Как е устроен духовният свят?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 21

21. ВЪПРОС: Как е устроен „духовният свят“?

УЧИТЕЛИТЕ: Вече казахме, че той е сферична пулсираща енергийно-информационна структура, гравитираща в близост до планетата Земя, в слънчевата система, в галактиката Млечен път, намираща се в края на най-външния спирален ръкав, много близо до всемирното космично пространство. За да може умът ви да визуализира описанието, представете си Земята. Тя има северно и южно полукълбо, разделени от екватора. За краткост ще ползваме термина “енергийна сфера” като описание на “духовния свят”. Енергийната сфера също има такова (условно) разделение. В горната част се намират стълбовете на занимания-обучения за духовните енергийни същности, в които душите са в постоянен обучителен процес, според принадлежността им към Общото Колективно Съзнание.

“Екваторът” е най-горното ниво на усамотение, което душата ползва, когато има необходимост от осмисляне на важни за нея задачи, свързани с подготовка за нова предстояща План-Програма-Живот, за осъзнаване на опитностите, които вече е придобила, как да продължи да ги надгражда, каква нова информация й е необходима за възхода й в еволюционните процеси. Всички последващи по-надолу нива в долната част на “енергийна сфера” са нивата, които душата ползва при завръщането си след приключила Програма-Живот на Земята. В кое подниво ще отиде за преглед-осъзнаване на придобитата опитност зависи от степента на “енергийна замърсеност” от негативните изживявания, които носи със себе си от живота в материалния свят. Колкото е по-голям негативният товар, който носи душата със себе си, толкова в по-ниско ниво на усамотение отива. По тази причина всяко по-ниско ниво излъчва по-слаба светлина. В най-долното ниво е мрак. Колкото по-близо е поднивото до горната част на “енергийна сфера”, толкова по-силна е светлината. Това разположение хората наричат “Ад” и “Рай”. В по-ниските слоеве на усамотение пребивават много души, които не могат да се завърнат в горната част на “енергийна сфера”, защото след напускане на земен живот, духът, който е претоварен с опитност с негативно травмиращо съдържание, не може да премине през сивия слой, намиращ се около атмосферата на планетата Земя, заклещва се там, не може да продължи в светлинния енергиен тунел към Дома. Този сив слой е като енергийно сито.

В “енергийна сфера” не може да навлезе никой носител на тъмна енергия. Затова съществуват (като вид предпазна мярка) сивият слой (за духа) и поднивата на усамотение (за душата). Пребиваващи в сивия слой духове търсят общуване с ясновиждащи хора (медиуми), за да им помогнат да навлязат в тунела светлина и се завърнат У Дома. В сивия слой има много сблъсъци между духовете, носители на разнородни негативни товари. Те търсят по-слаби енергийно хора, страдащи, неволеви, с пробита енергийна защита. Вмъкват се в тях, в телата им, обсебват ги, възползват се от тях по различни начини. Дълга тема е. Душа с дух в сивия слой не може да състави План-Програма за живот в нова роля-превъплъщение, докато духът не се освободи, за да е цялостна духовна енергийна същност и продължи еволюцията си. Те са в застой.

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови