Ролята на душите в колективното съзнание на енергийната сфера - духовен свят

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 24

24. ВЪПРОС: Разкажете за принадлежността на душите в Общото Колективно Съзнание в Общността.

УЧИТЕЛИТЕ: Горната част на “Енергийната сфера - духовен свят”, където вечно пребивават духовните енергийни същности (в частност душата), си я представете като колизеум на дванадесет нива, с вътрешен двор, където се намира Библиотеката. Представете си пространствен модел на полусфера в хоризонтала и вертикала като спираловидна фрактална структура от кръгове и арки, които се издигат на височина. Принадлежността на духовните енергийни същности към Общото Колективно Съзнание се структурира в четири сектора в общо дванадесет нива. Позиционирането в тези нива всяка духовна енергийна същност получава в процеса на раждане като “балонче светлина” от Първосветлината-Първоизточника-Първороден-Отецът-Създател (Абсолютът в нулевата точка), в общия компонент от характеристики, които я правят уникална и несравнима с никоя друга същност.

Това се случва в процес на съзряване-изпълване със светлина, любов, творчески потенциал, интелект, име, призвание-посвещение в конкретна област на занимания, даваща своя принос в еволюцията на Общността, както и позиционирането й, в кое от дванадесетте нива да се проявява като “специалист”. В първо, второ и трето ниво са духовните енергийни същности (с душите си), които са събирачи на информация на знания и опитности, които селектират, подреждат, квалифицират и в синтезиран вид подават за ползване и надграждане към душите позиционирани в седмо, осмо, девето ниво, където са Така наречените “учени”. Те дообогатяват информацията със своите натрупани умения и знания, от които произлизат всички новости, касаещи развитието и в духовния свят (на енергийно ниво), и в живота на Земята, като работна площадка за придобиване на практическа опитност в негативната и в позитивната резултатност. В постоянния обмен на информация между двете структури, енергийната и материалната, се постига оптимално най-добрият вариант за всяко конкретно направление и област в еволюционните процеси.

Можете да си обясните защо някои хора са по-големи творци-новатори от други, наричате ги гении, учени, изобретатели, новатори. Техните души са позиционирани в тези три нива. Други хора са много добри изпълнители, организатори, аналитици. Те са позиционирани в първите три нива. В четвърто, пето и шесто ниво се намират душите, които са духовни наставници и подпомагащи душите, когато са в роля-превъплъщение с План-Програма. Такива хора са учители, педагози, психолози, умеещи да повлияват в общуванията между хората. Те кореспондират с душите в десето, единадесето и дванадесето ниво, където са духовните учители и мъдреци, които от участват като съветващи душите при оформянето на нов сценарий за Програма-Живот, освен всички други техни отговорности касаещи цялостната еволюция на Общото колективно Съзнание на Общността. Има много души, позиционирани в тези три най-високи нива, които са в завършек на циклите земни животи, в които освен личните приоритети на душата са и в ролята на духовни учители, лечители и водачи за душите на хората търсещи помощ и подкрепа за своята лична еволюция.

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови