Къде се намира духовният свят?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 20

20. ВЪПРОС: Къде се намира “духовният свят”?

УЧИТЕЛИТЕ: Темата е дълга за обсъждане. Важна е, да. За процесите, през които преминавате на Земята, е необходимост да си спомните за Дома, за себе си като духовни енергийни същности. Всеки не би могъл да го постигне. Само тези, които са достигнали ниво на духовна зрелост, които упорито, целенасочено са работили със себе си, следвайки своята лична линия на еволюция, разгръщане, израстване, възход. Всякакви интерпретации има на Земята за духовния свят, за Дома, за Живота извън материята. До голяма степен спекулациите са породени от користни цели, чрез които се черпи от търсещите духовно пробуждане и осъзнаване Време-Живот, личностен и творчески потенциал, жизнена енергия, различен вид донорство, подчинение и поробване. В не-малко случаи хората избират преминаване през такъв вид изпитания, за да открият истината за себе си. Няма излишна опитност. Въпросът е каква цена заплащате за придобиването й. Истината има толкова лица, колкото са всички индивиди взети заедно. Всеки сам по себе си е уникална и неповторима духовна енергийна същност, богата на знания, умения, потенциал, опитности, каквито никой друг сумарно не притежава.

Общността на хуманоидната раса, към която принадлежите като уникални неповторими духовно енергийни светлинни същности в Общото Колективно Съзнание, “наречено духовен свят – У Дома”, няма фиксирано място в космичното всемирно пространство. Знаете, че там нищо не е стационарно, че всичко е в постоянно движение и трансформации. Духовният свят представлява сферична пулсираща енергийно-информационна структура, гравитираща в близост до планетата, на която духовно-енергийните същности (нуждаещи се от преминаване на учебни цикли в материалния свят в дуалностите), слизат в различни роли-превъплъщения с Програми-Живот, според потребностите й в еволюционен аспект. Пулсираща структура е, защото има непрекъснат обмен на информация между енергийната и плътната информационна база, в която всички влагат своите знания, опитности, които влияят на общия еволюционен процес на Общността. В хода на еволюцията други планети са били използвани за учение в материалния свят. По-рано родените същности, които са в края на учебния процес в плътно тяло, носят в себе си спомените, натрупани опитности от животи на други планети. Това е причината някои да си мислят, че “не са от Земята”, че идват от друга планета. Объркването им идва от неосъзнато възприетите събудени спомени, които интерпретират с различни подбуди. След време друга планета (не Земята, както е сега) ще е мястото, където същностите ще придобиват опитност в материята. Рано ви е да знаете повече за това бъдеще.

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови