Истинският завет на Исус Христос [Загубените страници от Евангелието]

Това, което Исус всъщност е казал

Този текст е взет от книгата: “Загубените страници от Евангелието”, от Дионисий. Всички религии тълкуват този трактат както им е угодно. Това произлиза от недостатъчните сведения, които пораждат спорове и разногласия между тях... В библиотеката на Ватикана се съхраняват много други важни документи, които биха могли да поставят край на тези спорове и разногласия. Дълго време от Ватикана отказват да ги предоставят публично. Създава се впечатлението, че някой сякаш се опитва умишлено да укрие истината от човечеството. В ръцете на изследователите попаднали други повествования описващи живота на Иисус, съвсем случайно открити в последните десетилетия... Изучавайки тези текстове станало възможно да се възстанови истината за учението на Исус Христос. Благодарение на умелите възстановки на учените, да сглобят текстовете в последователност, оживяват думите на Иисус като достъпно разбираемо учение...

1. Най-малко вярващи сред вас са тези, които се молят много повече от другите и мислят, че на тях ще им бъде дадено повече, отколкото на другите. Те самите не разбират в какво вярват, също като просяци, които не са способни на нищо друго, освен смирено да се молят за изпълнението на техните желания. Какво искате от Бога? Или мислете, че Той греши, като ви изпраща това, което имате и искате да Го поучавате, как тази грешка към вас трябва да се поправи? Това означава, че вашият Бог е неразумен. Защо тогава вярвате в Него и Му се молите? Защо? Вие самите не знаете на кого се покланяте. И вярата във вас за истината е малка. Казвам ви, че е по-лошо да сте маловерни, отколкото да не вярвате изобщо. Защото, ако се отречете от Бога, ще дойдете при Бога. Защото в каквито и посоки на света да поемете, в крайна сметка ще отидете до океана. Но ако вашата вяра е слаба, тогава вие никъде не отивате, а се клатушкате от едната страна към другата.

2. Кого слушате и на кого се покланяте, когато отивате в храма? И кои са най-почитаните хора в него? Книжнините? Фарисеите? Върховните свещеници? Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници, че и по-лошо. За това те не само хляба и златото ви крадат, а дори и вашия живот вземат. С устните и с езика си те се покланят на Бога, но сърцата им са далеч от Него разделени. И приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртви кости и с всякаква нечистота. А тези лицемери затварят Небесното Царство пред човеците. Те самите не влизат в него, но и на другите не дават възможност да влизат. И обичат хората да ги наричат “учителят”! Учител! А вие не ги наричайте “учители”! Те са слепи водачи на слепци и ако слепец води слепеца, то и двамата ще паднат в ямата. И от векове се крият ключовете за истинските знания, подменят ги с полуистини, които обличат в дрехите на Истината, а това е по-опасно и по-лошо от лъжата.

3. Бог не е далеч от всекиго от вас, но мислите ли, че ще Го намерите в описания или в скулптури, които са получили от образите на изкуствата и от въображението на човека? Защото тогава ще се покланяте и служите на същества, вместо на Твореца. Всевишният не живее в сътворени от човека храмове и не изисква служене на човешки ръце, защото Той не изпитва необходимост от нищо. Небето е неговият трон, а Земята в подножието на краката Му. Поискайте и ще ви бъде дадено; търсете и ще намерите; почукайте и ще ви отвори, и Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които Го искат. И не фалшиви съкровища, и не земни блага молете Небесния Отец да ви даде, както грешниците просят, но едно нещо поискайте: да направи пътеките прави, които водят до Неговото царство, за да успеете да видите Всевишния по време на земния си живот, защото ако не видите Бога в живота, няма да Го видите и след това.

4. Искам да ви дам вяра в самото съществуване на Божието Царство, където всички пребивават във вечна радост и блаженство, че вярата, е запалила във вас огъня на неугасващото желание да го намерите и да се въдворите там. Вярата е сладостта да вкусите незрелия морков. Проверете - пийте меда. Нужно е не само да вярвате, но и да се доверите на себе си, да намерите и да узнаете. Ето, към това ви призовавам, а това, което вече сте опознали, не е необходимо да вярвате в него. Ако вярата ви е само патерица за инвалида, няма полза от нея. Давам на този инвалид патерица не за да се отпусне с цялата си тежест на нея и да куцука по земята, а за да стане по-здрав, а това означава да познае Светия Дух и да влезе в Божието царство още по времето на земния си живот. Защото Царството Небесно е винаги тук, но вие не знаете как да влезете в него. И това небе, за което ви говоря, е вътре във вас и извън вас, и в Божието Царство на небето, и никъде другаде. И не е необходимо да отивате надалеч отвъд него. И няма да каже никой: ето, тук е, или ето там. Защото Божието Царство е вътре във вас. Сами не разбирате какво съкровище криете в себе си. Но аз се чудя на това, как такова огромно богатство е заключено в такава бедност? Има някои, които няма да вкусят смъртта, когато видят Великото Царство.

5. Но първо трябва да oпoзнаете себе си. Когато oпознaeте себе си, тогава ще бъдете познаващи се и ще сте приети от Всевишния, и ще узнаете, че сте деца на живия Отец. И чрез вас, както и чрез всички свои създания, Той ви се разкрива. Но човекът е Неговото основно Творение. И така, защо криете Бога в себе си? Покажете се на света и прославете себе си и Твореца. Когато опознаете себе си, тогава ще опознаете истинския себе си и всички тайни, които са скрити от вас, ще ви се разкрият. Ако не познавате себе си, тогава сте бедни и сте в бедност! Ако не разбирате началото, тогава не можете да разберете и края. Така може и да не разберете какво става около вас, ако не знаете какво е вътре във вас, защото не е ясно кога и на кого са дадени тайните за разбиране на Небесния Отец. И не отделяйте небето от земята, защото то е продължение на земята, а тя е продължение на вас. Ето защо казвам: Вие сте началото и краят на всичко. И когато видите това, тогава ще видите Божието Царство.

