Погледни на живота отвисоко, за да отключиш мъдростта в себе си

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 16

16. ВЪПРОС: В повечето случи хората възприемат случващото се в Живота еднопосочно, само от позицията на тяхната гледна точка. Това ограничава усещанията за истината, която интерпретират според моментните си потребности. Да се научи човек на космополитно, глобално, мащабно възприемане на нещата в Живота, е много трудна задача. Какви знания и съвети бихте дали на хората, как да учат?

УЧИТЕЛИТЕ: Космополитното всеобхватно мислене-възприемане на Живота е привилегия за тези, които упорито, усърдно, дълготрайно работят със себе си, защото то се изгражда, не се получава във вид на знание. Всеки сам извървява Пътя в този процес, следвайки целите на душата си. Понякога са нужни няколко живота усърдна работа със себе си, с надграждане, за да достигнете до тази победа-награда. Веднъж постигнете ли го, го ползвате като утвърдено знание за следващите си животи, в ролите-превъплъщения, в които ще ви е добър помощник за житейската философия-мироглед, която да ви води по пътя напред и нагоре. Глобалното космополитно мислене означава в един миг да сте в състояние за едно и също нещо да възприемете едновременно безброй гледни точки, погледнати от различни ракурси, често противопоставящи се един на друг, като обобщена гледна точка да вземете есенцията негативи и позитиви за разглежданото нещо, да получите собствено мнение с по-голяма степен на позитивна-приемаща или негативно-отричаща нагласа-становище.

Едностранчивият поглед ви дава мнение само от позицията на една гледна точка. Хората обичат да спорят, да доказват правотата си, да оборват опоненти, да налагат своята истина като истина и за другите, без да мислят за това, че всяка истина е толкова истина, колкото и тяхната собствена, че всички имат право, а то е защото ракурсът на възприемане на даденото нещо (обект на темата-спора-дискусията) го оформя цялостно като сбор от всички изказани становища-истини. “В спор се ражда истината”, казва една поговорка. То е именно това, сборът от всички обсъдени гледни точки на изказващите се. Развивайте се в тази посока, сами да проявявате тази способност на всеобхватност в мисленето и възприятията. Поздравете се за успеха, когато се научите и бъдете благодарни на себе си, че сте станали по-богати! Учете другите чрез своя личен опит като пример. Това ще ви помага да срещате повече себеподобни!

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови