Духовна енергийна същност

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 22

22. ВЪПРОС: Какво е “духовна енергийна същност”?

УЧИТЕЛИТЕ: Духовната енергийна същност е сбор от два компонента, дух и душа, “двете страни на монетата”. Свързва ги вечна неразривна енергийна нишка. Духът е мъжката енергия, душата е женската енергия. Духът е в постоянно движение, душата е стационарна. Душата може да пребивава изцяло У Дома или частично с енергията си да е в живот на Земята. Никоя душа не влиза в плътно тяло на 100% с енергията си. Колкото по-еволюирала в развитието си душата, с толкова по-малко количество енергия влиза в живот в материалния свят. Много важен елемент е количеството енергия, с която влиза в нова Програма-Живот, защото ако не прецизира добре нуждите си и слезе с повече енергия, тогава влиза в състояние на непълноценна полезност, акумулиране на неизявена енергия, която се наслагва в човека, влияе на личността, а това води до усещания на неудовлетвореност, непълна изява на потенциала, на раздразнение, че не знае как и за какво да я използва, за да се чувства удовлетворен от себе си, от постиженията си в живота, с много други следствия с негативен характер в личното отношение към себе си и към другите.

Когато душата ползва по-малко енергия за земния си живот, тогава е в постоянен дефицит, което води до състояния на биовампиризъм, ярост от невъзможността да се справи, критика, завист, вкопчване в други хора като помощници, които да ги подпомагат по различни начини, състояние водещо до безброй негативни следствия и обвързаности. И в двата случая душата натрупва обремененост, която отнася със себе си за отработване в следващи животи, в нови роли-превъплъщения и в срещи с душите, с които се е обвързала чрез тях. По този начин душата усвоява важна житейска опитност, уроци, поуки, мъдрост, чрез които израства в хода на личната си еволюция. Цялата опитност на изживяванията на душата в плътно тяло се съхранява в нейната Книга на животите, която се съхранява в Библиотеката в духовния свят, достъп до която има само тя и овластените от нея духовни учители, които я подпомагат за различните земни животи. От незнание и/или от повлияване от модни тенденции, много хора, осъзнато или неосъзнато, дават достъп до книгата си на други хора, задавайки въпроси за интересуващи ги неща или от незнание как да защитят личната си информация, допускайки с доверие некоректни към тях възползващи се хора. Така създават енергийни нишки-коридори, чрез които ограбват, поробват, подчиняват на волята си. Ако човек не знае как да ползва инстинкта си за самосъхранение и попадне в такова състояние, тези енергийни нишки остават действащи и се пренасят в следващи животи, в които душата влиза.

Тежка задача е за душата осъзнато да ги прекъсне и се освободи от зависимости. Духът в своя полет из всемирното пространство придобива разностранна информация, която предоставя на душата за ползване и обсъждане в учените процеси в стълбовете на занимания, която се ползва на практика в земния начин на живот, преминавайки през дуалностите: успех-неуспех, постижение-загуба, победа-провал, полезност-вреда и т.н. Всеки дух има своя лична библиотека във всемирното пространство, до която само той има достъп. Трудностите пред духа в полетите му из всемира са в лицето на паразитните същности, които съществуват в космичното пространство. Те прилепват към енергията на духа и ограбват от него информация, като пиявици. По тази причина много хора изпитват страх от полет на духа. На подсъзнателно ниво имат информацията за такива нападения от паразитиращи същности. Много може да се говори по темата. Не всички са в състояние да я възприемат и разбират. Помнете, че в себе си, в цялостната си клетъчна носите целия обем информация, от ученията на душата в стълбовете на заниманията, от книгата на животите на душата в материалния свят и от библиотеката с информация-знания от всемира на духа.

Според потребностите на душата за живота във вас се пробуждат спомени за тях, които ползвате за целите на мисията си на Земята. Бъдете мъдри! Не разпилявайте нищо, което сте придобили в хода на еволюцията си! Ползвайте го разумно! Не се оставяйте да ви ограбват, манипулират, поробват, да се възползват от вас! Това, което вие сте събрали като съкровищница на знания, никой друг няма! Продължавайте да се обогатявате! С това богатство участвате като принос за еволюцията на Общото Колективно Съзнание на Общността!

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови