Магическата сила на енергийно заредените кристали

Кристалите носят в себе си огромна сила. Те имат способността да лекуват, хармонизират, балансират и зареждат с енергия хората, които се докосват до тях. Благодарение на кристалите, човек може да сбъдне и най-съкровените си мечти, ако знае как с тях да си служи. Всичко в живота е енергия и в зависимост от това, как човек живее живота си, зависи по какъв начин управлява тази енергия. В съвременния свят човечеството е загубило сетивността си да долавя енергията на заобикалящия го свят, която задвижва целия материален свят. Това е причината, човечеството да се е потопило толкова надълбоко в материалния свят. Когато се опитваме да променим света ние го правим, като променяме материята, а в същото време не осъзнаваме, че за да се промени материалният свят, преди това е нужно да се внесат промени на енергийно ниво, защото материалният свят е проекция на енергията, а не обратното. Какъв ще бъде материалният свят, до голяма степен се определя от това, по какъв начин си служим с енергията.

Кристалите са инструмент, с който можем да завихрим, фокусираме и мултиплицираме енергията, която протича през нас. Те пазят в себе си още много други способности, които тепърва ще се откриват от учените. Чрез тях човешкото съзнание може да се пренася в други измерения много по-лесно, те са като портали, които свързват световете и им помагат да общуват помежду си. Сега хората масово пилеят средства и енергия в материални вещи, които са лишени от всякаква енергийна стойност, а в същото време безценните дарове, с които майката Земя ни е дарила, стоят по рафтовете на магазините и хората ги подминават.

Сега човечеството се намира на прага на огромна промяна, за която пиша подробно в моите книги, като давам насоки и техники как човек може да подготви както физическото си тяло, така и енергийните тела, за да навлезе в новото време, което чука на вратата ни. Защото, едно замърсено съзнание с нарушено функциониране между дух, душа и тяло, не е в състояние да издържи на високите вибрации, които ще царуват на Земята. Колкото повече хората вървят по този път, толкова по-силно привлечени ще са от кристалите и постепенно ще преоткриват тяхната сила и функционалност.

Кристалите могат да ви закрилят, лекуват, зареждат с енергия, да ви напътстват и подпомагат със знание, увереност и спокойствие. Те могат да внесат хармония в живота ви и да ви помогнат да преоткриете своя вътрешен свят, който е една цяла вселена, защото всяка една душа носи в себе си огромно богатство и палитра от знания и умения, които тя е натрупала във вечността.

Време е човечеството да се пробуди и да осъзнае кое е истински важно и стойностно в живота, а едно от тях са кристалите и тяхната способност да ни помагат. Те са наши приятели, на стотици хиляди и милиони години, които познават много по-добре от нас земните цикли на живот и промените, през които Земята преминава.

Кристалите имат и една магическа способност, която ги прави безценен инструмент за осъзнатите хора. Тази способност е да поемат неограничено количество светлина и любов в себе си. Любовта е основната градивна частица на всичко живо и на цялата Вселена. Тази любов е в основата на всяко творене, както на физическо, така и на енергийно ниво. Всяка крачка, която правим в своя живот, е благодарение на светлината и любовта, с която Бог ни благославя. Те са горивото, които задвижват целия еволюционен процес във Вселената. Успехите, които постига човек в живота си, се определят до голяма степен от количеството енергия, с която той разполага. Колкото по-умело си служи човек с енергията, толкова и по-високи са върховете, които успява да покори в своя живот.

Кристалите носят това вълшебство, да складират в себе си в неограничено количество любовта на Бог, която протича през нас и по този начин те се превръщат в мощно помощно средство на нуждаещите се от тази енергия, които са загубили умението да си я набавят сами. Хората са проводници на Божията любов и колкото повече с нея си служат и в същото време се грижат за своята чистота, хармония и баланс на всички нива и тела, толкова по-силно тя се излива през тях. Колкото повече човек си служи с енергията на Земята и вселената, и я използва в делата си, толкова повече неговата способност да я пропуска през себе си се увеличава. Това му позволява все по-ефективно да я използва в живота си.

Вече над 10 години използвам осъзнато и целенасочено енергията, която протича през мен, използвайки я в живота и в делата ми. Тази енергия ми е помагала, и продължава да ми помага, да постигам всички успехи в живота ми. Тези от вас, които са чели моите книги, са запознати отчасти с моя път. С помощта на Божията любов аз вървя все по-уверено по своя път, осъзнавайки и изпълнявайки мисията, която моята душа е поела като призвание да изпълни тук на Земята. Колкото повече вървя по пътя на промяната, толкова по-отвисоко имам възможността да погледна на живота и това ми помага да видя, че масата от хората са забравили да си служат с Божията любов, без която животът на Земята е много труден. Не случайно масата от хората са изпаднали в затруднение, като се започне от болестите на физическото тяло до емоционален, ментален и енергиен дисбаланс на енергийните тела.

Моето желание е да помогна на хората, които са забравили как да си служат с Божията любов, като им помогна да се докоснат до нея и тя да пробуди умението в тях отново да се превърнат в творци на своя собствен живот, учейки се да управляват и създават събитийността в живота си, вместо с нея да се борят. Затова реших да използвам вълшебството на кристалите, да побират в себе си огромно количество енергия, като ги зареждам с Божията любов, която протича през мен. Тази енергия има способността да засилва многократно качествата и характеристиките на самия кристал.

С помощта на кристалите аз влагам в тях частица от мен, която има за цел да ви помогне като освети пътя ви, помагайки ви да си припомните кои сте вие всъщност и да почувствате със сърцето си, че отвъд това материално тяло носите в себе си душа, която пази знанието, силата, мъдростта и опитността на вашия дух, който е вечен и безсмъртен. Той има способността да твори, има способността да извършва чудеса, които надхвърлят и най-смелите мечти на сегашното ниво на съзнание на човечеството. Причината тези способности да се проявяват в настоящия живот се дължи най-вече на липсата на енергия, която да ги захранва.

Когато човек е потопен в тази гъста материя, тук на Земята, е лишен от Божията любов в най-чист вид, в която сме потопени в духовния свят. Това до известна степен ограничава нашия потенциал и в същото време провокира и стимулира той да се доразвива. Нужно е човечеството да си припомни кое е истинското и стойностното, важно за него, да си припомни как да си служи с енергията и да започне да я прилага в делата си, защото всяко изпитание, всяка крачка, всеки успех и неуспех, се обуславя от количеството енергия, с която си служим.

С КАКВО ЩЕ МИ ПОМОГНЕ ЕНЕРГИЙНО ЗАРЕДЕНИЯТ КРИСТАЛ?
Всеки един знае колко лесно се върви по пътя, когато е бодър, жизнен и енергичен. По този начин е способен да извърви голямо разстояние, дори без да се измори. Тогава животът на Земята е лек и приятен. И всеки един знае, когато е изморен, колко много усилия му коства всяка крачка. Тогава животът е труден и изпълнен с изпитания. Това е метафора, която описва живота на хората.

Сега масата от хората са като заспали, забравяйки да си служат с енергията, с която Бог ни е благословил. Те се отдалечават все повече от източниците на енергия. Нужно е да се знае, че колкото по-малко си служим с основните източници на енергия и се отдалечаваме от тях, толкова повече връзката ни с тях отслабва, и по този начин енергията тече към нас все по-слабо. По този начин човечеството, лишено от енергия, загубва себе си, забравяйки за своята истинска същност, забравяйки, че той е отвъд материята, забравяйки, че душата е слязла на Земята да се учи да си служи с материята, а не да се определя с нея, защото сега хората масово определят себе си с физическото тяло, което имат, загубвайки сетивата си да долавят енергийния свят, забравяйки, че отвъд това материално тяло се намира тяхната душа, която е сърцето на техния дух. Те са вечни и са частица от цялото, което е в непрестанно еволюционно развитие.

Чрез кристалите, които зареждам, моето желание е да помогна на тези хора, които са забравили да си служат с енергията и са отвикнали да зареждат себе си осъзнато и целенасочено със светлина и любов. Нека кристалите им помагат да пробудят себе си, помагайки им да изцелят както физическите, така и енергийните си тела, да извървят по-лесно пътя на промяната, за която пиша в моите книги, защото човечеството се намира на прага на огромна промяна, която ще засегне всяко живо същество по Земята. Нека кристалите бъдат пътеводна светлина за тези, които в тъмното вървят и им е трудно да намерят изход, трудно им е да вървят по пътя си, защото са загубили своите сетива и способности да гледат на живота от високо, да се учат от него, а не с него да се борят, да приемат всяко предизвикателство с благодарност и възможност да надскочат себе си и собствените си способности, защото тяхната роля е да ни учат как по-добре с енергията да си служим.

Сега хората масово се стремят да избягат от изпитанията. Колкото повече се борят с тях, те толкова повече ги преследват и достигат, неосъзнавайки, че тези изпитания са благословия за всеки един. Те са благословия, която дава възможност на душата вътре във всеки един от нас да прояви потенциала, който носи в себе си. Знайте, че няма изпитание в живота ви, с което душата не е в състояние да се справи. Но за да отключите тази способност, този потенциал, е нужно да преминете и през огъня и през водата, нужно е да се калите, усъвършенствате и да се научите отново да си служите с енергията на заобикалящия ви свят.

Ще ви разкажа една кратка история за това какво ме провокира да започна да зареждам кристали, които да помагат на хората:

Преди три години работих работа, която ме научи на много. Бях много благодарен за подкрепата на моите началници, защото те бяха неотлъчно до мен в изпитанията, през които преминавах. Тогава в знак на благодарност им подарих кристали, които преди това бях заредил с енергията, която протича през мен. Един ден моята пряка началничка катастрофира тежко, след няколко дни тя отиде при жена с енергийни способности да и лее куршум, за да изкара уплахата, която бе насъбрала по време на катастрофата. Тогава тази жена докато леела куршума видяла, че живее втори живот и че в себе си носи нещо остро, което и спасило живота. Първоначално моята началничка не взела под внимание думите и, защото знаейки какво има в чантата си тя не се е сетила за нищо остро, но когато се е прибрала и разгледала подробно чантата видяла огънат в предпазен плат кристала, който и бях подарил (той е с остър връх). Един ден тя ме извика и ми сподели тази история, на мен ми дойде като гръм от ясно небе, защото не съм очаквал нещо подобно да ми каже. Историята и силно ми въздейства и в удобен случай, когато имах възможност да контактувам с моята душа, и зададох въпроса наистина ли съм спасил живота на този човек с енергията, която съм вложил в кристала. Отговорът беше с категоричен тон "ДА", и ми обясни, че катастрофата е била кармично предизвикана от много голям негативен товар, който е пренесла от минал свой живот. Кристалът е поел и траснформирал голяма част от негативната енергия, затова и катастрофата е минало по-леко. Всичко това ме мотивира да започна да зареждам кристали, които да помагат на хората защото знам, че енергията може да ги закриля, лекува, хармонизира и да ги подпомага в делата да са по-концентрирани и с по-голяма лекота да постигат успехите към, които са се устремили.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ ЕНЕРГИЙНО ЗАРЕДЕНИТЕ КРИСТАЛИ?
Основният начин е като осъществите енергийна връзка със самия кристал. По този начин енергията вложена в него ще е в състояние да ви подпомага най-пълноценно. За целта е нужно кристалът да се намира в близост до вас самите, за да може той да общува с вашето енергийно поле. Тази връзка не се осъществява за един ден, нужно е време. Колкото повече време минава и вие си взаимодействате с кристалът, толкова по-силна става връзката помежду ви.

Тази връзка се осъществява най-лесно когато вие осъзнато комуникирате с кристалът. Нека не забравяме, че те също са живи същества. Един ден това умение в хората ще се пробуди отново, затова съм писал повече в книгите ми. Когато искате да помолите енергията на кристалът за подкрепа го вземете в ръце и мислено влезте в разговор с него. Помолете го да насочи концентрирано енергия там където имате нужда в конкретния момент, той ще чуе вашето желание и ще го изпълни при това с радост и удовлетворение, че е бил в помощ, по този начин те също се развиват и еволюират. Защото колкото повече енергия преминава през самият кристал, толкова повече неговата лична енергия нараства и засилва силата му.

