Как да преодолея загуба (смърт) на близък човек?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 25

25. ВЪПРОС: В Живота хората изживяват все по-често събития, в които внезапно се разделят с хора, (обичани, близки, приятели), които си отиват при различни обстоятелства, някои твърде болезнени. Какъв съвет бихте дали, как хората да приемат тази раздяла, да преодоляват страданието, болката?

УЧИТЕЛИТЕ: Тази тема е част от основните знания за цикъла “Раждане-Смърт”, които вълнуват душата, когато е в роля-превъплъщение с предначертан Път и мисия за следване. Много знания има за различните разновидности на информацията, която участва като обсъждане за този процес. Умът на човека-личност измерва всичко само в рамките на линейното врем-Живот, извън която за него няма друго съществуване. Умът се стреми да извлече максимална ползотворност в този времеви период и нищо друго няма значение за него. Във всеки нов Живот за душата на Земята умът е различен. Няма приемственост и наследственост между тях в различните земни животи. Умът приема физическата смърт като край, с който всичко приключва. Умът е обвързан с психиката на личността и с нервната система. В тях се пораждат процесите на възприятия, кое събитие как да се възприеме и изживее. Те от своя страна са неразривно свързани с емоциите и чувствата, които са присъщи на душата, като нейна сила и слабост, едновременно. Човешките взаимоотношения и личното отношение към себе си също са в право-пропорционална обвързаност. Знаете, че всяка душа планира всички подробности за Програмата-Живот според важните за нея критерии и показатели, важни за нейната индивидуална еволюция, с която се вписва със своята лична роля-участие в Общото Колективно Съзнание и Обща Еволюция.

Няма еднакви Програми-Живот. Времевата отсечка за пребиваване в плътно тяло е точно пресметната. Не може да се избързва или да се забавя ходът на личната еволюция на духовната енергийна същност. В зависимост от това, как следва изпълнението на Програмата си, душата си отива от Живота така, както го е планирала. Няма правила на каква възраст да става това, в по-ранна или в по-късна възраст. От причинно-следствените резултатности, вследствие на упражняването на свободната воля и свободния избор, душата и духът биха могли да напуснат Живота в друго време, не както е било планирано. Може да е осъзнато или непредвидено. За душата е важно да осмисли в акценти изживяното време Живот, в какво е успяла да се справи успешно, в какво не е. Много са аспектите за осмисляне-осъзнаване. Много хора не успяват да приемат с разбиране напускането на душата от живота и страдат, изживяват всякакъв вид болка и травмираност. Това е съвсем нормална реакция на душата, да скърби в раздялата с обичана душа-личност, човекът, който е била. Важно е да осъзнавате, че по-голямата част от болката идва от вашата душа, даваща си сметка в тези моменти на скръб, че не сте отделяли повече време за общуване, за споделяне, за създаване на щастливи мигове заедно, за неизказани думи, непоказани чувства, ненаправени дела в помощ и подкрепа към нея. Скръбта е вид осъзнаване, на вас самите, на вашите прояви в общуванията! Разбира се, се може всичко да се сложи под общ знаменател. Разновидностите са много. Не живейте само с ума! Живейте и с душата, с нейните нужди и потребности! Не ги задържайте в себе си! Проявявайте ги осъзнато! Изяснявайте се с всекиго, с когото имате лична обвързаност. Не го правите, остава като информация, която душата отнася със себе си като неосъществени дела и задачи, които включва като нови такива за следващи житейски проявления, в нови срещи с тези души, в нови условия на околния свят. Учете се да приемате края на Програмата-Живот на хората, които си отиват, като потребност, която те следват! Знаете, че това не е Краят, както умът и религиите прокламират. Никоя душа не може да си позволи да се забавя в процеса на личностната си еволюция.

Ако душата не е била удовлетворена от проявите и постиженията си в живота, ако е било прекалено трудно и мъчително да продължи, ако е осмислила ползите от натрупаната опитност и е решила, че това й стига, тя избира да се прибере У Дома, за да продължи там подготовката си по начините, които са й нужни за еволюцията й. Учете се да уважавате избора на душата! Нека това ви помага да осъзнавате смисъла на Живота и себе си в него! Не скърбете повече, отколкото душата ви се нуждае, защото в скръбта отслабвате жизнената си енергия. Така ставате “примамлива мишена” за злонамерени същности, които биха могли да се възползват от страданието ви, да ви атакуват, обсебват, възползват от вас. Излъчвайте любов-благост към отишлата си душа. Така я подпомагате да се въздига на енергийно ниво. Ако страдате много в мъката си, отнемате от нейната енергия и я задържате повече, отколкото на нея й е нужно да е още в земната енергия. Така я забавяте за преминаване през процесите, които на нея са й нужни. Помнете, че душите ви У Дома отново ще се срещнат. Енергийната нишка между душите не прекъсва. Тя се надгражда и утвърждава. Приемайте с разбиране напускането на обичаните от вас хора. Успех!

Следва продължение...

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

You have no rights to post comments