Как да преодолея загуба (смърт) на близък човек?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 25

25. ВЪПРОС: В Живота хората изживяват все по-често събития, в които внезапно се разделят с хора, (обичани, близки, приятели), които си отиват при различни обстоятелства, някои твърде болезнени. Какъв съвет бихте дали, как хората да приемат тази раздяла, да преодоляват страданието, болката?

Ролята на душите в колективното съзнание на енергийната сфера - духовен свят

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 24

24. ВЪПРОС: Разкажете за принадлежността на душите в Общото Колективно Съзнание в Общността.

Заниманията на душите в духовния свят

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 23

23. ВЪПРОС: Много хора имат необходимостта да знаят (да си спомнят) с какво се занимават духовно-енергийните им същности У Дома (в духовния свят), какви приоритети имат там, какви са общуванията там, как да ползват знанията, които носят в себе си на подсъзнателно ниво (в своята клетъчна памет), в помощ и подкрепа за живота си на Земята като личностите-творци, които са? Разнородна информация има на Земята, която до голяма степен обърква хората, в какво да вярват. Разкажете за стълбовете на занимания на душите.

Въздействието на различните духовни учения върху хората

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 19

19. ВЪПРОС: Различните духовни учения, които хората следват, до каква степен им помагат в развитието им?

Как да се грижа добре за детето си въпреки намесата на роднините?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 18

18. ВЪПРОС: Младите хора, духовно осъзнато развиващи се, като родители срещат трудности в изборите за своите деца относно ваксините, избор на детска градина и училище, храна и напитки, социална среда, интернет и технологии, които ги противопоставят на по-възрастните роднини и в обществото. Какви съвети бихте дали на родителите относно тези техни проблеми?

Баланс между духовното и материалното

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 17

17. ВЪПРОС: Скептично настроените към духовно развитие хора казват, че искат да живеят Живота материално, а не илюзорно с някакви си теории, които не им носят нищо. Какво бихте казали на тях?

Погледни на живота отвисоко, за да отключиш мъдростта в себе си

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 16

16. ВЪПРОС: В повечето случи хората възприемат случващото се в Живота еднопосочно, само от позицията на тяхната гледна точка. Това ограничава усещанията за истината, която интерпретират според моментните си потребности. Да се научи човек на космополитно, глобално, мащабно възприемане на нещата в Живота, е много трудна задача. Какви знания и съвети бихте дали на хората, как да учат?