Когато поставите енергийно заредени кристали в ъглите на своя дом, тогава те ще спомогнат трансформирането и прочистването на негативните наслагвания в пространството, което наричате свой дом. Ъглите са местата където се концентрира и завихря основното количество енергия. Всеки ъгъл отговаря за конкретна сфера от живота ви и дори да не ви се вярва, вашето енергийно състояние на вашият дом определя до голяма степен какъв ще бъде и вашият живот. Не случайно в миналото домът е бил храм, който се е почитал и уважавал много повече от сега. Не всеки се е допускал в домът защото в минало хората са осъзнавали повече енергийната връзка с това свещено място, което в материалния свят наричаме свой дом. Не са се допускали негативни хора в него, които могат внесат със своя негативизъм дисхармония в пространството, което е предназначено за почивка и творческа дейност. Кристалите ще ви помогнат да поддържате чисто и хармонично пространството, в което пребивавате.

Може да се каже, че всеки енергийно зареден кристал носи относително равно количество енергия в себе си от енергията, която влагам в тях, но от големината, формата и видът на кристалът зависи колко ще е голям периметърът на обсег на тази енергия. Представете си го като различни по вид крушка. Малките крушки осветяват по-малко пространство, докато по-големите крушки обхващат по-голям периметър със своята светлина. Същото е и при кристалите.

Когато носите кристалът в своята чанта, джоб, като бижу или поставен под възглавницата докато спите, тогава големината на кристалът не е от толкова голямо значение, но когато поставяте кристал с цел да прочиства и хармонизира по-голямо пространство като един дом вариантите са няколко. Или се поставят много малки разпръснати кристали в домът или се поставя един или няколко по-големи, които обхващат по-голям периметър на действие. Всичко е до усещане и възможност, най-добре е всеки един сам да усети със сърцето си от какво има нужда, защото той най-добре познава своят дом.

Кристалите могат да се използват в енергийни практики, всъщност това ще едно от основните им действия в бъдеще. Колкото повече хората проглеждат и се учат да си служат с енергията, толкова повече ще използват умението на кристалите, да завихрят, мултиплицират, балансират и прочистват енергията, с която си служите. Тепърва кристалите предстоят да разкрият пред човечеството своят божествен дар, с който Бог ги е благословил.

ЕНЕРГИЙНО ПРОЧИСТВАНЕ НА КРИСТАЛИТЕ
Нужно е да знаете, че от време на време е нужно да прочиствате кристалите от негативни наслагвания, които те ще попиват в себе си, докато ви подпомагат. За целта е нужно от време на време когато усетите импулс да поставяте кристалите под течаща вода с намерение: "Нека водата отмие всичко старо и ненужно полепнало по кристалът и на негово място го зареди с чиста безусловна любов, така да бъде. Амин"

В слънчеви дни може да го поставяте на пряка слънчева светлина, за да може тя да го огрее по този начин ще го прочисти и зареди. Когато сте сред природата може за няколко минути да го поставяте върху майката Земя. Нужно е да има физически допир с нея. Кристалът произлиза от нея и знае как да се свърже, зареди и прочисти с помощта на своята майка Земя.

Може да се поставя и в купичка с морска сол, която да изтегли негативизма от кристалът, но не е толкова ефективен този метод, колкото гореизброените. Който и начин да изберете, не е от никакво значение, защото всички те работят.

ПОРЪЧАЙ ЕНЕРГИЙНО ЗАРЕДЕН КРИСТАЛ КАТО ПОСЛЕДВАШ СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ:

Енергийно заредени кристали - Диамант Хъркимър

Енергийно заредени кристали - Златен калцит 

Енергийно заредени - Планински кристали (Кварц)

Коментари  

#3 Ширинан 10-07-2016 20:04
Цитит от Радостина:
Искам да поръчам 2 кристала;златен калцит-103 и диамант Хъркимър


Моля оставете телефон за контакти!
Цитиране
#2 Радостина 10-07-2016 10:58
Искам да поръчам 2 кристала;златен калцит-103 и диамант Хъркимър
Цитиране
#1 Софка Савова 06-07-2016 06:24
Благодаря за прекрасните послания които струят от всяка страница на книгите ви, Ширинан! Приветствам вашата "лятна, кристална " инициатива заедно с книга да дарите и зареден енергийно кристал! Бъдете преблагословен!
Цитиране

Добавете коментар


Защитен код
Обнови