Разговори с духовните учители и мъдреци

Здравейте мои духовни учители, обръщам се към вас групово, защото знам, че не само един от вас дава отговори на питанията ми. Благодаря ви, че се отзовавате! Дълго време ползвах знанията ви за себе си лично, в работата ми с хората, за подобряване на живота им и на тях като личности. Бях спряла да им давам възможност чрез мен да общуват с вас, да ги подпомагате със съвети и насоки.

Информация за Галя Йосифова - Виния

Казвам се Галя Йосифова, родена на 08.11.1961г. Името на моята духовна енергийна същност У Дома (в духовния свят) е Виния. Консултант по психология и персонален коуч/ментор съм. Методологията ми на работа с хората включва разнообразни методи и техники, според нуждите на всекиго. Подходът ми е личностен. От 10 години писмено и телепатично общувам с духовни учители и мъдреци, които ме подпомагат за живота ми на Земята. Първата книга от трилогията В ПОЛЗА ЗА ЧОВЕКА се казва “Смисълът на живота” (и как да го изживеем), написах чрез автоматично писане, в която предавам знания от моята духовна наставница Ошвешт, от духовните учители Илуес, Хешумерно. Към тях сега добавям и имената на Орис, Валер, Урун и други, които се включват, според тематиката на задаваните въпроси.

Страница 8 от 8