Въведение от книгата „СЪТВОРЕНИЕ“ – Опознай своя Божествен Потенциал

Дълги векове хората живееха в дълбока забрава за своята истинска същност. Това позволи на човечеството да отслаби своето вибрационно излъчване до такава степен, че да му позволи да резонира на близка вибрационна честота с най-плътните материални творения. Образно казано по този начин нашите души се гмурнаха в най-плътните измерения на съществуване, за да придобият опит с тях. Благословени сме да преживеем творението на толкова плътно ниво на съществуване. За да го направим платихме висока цена и тя се изразява в това, че забравихме своя Божествен произход. До такава степен намалихме своите вибрационни честоти, че нашите по-висши аспекти на съществуване не са в състояние да се изразят свободно през нас поради ниските вибрационни честоти на нашето земно тяло.


Векове наред живяхме по този начин. Докато го правихме постепенно опознавахме материалния свят. До такава степен сме свикнали да живеем в него, че забравихме за всички останали измерения, които ще се разкрият пред нас в тази книга. Дойде време за промяна, която ще позволи човечеството да стане свидетел на нещо невиждано досега. Земята също като всеки един от нас има съзнание и е жива. Нейното развитие достигна степен, което ще и позволи да повиши рязко своите вибрационни честоти. През последните години това вече се случва и в следващите години ще продължи с още по-динамични темпове да издига своята вибрационна честота. По темата съм писал повече в книгата „ПОДГОТВИ СЕ ЗА НОВОТО ВРЕМЕ, В КОЕТО ЧОВЕЧЕСТВОТО НАВЛИЗА“.


С всяка следваща година вибрациите на Земята се повишават и това ще принуди хората да започнат да се пробуждат за своята истинска същност. Няма как да продължим живота си на тази Земя, ако не се приспособим към по-високите вибрационни нива на съществуване. За целта е нужно да се пробудим и да осъзнаем своя Божествен произход. Само така можем да освободим съзнанието си от оковите на материалното и същевременно с това да издигнем своите вибрационни честоти на по-високо ниво. Това ще позволи на нашата енергийна същност да се синхронизира с повишените вибрационни честоти на планетата Земя.


На много места може да срещнете информация, че Земята предстои да навлезе в пето измерения на съществуване. Аз лично не приемам този начин по който се обяснява прехода, защото в човек се посажда усещането, че ще напусне трето измерения на съществуване и ще се пренесе в пето, което не е вярно. Важно е да се разбере, че всички измерения съществуват едновременно и са част от нещо много по-голямо, което се изразява чрез тях. В процеса на преход ние няма да се пренесем в ново измерение, а ще разширим съзнанието си до степен, която ще му позволи да съществува осъзнато в трето, четвърто и пето измерение.


За да се случи това е важно да се осъзнае, че съзнанието ни е приковано в най-плътното измерение на съществуване с многобройни модели, убеждения и вярвания, които поддържат нашите вибрационни честоти на ниски нива. Няма как да разширим своето съзнание, за да се синхронизира с по-ефирните измерения на съществуване ако не променим себе си от вътре на вън. За да го направим е нужно да опознаем своето съзнание и да разберем каква роля то оказва в Сътворението. Колкото по-добре познаваме своята многоизмерна същност, толкова по-лесно ще ни става да се подготвим за прехода, в който се намираме. Той вече е започнал и няма никакво намерение да ни чака. Всяка пропусната възможност да работим със себе си в посока вътрешно просветление е загубена възможност да работим в посока издигане на своите вибрационни честоти.


Все още са малцина тези, които осъзнават своя творчески потенциал и огромния контрол, който те имат над собствения си живот. Важно е да се разбере, че животът не е игра на зарове, която е дирижирана от щастливи и злощастни случайности. Всеки един човек притежава в себе си огромна сила, благодарение на която може да въздейства, както на своята собствена реалност, така и на колективната. За щастие, с всяка следваща година вълната от хора, които се събуждат от дълбокият илюзорен сън, става все по-голяма, учейки се да използват осъзнато и целенасочено енергията, на която са проводник.


