така, сякаш привидно не се справят с живота, но истината е, че те са избрали да изиграят и проявят трудната част от колективното сътворение. Ако не са те, тогава тази енергия би могла да се прояви през всеки един от нас. Затова, всеки път, когато срещнете по пътя си изстрадал човек, му благодарете с цялото си сърце и душа, защото той преминава през всичко това, за да отработи негативната колективна енергия, която ако не през него, би се проявила през някой друг, а както казахме, този “някой друг” можеше и да сте вие. Те заслужават огромно уважение и любов, която сега не получават.


Важно е да се разбере, че колкото по-голяма и значима е мисията, която Божественият импулс ни е овластил да изпълним, толкова по-силен енергиен заряд носим в себе си. Силата, мъдростта и любовта, които носим в себе си като допълнителна подкрепа, в изпълнение на мисията ни, я черпим от Божествения импулс, който сме уловили и поели отговорността да изпълним (сътворим) в плътните измерения. За да ви е по-лесно да го разберете, си представете Божествения импулс като енергийна сфера, в която са кодирани плановете на всичко, което предстои да сътворите в плътните измерения на съществуване.


За да го обрисуваме си представете как вашата душа преди да слезе на Земята й е била връчена енергийна сфера, която е нужно да се слее с нея и чрез своя опит да я изрази в материалния свят. В сферата се съдържа такъв вид енергия, която душата има вече натрупан опит да изрази чрез делата си. Ако й липсва такъв опит, тя ще бъде тласната да го придобие в новия си живот. Енергията, която се съдържа в сферата, може да бъде проявена чрез знание, музика, научни достижения, технологични успехи и всяка една, останала позната и все още непозната сфера от живота.


Също така е много важно да разберете, че душите носят огромна отговорност за енергийната сфера, която им е поверена. В нея се съдържат плановете на Бог, а те са апетитна хапка за злото и то прави всичко възможно да ги достигне, защото така може да ги използва за свои цели. Освен това, душите носят отговорност за разпространението на енергията, която се съдържа в енергийната сфера. Ако човек се поддаде прекалено много на илюзията и забрави истински важните и ценни неща от живота, тогава това може да го отклони от пътя и да забрави да разпространи това, за което е слязъл на Земята...

Продължава в книгата "СЪТВОРЕНИЕ - Опознай своя Божествен потенциал" - Информация за книгата

КУПИ КНИГАТА 

/ Бърза поръчка на: 0883326981 /