Ролята на мултиизмерната реалност в живота ни

Всяко едно измерение участва активно в изразяването на Божествения импулс и ако в някое от по-висшите измерения този импулс бъде прекъснат, тогава той няма как да се прояви в най-плътния материален свят. Затова е много важно да си припомним тази фундаментална истина за сътворението и да се научим да си служим с нея, защото тя ще ви позволи да се превърнете в творци, които умело изразяват Божествения импулс през себе си. Нужно е да се осъзнае, че всичко, което съществува в материалния свят, се е зародило първо в по-висшите светове на съществуване и едва след това си е проправило път до най-плътния свят, а именно, светът на материята, там, където енергията вибрира на такава вибрационна чистота, че ние сме я приели като нещо статично, но истината е, че това е една голяма илюзия, защото въпреки привидната статичност на материята, тя е в непрестанно движение и си взаимодейства с всички енергии, до които се докосва.


Замислете се върху следващия пример. Когато един майстор бъде повикан да отстрани някоя повреда, тогава той първо се запознава с електроуреда и прелиства в съзнанието си цялото знание за това, как е сътворен той. Когато той знае по какъв начин е създаден, може интуитивно да си представи къде може да е повредата. Това ще му помогне не само да я отстрани, а също така да подобри творението, като направи така, че повторна повреда да не се случи отново, защото вече ще е наясно какво я е причинило.


Същото е и с живота на хората, ако ние опознаем творението и осъзнаем по какъв начин то е задвижено, и на какви закони се подчинява, тогава ще се научим да си служим с тях много по-осъзнато и това ще ни позволи да придобием пълен контрол над своя живот и вече избора, дали да служим на Бог, който се проявява чрез нашата душа или на тъмни сили, ще е изцяло в нашите ръце, защото ще можем да разпознаваме кои импулси идват от нашата душа (Бог) и кои произлизат от нашите страхове и илюзии, които провокират контрола на нашето его да се изрази.


Вече казахме, че светът е изграден от дванадесет основни измерения. Сега, нека възприемем, най-грубо казано, че светът е изграден от дванайсет сфери, като в центъра се намира най-плътната материална сфера, в която живеем като човешки същества, а най-външните сфери, те губят физически представата за пространство, защото те съществуват в духовния свят, където понятия като време и пространство не съществуват. Това е малко по-различна картина от тази, в която сме свикнали да поставяме Бог в центъра и как всичко произлиза от Него. Това е абсолютно вярно и горното описание не противоречи на нея, но има значение от коя перспектива гледаме. Когато се намираме в духовния свят, тогава центърът са най-фините сфери на съществуване, а когато сме на Земята, центърът са най-плътните сфери на съществуване. Причината за това е, защото ние се намираме в този център и за да може съзнанието да си го представи, е нужно ние самите да се поставим в този център. Ще забележите, че въпреки привидния плътен център, творението отново се задвижва от по-ефирните към по-плътните сфери на съществуване, както традиционно сме свикнали да си представяме творението.


Не е лесно за човешкото съзнание да си представи нещо, с което няма опит и не може да го обрисува в познати образи и картини, които да му помогнат да го разбере. По тази причина нека използваме един земен пример, с една най-обикновена крушка. Когато тя свети, ние виждаме нейната светлина с нашите земни сетива, но когато използваме апаратура, която надминава нашите плътни физически сетива, ние сме в състояние да видим, че светлината има и енергийно излъчване, което излиза извън пределите на пространството, което физическата светлина е осветила.


Подобно е и с по-висшите измерения, които нямат физическо проявление, но именно от тях произлизат плътните измерения на съществуване. За да стане по-ясно, нека разделим измеренията на две категории. Едната категория са измеренията, които нямат физическо проявление и това е мястото, което ние познаваме като духовен свят, където съществуват нашите души. Другата категория измерения са тези, които имат физическо проявление и тях ние ги познаваме като нашия земен дом и не само, защото цялата Вселена е част от тези измерения, в които съществуват времето и пространството.


Нека сега разгледаме всяка една категория поотделно и разберем, какво ги свързва и какво ги отличава една от друга. За да бъдете добри творци е нужно да осъзнаете, по какъв начин цялото (Бог) се проявява във всички измерения и как този импулс задвижва цялото творение…

Продължава в книгата "СЪТВОРЕНИЕ - Опознай своя Божествен потенциал" - Информация за книгата

КУПИ КНИГАТА 

/ Бърза поръчка на: 0883326981 /