Законът за привличането и капаните, които той крие

Наскоро публикувах една моя статия, която е откъс от моя книга: “Животът постоянно ни тества дали заслужаваме това, което искаме“, под която прочетох следния коментар:

Духовни учения и капаните в тях

В днешно време все повече се опорочава изразът “духовни учения”. Някога школите за духовни учения са учили хората как да възстановят връзката с висшия Аз, духовните екипи и енергийните същности, които живеят заедно с нас на земята в други измерения. Когато говорим за духовни учения е нужно да се разбира учение, което учи човешкия ум и съзнание да борави с по-висшите светове, които са станали недоловими за плътните ни материални тела. Ние преди всичко сме енергийни същности и по природа сме свързани с енергийните светове. Като хора на земята сме потопени в материална обвивка, наречено физическо тяло, което ни е дало възможност с човешките ни сетива да опознаем материалните творения, но ни е отдалечило от енергийните светове, като сме загубили осезаемата връзка с тях. Ние никога не губим връзката си с тях, но тя вече не е осезаема и постепенно сме забравили за тях. Когато говорим за духовни учения те следва да учат човека как да си служи с енергията и как да взаимодейства с енергийните светове, които ни заобикалят и съществуват успоредно с нашия материален свят.