Забравената истина за реалността на живота

Една от основните причини ежедневно да се сблъскваме с болести, изпитания и несполуки в своя живот, се дължи на нашето неумение да разберем, как е устроен светът, в който живеем. Сега човечеството живее във време, в което по-висшите му сетива са замъглени и това го провокира да си служи основно със своите най-плътни земни сетива на своето тяло. Тези условия за живот продължават дълъг период от време, достатъчно дълъг, за да забравим истината за многоизмерността на реалността, в която живеем и така сме позволили да отъждествим живота си с това, което можем да възприемем със сетивата на физическото ни тяло, но истината е, че те са сътворени да ни служат в най-плътния видим материален свят, а в същото време той е само една малка част от многоизмерното проявление на Бог. Отвъд него съществуват енергийни светове, които остават недоловими за сетивата на физическото ни тяло.


В днешно време, едно от малкото неща, които ни напомнят за многоизмерността на цялото съществуване, са разказите за приказни герои, които живеят в други светове, успоредно с нашия. Тези разкази са се запазили от времето, когато хората са имали по-голям контрол над своите по-ефирни сетива, които са им помагали да контактуват и обменят опит и енергия с целият ни многоизмерен заобикалящ свят. Всички тези разкази са послание от нашето минало, което ни напомня, че светът не е само пръст, камъни, вода и въздух, а нещо много по-голямо и величествено. Но поради факта, че от дълго време живеем в условия, които са ни провокирали да се потопим надълбоко в материалния свят, тази истина, толкова силно е избледняла в нашето съзнание, че сме започнали да възприемаме приказките за тези приказни герои като измислица, която е плод на нашата фантазия.


Историите за други енергийни същества, като горски феи, самодиви, елфи и много други същества, които са добре обрисувани като приказни герои в много книги и филми, са като историята за потънал кораб, който е бил натоварен с огромно богатство. Хората усещат вътрешно, че това може да е истина, но сякаш нещо им пречи да повярват истински, докато някой смел човек не се гмурне в дълбините на океана и не достигне до истината и по този начин покаже на света, че такъв кораб наистина съществува.


Знам, че не е лесно да се повярва в нещо, което не може да преживееш със земните си сетива, но вътре във всеки един от нас тази истина е жива и ако медитирате върху нея, това ще ви помогне да се освободите от всички страхове и ограничения, които носите в своето съзнание и пречат на истината да изплува на повърхността, за да я почувствате и преживеете с по-висшите си сетива.


Съзнанието на съвременния човек е обременено от много страхове, илюзии и рани, които са изградили стени между тях самите и истината за многоизмерността на цялото от което сме произлезли. По тази тема съм писал много, в другите мои книги, затова няма да се спирам на нея в дълбочина, но също така е важно да се разбере по какъв начин енергийните товари и вътрешни блокажи правят така, че да живеем живота си на сляпо. Те до такава степен ни отдалечават от истината, че тя за нас е като нощното небе. В далечината виждаме блещукащи светлинки, които са други звезди, слънчеви системи, планети, а дори и галактики, но никой от нас не може да ги види и почувства със земните си сетива, защото те са ограничени и не могат да преодолеят физическото пространство, за да ги достигнат. За да опознаем тези светове с физическите си сетива, е нужно да ги посетим на физическо ниво с нашето тяло, докато нашите енергийни сетива нямат такива ограничения.


Колкото повече работите със себе си на енергийно ниво, за да изцелите себе си от енергийните блокажи, които носите в себе си, толкова по-голям контрол над своите по-ефирни сетива ще придобивате, които не познават ограниченията на сетивата на вашето физическо тяло и с помощта на своя дух ще можете да се пренесете на тези звезди и да опознаете истината за тях отблизо. Какво се случва, когато енергийно сме замърсени и живеем живота си на сляпо? Да, привидно виждаме със земните си очи, но те виждат една много малка част от истината за многоизмерната реалност, в която съществуваме и всичко останало остава недостъпно за най-плътните ни земни сетива.


По този начин сме лесни за манипулиране, защото когато един сляп човек разчита някой друг да го води, тогава той няма как да знае този човек наистина ли вижда пътя пред него или това е друг сляп човек, който е извървял пътя пред него и се самозаблуждава, че го е опознал с физическите си сетива, но истината е, че той продължава да е сляп за многоизмерното съществуване на реалността. Истината се разкрива пред тези, които носят чисти сърца и съзнание на всички нива.


Представете си, че вървите по път, който е осеян с препятствия и човекът пред вас, на когото се доверявате да ви води, е също като вас сляп за по-висшите светове, но по една или друга причина е имал късмета да избегне голяма част от препятствията, които е срещнал по своя път. Той ще е в състояние да ви предупреди само за тези изпитания, с които той самият се е сблъскал и е придобил опит с тях, но всички останали, които са останали извън неговите физически сетива, ще продължават да съществуват. Така вие може да нямате същия късмет и това да доведе до неочакван сблъсък с тях, за който не сте били подготвени. Това е една от основните причини хората да губят доверие в своите водачи, когато те са слепи за истината на многоизмерността.


Реалността, в която живеем, е многоизмерна и е изградена от дванайсет основни измерения, които съдържат в себе си под-измерения. Сега масово се разпространява информация, че живеем в трето измерение и се подготвяме да преминем в четвърто, пето, а някои по-смели писатели пишат, че сме заслужили да навлезем директно в седмо измерение на съществуване. Това твърдение е в подкрепа на илюзията за разделение, като ни поставя в триизмерен свят, който е отделен от останалите и понеже сега се намираме в период на преход сме готови да се пренесем в нов по-висш свят на съществуване. Истината е, че ние никога не сме напускали по-висшите измерения на съществуване, но в същото време нашата свързаност с тях е отслабнала до такава степен, че тя е станала неосъзната. Това, което сме загубили, е умението да използваме сетивата, с които да ги преживяваме и осъзнаваме, но самата връзка с тях никога не е прекъсвана, защото животът не би могъл да съществува, ако дори само едно от тези измерения липсва. Защото Бог се проявява чрез тях и постепенно преобразува своята енергия в плътна форма, докато не достигне до най-плътните измерения, в които сега човечеството се е потопило и е приело, че това е всичко, но истината е, че това е една много, ама наистина много малка част от цялото творение на Бог и няма как да опознаем процесите на сътворение, ако не изучим какво влияние оказват другите измерения в живота ни…

Продължава в книгата "СЪТВОРЕНИЕ - Опознай своя Божествен потенциал" - Информация за книгата

КУПИ КНИГАТА 

/ Бърза поръчка на: 0883326981 /