Значимостта на глобалното космополитно мислене и възприятия за видимото и невидимото

 

Може би много от вас си мислят, че много знаят, че много са напреднали в своята личностна еволюция. Да, това може да е така и в същото време да е илюзорно усещане. Важното е да се учите да имате глобално, космополитно мислене и възприятия за видимото и невидимото, за осъзнатото и неосъзнатото, за понятията, с които си служите, за да описвате състоянията и съдържанието, което влагате в тях, за да се изразявате коректно. Разбираемо е, че малък процент са тези, които го могат.

Част от мисията на Земята на тези същности е да доизграждат персонално себе си и да са учители за тези, които достигнали са ниво на разбиране и възприятия за тази информация – знание и необходимост, както и да прокарат база за тези, които се стремят към това състояние, но още не са достатъчно готови за тази крачка напред по този път. Когато сте готови да възприемате Живота и Мирозданието по този начин, тогава сте наясно, че сте част от Общото Колективно Съзнание на хуманоидната раса, към която принадлежите, която принадлежи към друго Общо Колективно Съзнание, и то от своя страна към друго..., докато се обедини в Едно със Съзнанието на Твореца-Първоизточник-Първороден. От Него започнало е всичко в Движението-Живот и в Него всичко се връща. Затова има флуидност, потоци, които са непрекъснат пулсиращ процес. Всичко от Него произлязло и от Неговите Съ-творения се връща в Него, подпомага Неговата Еволюция и Растеж. Да, Съзнанието-Разумът-Творческият Потенциал-Импулс-Интелектът-Прогресът също в Него растат. От Светлината се раждат творци, които също творят. Творчеството е част от процеса на Движението Живот. Без него няма как да се постига обновление, затова всичко друго подкрепя и съпътства като помощници Творческия Заряд. Помислете само – как и какво сътворявате всеки ден в живота си, с всичко онова, което носите като заряд, потенциал, знания, опитности, ресурси в себе си? с каква енергия и заряд е това, което творите? Какви са резултатите от него? всичко това се изпраща и влива в енергийния поток, който се влива в Отеца-Създател-Първоизточник-Творец. С какво Го обогатявате и дарявате, с какви мисли, думи, дела, дейности, отношение, поведение, емоции, чувства? Кой поток захранвате – сияещият в светлина или този в тъмнина?

Всемирът е все още млада структура. За вас е трудно да осъзнаете това, че след Покоя, който е бил Омиротворение, се е родила Първосветлината, за да се роди Движението Живот и Творецът, който да го обогати с разнообразие на различни форми на живот, за да може Покоят да се слее в Едно с Жизнерадостта, които заедно да празнуват Живота. светлината твори от Тъмнината. Светлината е скулптурът, а тъмнината е материалът, от който той извайва своите произведения. Само една десета от Всемира е изпълнена с Движение Живот – Творения. Затова има какво още да се случва в процеса на Прогреса-Еволюцията, които да подпомагат Разгръщането на Светлината-Творец! За да се случва това, Той се нуждае от подкрепата-участието на сътвореното от Него, като Съ-творци. Когато настъпи моментът на Насищане на Сътворяване, тогава отново ще настъпи Покой, но не покой от тъмнина, а Покой от Светлина, в която Любовта и Благостта, Омиротворението и Жизнерадостта ще са в Единство. Тогава флуидността ще е само в Светлината. Няма да има Научно-Технически Прогрес и Еволюция-Възход. Тогава ще настъпи това състояние на Рай, за което много хора мечтаят, представят, визуализират. Тогава ще настъпи Съвършенството. Докато се случи това, всичко се намира в Движението Живот – Еволюция –Прогрес – Възход. Затова всяко ваше действие е значимо и важно, защото сте участници и Съ-творци в тези процеси. Бъдете бдителни!

Послание от духовния учител Картен – 13.06.2018г Варна  

За желаещите да получат съвети-насоки за себе си чрез духовните учители могат да научат как тук: >>> Галя Йосифова - Виния <<<

Добавете коментар


Защитен код
Обнови