Да бъдеш различен е дар, а не проклятие

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 15

15. ВЪПРОС: Усещането за индивидуален път на развитие стресира много хора, заради семейството, партньора, децата, роднините. Чувстват се разкъсани, раздвоени между личните потребности за развитие и разгръщане на потенциала на душата и близките, защото те не ги разбират, в много случаи ги стопират. Получава се агония, която води след себе си много негативни следствия. Какви съвети бихте дали на такива хора, поотделно за жените и за мъжете?

Въздействието на благословията и благопожеланията върху хората

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 14

14. ВЪПРОС: Често говоря на хората колко са важни благословията, благопожеланията към другите и към себе си. Повече хората са свикнали с проклинане, с лошо енергийно вмешателство към някого, с обиди и критики към себе си дори. Какво е важно да знаят такива хора? Как да променят нагласите за действията си?

Силата на думите и тяхното въздействие върху хората

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 13

13. ВЪПРОС: Много хора не се замислят за това, че думите, които ползват в словоизказа си към другите, имат силата да нараняват, да травмират, да разрушават, да манипулират. Много думи и понятия ползват без да мислят за съдържанието им. Какво бихте посъветвали такива хора?

Как да преодолея тежко травмиращо детство?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 12

12. ВЪПРОС: Детската възраст оказва силно въздействие върху живота като цяло, и при мъжете, и при жените. В много голям процент от случаите, на хора със затруднения в живота, проблемите идват най-вече от страна на бащата, от неговото отношение към детето (сурово, контролиращо, доминиращо, властно, манипулативно, агресивно, унизяващо или липсващо). Какви съвети бихте дали на хора, имащи тежко травмиращо детство, неуспяващи да се освободят от влиянието му през годините?

Как да се помогне на жени страдащи от поведението на мъжа?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 11

11. ВЪПРОС: В партньорските взаимоотношения най-често се случва жената да страда от поведението на мъжа, от отношението му към нея, физически, психически, емоционално, в материален план. Променят се представите за ролята на жената и на мъжа във връзката. Ролята на любовта и доверието намалява. Това води до различни страдания, които повлияват негативно върху качеството на живота. Какви съвети бихте дали за мъжете и жените относно партньорската връзка и взаимоотношенията в нея?

Как да освободя детето в себе си?

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 10

10. ВЪПРОС: Много хора не умеят да са жизнерадостни, усещат детето вътре в себе си затворено, потиснато. В такива условия на вътрешен дискомфорт не знаят как да се радват на живота, да проявяват твореца в себе си в различни изяви. Какви насоки бихте дали на такива хора, как да освободят детето в себе си?

За баланса между ума и духа в живота на човека

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 9

9. ВЪПРОС: Често срещан казус са хората с доминиращ контролиращ ум, ръководещ живота на човека, което не го прави щастлив. Как такива хора биха успели сами да си помогнат или с външна подкрепа да балансират ръководните функции между ума и духа, в съгласие да подпомагат човека?

Здравословно хранене и зареждане с енергия

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 8

8. ВЪПРОС: Темата за здравословното хранене е също модна тема, от която бизнесът печели много, но хората не са удовлетворени. Какво означава “здравословен начин на живот”, “храня се здравословно?”

За половата принадлежност и промяната на физическото тяло

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 7

7. ВЪПРОС: Нашумява много темата за половата принадлежност, която обърква и стресира хората. Какво бихте пояснили на хората за промените, които настъпват в телосложението на физическото тяло, как е обвързано с нуждите на душата за План-Програмата Живот, задачите, мисията на Земята, еволюционните процеси... Особено важна е за родителите и децата, които са обект на темата и пряко ги касае?

Психичните заболявания не са физическа болест

РАЗГОВОРИ С ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

Въпроси и отговори част 6

6. ВЪПРОС: Срещам хора, които споделят с мен, че им се случват странни неща, за които не смеят да разказват, за да не ги помислят за луди, да не ги вкарат в психиатрия. Има и такива, които вече са били там, с поставени диагнози: биполярно разстройство, шизофрения, асоциативно поведение, психосоматика, хиперактивност. Дълбоко в себе си тези хора знаят, че не са болни, но не получават обяснение какво се случва с тях, нито подкрепа как да живеят с това. Какво бихте дали като съвет и насоки на хората, които изживяват такива неща?