В последните години започна масово да се разпространява знанието за това, че хората сме с Божествен произход и носим в себе си искрата на Бог. Да, ние имаме безграничен творчески потенциал. Казвам, че е безграничен, защото всички ограничения, които носим в себе си, са под наш контрол и всеки, който пожелае силно със сърцето си да се освободи от тях, може да го направи. Когато съумеете да го направите, тогава и съзнанието ви ще се разшири, а това ще засили връзката ви с цялото, а от там се засилва и творческият ви потенциал.


По този път има много капани, защото докато се учим да творим, може да сме водени от добри намерения, но не винаги резултатите от нашите творения ще са градивни. Замислете се, колко войни са започвани в името на нещо добро? Причината за това е защото сме водени от два основни импулса вътре в нас. Единият от тях е импулсът на Бог, който се проявява чрез нашия дух, а другият е импулсът на магнетизма, който се проявява чрез нашето его. Нужно е да осъзнаем, че егото ни е лесно ранимо и това го прави уязвимо. Изпитанията, с които се сблъскваме живот след живот, оставят своя отпечатък, който оказва силно влияние на импулсите на егото, защото то се стреми към всичко хубаво и в същото време се стреми да отблъсне всичко лошо от нас. Разбира се, за всекиго “хубаво” и “лошо” са различни неща, но какво ни провокира да дефинираме едно нещо като “хубаво” и “лошо”, ще поговорим по-подробно в следващите страници на книгата.


Сега е важно да осъзнаете, че масово хората носят товари в себе си и именно тези товари провокират импулсите на магнетизма (егото) да е водещ механизъм в творческия процес, с който обрисуват своето бъдеще. Тези импулси могат да бъдат както градивни, така и разрушителни, в зависимост от това, какво носим в себе си на енергийно ниво. Позволим ли на нашето его да ни води, без мъдростта на нашата душа, тогава рискуваме неосъзнато да тръгнем по път, който е противоположен на пътя, към който нашата душа се е устремила и така с добрите си желания да сътворим нещо добро, накрая достигаме до място, на което оставаме разочаровани от плодовете на нашето творение.


Много е важно, докато се учим да творим, да се стремим да изразяваме Божествения импулс, който извира от нашата душа, защото той знае кое е важно и стойностно, както за развитието на цялото, така и за развитието на нашата душа, защото те са съгласувани и планирани много прецизно. Целият ресурс, който душата взема със себе си като енергиен заряд е съобразен с мисиите и целите, които тя си е поставила в настоящия живот. Когато нашето его ни ограничава да развиваме и изразяваме заряда, който носим вътре в себе си, тогава той започва постепенно да ни предизвиква болести и изпитания, които целят да ни помогнат да се освободим от всички стени, с които спираме потенциала вътре в нас да се изрази във видимия материален свят.


Не е важно човек да се научи само да използва осъзнато енергията, която протича през него, също така е важно да се научи как да се пречисти и освободи от всички страхове, рани и ограничения, които носи в себе си, за да е в състояние да изрази Божествения потенциал, с който Бог го е благословил да си служи в настоящия живот. Той е уникален и неповторим, във всеки един от нас и търси израз във видимия материален свят. Заедно с това е нужно да се научим да овладеем контрола над нашето его и да не позволяваме то да управлява живота ни, а да позволим на душата ни със своята сила, мъдрост и любов да поведе магнетичната сила на нашето его в посока, която следва Божествения импулс на цялото.


Това са три много важни стъпки, ако искате да бъдете светлоносци и да бъдете посланици на светлината и любовта на Бог в материалния свят. Именно това са трите основни теми заложени в тази книга, която цели да ви научи как осъзнато и целенасочено да впрегнете целият творчески потенциал, който носите в себе си и да го вложите в делата си, които следват Божествения импулс вътре във вас. Във всеки един от вас има огромна сила, която вярвам, след прочитането на тази книга, вече ще знаете как осъзнато и целенасочено да използвате със сърцата си...

Продължава в книгата "СЪТВОРЕНИЕ - Опознай своя Божествен потенциал" - Информация за книгата

КУПИ КНИГАТА 

/ Бърза поръчка на: 0883326981 /