6. Всичко живо и неживо е неразривно свързано помежду си и всичко отделно представлява част от единното общото цяло! Горко на онзи, който прави граници на земята и разделя хората. Защото на небето няма граници и на Земята не трябва да има граници. Истина ви казвам: това разделение, за враждебност и раздори, е причината да има граници, независимо дали е разделяне по границите на езика или на вярата, всичко е единно, едно цяло! И ако човек е разделен в себе си, тогава същата тази вражда в него ще бъде и тъмнина в него, и няма да има мир за него.

7. Не се страхувайте да се изгубите, когато се стремите към пътя си. Само най-силните са способни на това, те могат да го направят. А онези, които са напуснали стадото, Пастирът обича повече от другите, защото само на тях им е дадено да намерят желания път. Говедото няма вина в това, че се намира в ярема, в който неговият собственик го е поставил. Човекът, за свой позор, го е сътворил, създал това, на което не е способно нито едно живо същество: да издигне затвор със собствените си ръце и сам себе си в него да постави. И е скръбно, че му се раждат децата в този затвор. Те растат и не познават друг живот, освен живота на бащите си, и след това не могат да видят живота, защото очите им са станали слепи от тъмнината на затвора. И те не виждат никого, който живее по различен начин и затова те вярват, че техният живот е единственият възможен начин на съществуване, защото, ако очите им никога не са виждали светлина, тогава как да узнаят, че са в тъмнина.

8. Не си събирайте съкровища на Земята, където молец и ръжда разрушават, където крадците разбиват и крадат, но погледнете към нетленните съкровища. И ако имате истинска сила, то светските желания и страсти ще напуснат душата ви, от които тя е като обезумяла, които досега са били в разгара си, а освободите ли се от тях, заедно с тях ще си отидат фалшивите знания и осъждането. Животът на човека не зависи от изобилието на неговото имущество. Вие се грижите и суетите за много неща, а само едно е нужно за вашата душа, за да може Божието Слово да ускори покълването на семето и то да произведе за вас плодове. Истина ви казвам: Който има всичко, а се нуждае от самия Себе Си, той няма нищо.

9. И не се оправдавайте с прилагане на Закона: той е даден за маловерните, които не приемат Божието слово, за да ги предпази от престъпността, докато получат истинско разбиране. Заповедите се дават на онези, които слушат с ушите си и като слушат, не разбират, които гледат с очите си и не виждат. Защото изпълнението на закона не може да въведе в живот, не може да донесе благодат и не може да направи човека праведен. На това е способна само истинската вяра, действаща чрез Любовта. НА ВАС ДАВАМ ЕДИНСТВЕНАТА ЗАПОВЕД - ЛЮБОВ! На тази заповед се уповават целият закон и пророците. И всички други заповеди са нейните деца, а тя е тяхната майка. И ако майката е във вас, тогава всичките й деца са във вас. И не е нужно да ги знаете по имена, когато те живеят вътре във вас и са вашата същност.

10. Казвам ви: "Обичайте вашия небесен Отец с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум". И не се страхувайте от Бога, бъдете Боголюбиви. Защото Бог ви е обичал преди, така че и вие обичайте Неговата истинска Любов, Любовта, в която няма страх, защото Перфектната, Съвършената любов изгонва страха, защото в страха има мъчения. Боящият се, страхуващият се, не е съвършен в Любовта. Обичайте ближния си така, както обичате себе си. Защото, ако не обичаш ближния си, но казваш, че обичаш Всевишния, значи лъжеш!

11. Дори да сте най-големият светец на света и живеете според Божия закон, и езикът ви говори като ангел, и да носите всичките знания и цялата вяра, но ако тази любов я нямате в сърцето си, ако в него таите гняв, злоба, дори за незначителни неща, то това е само меден звън и няма никаква полза за вашата душа. Всички добри дела са външната светлина на човека, но тя не осветява пътя към Небесното царство. Но вътре в човека има светлина и с нея той осветява целия свят. Ако тя не осветява, то всичко е в тъмнина. И дори да раздадете всичко, което имате, дори тялото си да дадете за изгаряне, Любовта няма да осветява делата ви, няма да ви бъде от никаква полза.

12. Вие сте деца на Любовта, от нея сте родени. Не е ли за вас да обичате и да сте обичани? За да станете Любов означава да станете равни с Бога, означава да станете Бог! ЗАЩОТО БОГ Е ЛЮБОВ! И няма друг път към Неговото Царство: не е възможно за хората, а за Бога всичко е възможно! На вас, на които превеждам Божието Слово и богове ви наричам, така е в Писанието казано. Наистина, вие сте Богове, само очите ви са затворени и още не сте се събудили, за да влезете в славата си. И ако във вас я има Любовта, тогава Бог ще бъде във вас и вие ще сте в Него. Съвършената Любов и Светият Дух идват заедно, защото те са едно единно цяло. Ако във вас има Любов, тогава и Светият Дух е във вас. Ако Светият Дух е във вас, тогава вашата Любов е съвършена. Бъдете чисти като гълъби и мъдри като змии. Светлината, която ще ви спаси, сами вътре в себе си открийте. И дори ако страниците на Евангелието са загубени, те могат да бъдат възстановени от сърцето.

Превод от руски език: Галя Йосифова

Източник

Добавете коментар


Защитен код
Обнови